Umožňuje České republice požádat o cestovní pas COVID-19 očkovaný ve třetích zemích

Umožňuje České republice požádat o cestovní pas COVID-19 očkovaný ve třetích zemích

České ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že občané České republiky, kteří byli očkováni v kterékoli třetí zemi, nyní mohou žádat o pas očkovací látky EU Digital Covit-19.

Podle tiskové zprávy vydané společností bylo očkovaným Čechům Moderna, Johnson & Johnson, Astrogeneka a Pfizer, jedné z vakcín schválených Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), povoleno požádat o tento dokument. Usiluje o usnadnění procesu cestování v rámci bloku.

„Chceme poskytnout jednu ze čtyř vakcín českým občanům očkovaným ve třetích zemích, která je k dispozici také v EU, se stejnými výhodami, které pro ně vakcína do země přináší.“ Řekl ministr zdravotnictví Adam Wojdak.

Dodal, že návštěvníci ze třetích zemí a ti, kteří navštíví nebo navštíví poskytovatele zdravotní péče, budou sdílet své informace elektronicky s informačním systémem pro infekční nemoci; Vakcíně proto bude vydáno osvědčení EU.

Kritéria pro získání takového dokladu Žadatel musí předložit důkaz o očkovacím osvědčení vystaveném v angličtině ve třetí zemi zdravotnickými orgány.

Osvědčení by mělo také obsahovat informace o očkovací látce držitele, tj. Typ vakcíny, datum očkování a údaje o vydavateli osvědčení, které lze ověřit na dálku.

Není-li dokument ověřen, je vyžadován jakýkoli dokument prokazující jeho oprávněnost, například lékařská zpráva obsahující kontakt se zařízením, kde k očkování došlo.

Kromě očkování jednou z vakcín schválených EMA musí být žadatel občanem České republiky nebo rodinným příslušníkem osoby s povolením k dočasnému nebo trvalému pobytu v České republice.

Česká republika prodloužila platnost osvědčení o zotavení COVID-19 z 90 na 180 dnů, což umožnilo cestujícím s takovými dokumenty být na delší dobu osvobozeni od izolovaných vstupních omezení. Změny byly schváleny vládou ČR na mimořádném zasedání 21. května.

READ  Bytový dům Hágibor, Praha, Česká republika

You May Also Like

About the Author: Alanna Cobbett

"Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *