Průměrné mzdy – 2. Čtvrtletí roku 2021

Ve druhém čtvrtletí roku 2021 vzrostla průměrná nominální hrubá měsíční mzda na každého zaměstnance na plný úvazek (FTE) v národním hospodářství ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 11,3%. Reálně jde o nárůst o 8,2%. Průměrná mzda byla Kč 32408. Roční indexy jsou do značné míry ovlivněny nízkou srovnávací základnou (Q2 2020).

Ve druhém čtvrtletí roku 2021, průměrná nominální hrubá měsíční mzda (dále jen „průměrná mzda“) na jednoho zaměstnance národního hospodářství na plný úvazek činila celkem Kč 38275, což jsou 3 Kč893(11,3%) více než ve stejném období roku 2020. Ve výše uvedeném období vzrostly spotřebitelské ceny o 2,9% a mzdy tak reálně vzrostly o 8,2%. Výše mezd vzrostla o 12,1%; Počet zaměstnanců se zvýšil o 0,7%.

Ve srovnání s předchozím čtvrtletímSezónně očištěné průměrné mzdy se ve druhém čtvrtletí roku 2021 zvýšily o 1,2%.

Podle členění ekonomických činností (odvětví) podle sekce OKEČ průměrná mzda Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 Sníženo v následující ekonomické činnosti (sekce OKEČ): „Finanční a pojišťovací činnosti“(o 1,6%) byl zaznamenán nízký nárůst Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení(0,8%). The Nejvyšší růst zaznamenaly následující ekonomické aktivity: „Zdravotnictví a sociální práce„(43,8%), což jsou výjimečné bonusy za práci během pandemie Zaplaceno. Rovněž došlo k významnému nárůstu „ostatních služeb“(19,2%) a vČinnosti ubytovacích a stravovacích služeb(17,3%).

střední mzda (Kč 32408) o 11,5% ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Průměrná mzda mužů je Kč 34461 Samice byla Kč 3026. V období od Kč bylo vypláceno 80 procent zaměstnanců 16447 do Kč 63731.

V první polovině roku 2021Průměrná mzda byla 36 807 Kč; V meziročním srovnání byl nárůst o 2 519 Kč (7,3%). Spotřebitelské ceny se ve zmíněném období zvýšily o 2,5%. Mzda se reálně zvýšila o 4,7%.

READ  Inflace – Pokles překvapí Fáze návratu

_________________

1Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl peněz na mzdu (včetně mezd za práci přesčas, bonusů, náhrady mzdy atd.) Pro jednoho zaměstnance za měsíc. Neodkazuje tedy na odměnu, kterou konkrétní zaměstnanec dostává. Statistiky struktury výdělků, pro které jsou k dispozici údaje o výdělcích za jednotlivé zaměstnance, ukazují, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců jsou vypláceny pod celostátním průměrem.

Medián mezd představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed rozdělení odměny. To znamená, že polovina mezd je nižší a druhá polovina mezd je vyšší než průměrná mzda. Na rozdíl od průměrné mzdy, která se vypočítává na základě podkladových údajů z podnikových zpráv, musí být medián odvozen z matematického statistického modelu založeného na vzorku průzkumu, protože podnikové dotazníky (zprávy) obsahují pouze agregované údaje za celý podnik nebo podnik .

Je třeba mít na paměti, že z celkových mezd platí zaměstnavatelé svým zaměstnancům přiměřené částky za pojistné na zdravotní a sociální zabezpečení a zálohy na daň z příjmu fyzických osob. Zaměstnanci jsou vypláceny čisté mzdy.

Poznámky:

Údaje jsou předběžné. Duplicitní data budou k dispozici v prosinci 2021.

Hlavní odpovědný za ČSÚ: DalibornahýŘeditel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, Telefonní číslo (+420) 274052694, E-mailem: [email protected] kontaktní osoba: JitkoErhartovaVedoucí oddělení statistiky práce, Telefonní číslo (+420) 274052116, E-mailem: [email protected] Metoda sběru dat: přímé skenování a modely ČSÚ; ISAE formulář (Informační systém o průměrných výdělcích) Konec zpracování dat: 20. srpna 2021 Související datová sada: 110024-21 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy (druhé čtvrtletí roku 2021), / aktuální produkt / 41269 Následující tisková zpráva bude zveřejněna na adrese: 6Prosince 2021

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *