TI: Česku chybí politická vůle bojovat proti korupci

TI: Česku chybí politická vůle bojovat proti korupci

Zaprvé by mě zajímalo, jak se CPI počítá – není korupce něco, co se obvykle děje tajně za zavřenými dveřmi? Jak lze vypočítat údaje z těchto různých zemí?

„Máte pravdu – korupce, aby byla úspěšná, musí být skryta – takže ji nelze měřit. Proto Transparency International Vytvořil Index vnímání korupce, jehož cílem je seřadit země na základě odborníků, akademiků, novinářů, manažerů podniků a dalších, a posoudit, jak zkorumpovaný je veřejný sektor dané země.

Marek Chromý |  Foto: Transparency International

„Je to složený index – kombinace 13 průzkumů a hodnocení korupce shromážděných Světovou bankou, Freedom House a různými dalšími renomovanými mezinárodními organizacemi.“

Jak si Česko vedlo v letošním indexu ve srovnání s předchozími roky?

„Česká republika získala 57 bodů ze 100, což je o bod více než loni. Pokud jde o pořadí, zůstává stejný a řadí se na 41. místo ze 180 zemí a území zahrnutých do indexu.

Jak si stojí ve srovnání se svými sousedy?

„Ze zemí V4 máme nejlepší skóre se Slovenskem a Polskem shodně 54 bodů a Maďarsko se 42 body – nejhorší skóre ze zemí EU. Rakousko je 20. se 71 body a 9. Německo se 78 body.“

„Průměrné skóre za země EU je 64, což je o 7 bodů více než ČR – takže rozhodně je co zlepšovat.“

Aby bylo jasno – znamená vyšší skóre v indexu méně korupce, nebo méně korupce?

„Jo, správně.“

V jakých oblastech Česká republika v obraně proti korupci zaostává – nebo jinými slovy, kde je větší prostor pro zlepšení?

READ  Chester Library vybírá pro virtualizaci clusteru inforant SAN

„Skóre České republiky sice zdaleka není ideální, ale téměř ve všech aspektech korupce ve veřejném sektoru je co zlepšovat. K tomu ale musí být silná politická vůle. To lze snadno ztělesnit v protikorupčních strategiích silné a ambiciózní vlády. To je něco, co jsme v České republice už hodně dlouho neviděli a je to ideální začátek.

Proč si myslíte, že se to ještě nestalo? Divím se, že současná koaliční vláda s tím nic neudělala s tím, že je jiná než jejich předchůdci.

„To je dobrá otázka pro naše politiky. Vidíme velmi silnou neochotu cokoli dělat s nedostatkem protikorupčních zákonů, kontroly lobbingu atd. Stále existují slabá místa, pokud jde o střet zájmů.

„Ochota zacpat tyto díry je malá. Nevím, jak chtějí politici toto téma řešit v příští volební kampani a jak chtějí široké veřejnosti vysvětlit, že prohlášení, která učinili během posledních parlamentních voleb, byla pouhá prohlášení bez jakékoli smysluplné akce.

You May Also Like

About the Author: Alanna Cobbett

"Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *