Rozdíly v úrokových sazbách pro klienty v ČR a Eurozóně

Rozdíly v úrokových sazbách pro klienty v ČR a Eurozóně

V České republice se snížení úrokových sazeb v průběhu roku 2009 nejvíce projevilo v nižších úrokových sazbách z úvěrů nefinančním společnostem, zatímco úrokové sazby z úvěrů na bydlení stagnovaly a úrokové sazby ze spotřebitelských úvěrů mírně vzrostly (Graf 1 a 2).

Referenční sazby na finančních trzích se lišily;1 Úrokové sazby peněžního trhu klesly, zatímco výnosy desetiletých státních dluhopisů dočasně vzrostly. Naproti tomu v eurozóně úrokové sazby u všech typů úvěrů od konce roku 2008 klesaly v souladu s nižšími základními úrokovými sazbami ECB, sazbami peněžního trhu (částečně v důsledku nekonvenční měnové politiky) a úrokovými sazbami. Výnos jednoletého státního dluhopisu (viz grafy 3 a 4).

Tento rámec řeší rozdílné trendy v úrokových sazbách pro některé klienty v České republice a eurozóně a faktory stojící za tímto rozdílem. Analýza je založena na analýze průměrné klientské úrokové sazby z nových úvěrů v ČR a v eurozóně na příspěvcích rozdílu měnověpolitických úrokových sazeb, rozdílu v pásmu tržních a měnověpolitických úrokových sazeb, na rozdílu mezi tržními a měnověpolitickými úrokovými sazbami, na rozdílu mezi úrokovými sazbami a úrokovými sazbami. rozdíl v rozpětí zákaznických sazeb a příslušných sazeb finančního trhu, který Vyjadřuje rizikovou prémii pro daný sektor úvěrového trhu v dané fázi hospodářského cyklu.

Rozpětí průměrné klientské úrokové sazby z nových úvěrů v ČR a eurozóně se od konce roku 2008 zvýšilo. To odráží mírně nižší snížení domácí měnověpolitické úrokové sazby a úrokových sazeb peněžního trhu (3M úroková sazba vs. 3M úroková sazba). EURIBOR) v České republice ve srovnání s eurozónou. Rozpětí rizikových prémií na úvěrovém trhu je v České republice v průměru relativně stabilní kolem jednoho procentního bodu, což je na předkrizové úrovni. Růst rozdílu úrokových sazeb pro klienty mezi ČR a eurozónou byl zaznamenán ve všech sektorech úvěrového trhu. U nových úvěrů nefinančním společnostem bylo zvýšení úrokového spreadu ovlivněno již zmíněným menším poklesem měnové politiky a krátkodobých tržních úrokových sazeb v ČR ve srovnání s eurozónou, přičemž úrokový spread v ČR byl ovlivněn již zmíněným menším poklesem úrokových sazeb. riziková prémie u těchto úvěrů se zúžila.

READ  Výsledky US Open – zprávy WTOP

Zvýšení spreadu úrokových sazeb u nových úvěrů domácnostem je způsobeno růstem výnosu desetiletých českých státních dluhopisů oproti zhruba fixnímu výnosu v eurozóně při nižším poklesu měnověpolitické úrokové sazby v euru plocha. Česká republika je součástí eurozóny. Zvýšil se i rozdíl rizikové prémie u úvěrů na bydlení. Větší nárůst rizikové prémie z tuzemských úvěrů byl zaznamenán u krátkodobých sazeb z úvěrů na bydlení, tj. sazeb s fixací do jednoho roku. Riziková prémie u spotřebitelských úvěrů je v České republice ve srovnání s eurozónou tradičně vysoká a tento diferenciál se ve sledovaném období téměř nezměnil.

U vkladových úrokových sazeb byl v ČR zaznamenán nejvýraznější posun k úrokovým sazbám u firemních vkladů. Úrokové sazby z vkladů domácností však v roce 2009 také klesaly. Stejně jako u úrokových sazeb z úvěrů klesaly úrokové sazby z vkladů výrazněji v eurozóně než v České republice. I zde se ale projevil především větší pokles měnové politiky a tržních cen. Úrokové sazby z vkladů jsou však nyní mnohem nižší než tržní sazby v České republice ve srovnání s eurozónou.

To vše ukazuje, že měnová transmise v české ekonomice zažila během světové finanční a hospodářské krize určité otřesy. Obecně však transmisní mechanismus měnové politiky zůstává funkční. Rizikové prémie u úrokových sazeb z úvěrů se zvýšily, i když ne více než v eurozóně, s výjimkou kratších období stabilizace u úvěrů na bydlení. Menší pokles klientských sazeb tedy odráží méně výrazný pokles měnověpolitických sazeb, divergenci úrokových sazeb na mezibankovním trhu (která je způsobena především používáním nekonvenčních nástrojů ECB) a nárůst výnosů 10letých státních dluhopisů v ČR. Republika.


1 Pro efektivní fungování transmisního mechanismu je důležité, aby změny klíčových úrokových sazeb ECB přenášené prostřednictvím finančního trhu ovlivňovaly zákaznické ceny. Podle analýz Evropské centrální banky (box 1 Převod úrokových sazeb finančního trhu na zákaznické úrokové sazby, Zpráva o inflaci II/2009), v ČR jsou pro krátké fixace úrokových sazeb u úvěrů podnikům nejdůležitější 1M PRIBOR a FRA 3*6, pro dlouhé fixace úrokových sazeb u úvěrů pak 3M a 1R PRIBOR. do firem. Půjčky. Pro úrokové sazby úvěrů na bydlení je nejdůležitější 1M PRIBOR a výnos desetiletého státního dluhopisu.

READ  Blok požaduje hotovost a předběžné schválení, protože lety po brexitu již nejsou zdarma

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *