Dohoda o hospodářské spolupráci mezi Českou republikou a Pákistánem

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi Českou republikou a Pákistánem

Dne 26. července 2023 byla v Praze oficiálně podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou. Dohodu podepsal na české straně český ministr průmyslu a obchodu pan Josef Sikela a na pákistánské straně velvyslanec Muhammad Khalid Jamali.

Česká republika si historicky udržuje stabilní obchodní vztahy s Pákistánem. Nejnovější dohoda potvrzuje závazek obou zemí podporovat a posilovat obchodní a investiční vztahy. V roce 2022 dosáhl objem bilaterálního obchodu mezi oběma zeměmi celkem 370 milionů amerických dolarů, což dokládá dlouhodobý ekonomický vztah mezi nimi.

„Pákistán je jedním z tradičních trhů českého exportu. České firmy se v minulosti podílely na výstavbě elektráren, ropných rafinerií, strojírenských a potravinářských závodů v Pákistánu, Pákistán nakupuje textilní a kožedělné stroje, obráběcí stroje a dopravní zařízení. Příležitosti však nebyly využity,“ řekl ministr Sikela. Hospodářská a obchodní spolupráce v plném rozsahu, a proto jsme uzavřeli bilaterální dohodu, která ustaví nový společný výbor na podporu rozvoje vzájemného obchodu.“

Jedním z klíčových prvků této dohody je zřízení smíšeného výboru, institucionálního mechanismu zaměřeného na posílení obchodní a investiční synergie mezi oběma zeměmi. Očekává se, že tento výbor bude hrát důležitou roli při posilování hospodářské spolupráce v různých odvětvích, jmenovitě v obraně, energetice, hornictví, informačních technologiích, cestovním ruchu a změně klimatu. Struktura jednání výboru střídavě v ČR a Pákistánu byla stanovena na základě vzájemně dohodnutých harmonogramů.

Nedávno přijatá desetiletá exportní strategie České republiky ve světle širšího ekonomického prostředí odhaluje její tendenci diverzifikovat své ekonomické vztahy nad rámec tradičních partnerství s Evropskou unií. Tato dohoda s Pákistánem je dokladem těchto strategických snah, jejichž cílem je zajistit České republice silnější globální ekonomickou přítomnost a přístup k rozmanitým tržním příležitostem.

CZ-PK

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *