Umožňuje České republice požádat o cestovní pas COVID-19 očkovaný ve třetích zemích

České ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že občané České republiky, kteří byli očkováni v kterékoli třetí zemi, nyní mohou žádat o pas očkovací látky EU Digital Covit-19.

Podle tiskové zprávy vydané společností bylo očkovaným Čechům Moderna, Johnson & Johnson, Astrogeneka a Pfizer, jedné z vakcín schválených Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), povoleno požádat o tento dokument. Usiluje o usnadnění procesu cestování v rámci bloku.

„Chceme poskytnout jednu ze čtyř vakcín českým občanům očkovaným ve třetích zemích, která je k dispozici také v EU, se stejnými výhodami, které pro ně vakcína do země přináší.“ Řekl ministr zdravotnictví Adam Wojdak.

Dodal, že návštěvníci ze třetích zemí a ti, kteří navštíví nebo navštíví poskytovatele zdravotní péče, budou sdílet své informace elektronicky s informačním systémem pro infekční nemoci; Vakcíně proto bude vydáno osvědčení EU.

Kritéria pro získání takového dokladu Žadatel musí předložit důkaz o očkovacím osvědčení vystaveném v angličtině ve třetí zemi zdravotnickými orgány.

Osvědčení by mělo také obsahovat informace o očkovací látce držitele, tj. Typ vakcíny, datum očkování a údaje o vydavateli osvědčení, které lze ověřit na dálku.

Není-li dokument ověřen, je vyžadován jakýkoli dokument prokazující jeho oprávněnost, například lékařská zpráva obsahující kontakt se zařízením, kde k očkování došlo.

Kromě očkování jednou z vakcín schválených EMA musí být žadatel občanem České republiky nebo rodinným příslušníkem osoby s povolením k dočasnému nebo trvalému pobytu v České republice.

Česká republika prodloužila platnost osvědčení o zotavení COVID-19 z 90 na 180 dnů, což umožnilo cestujícím s takovými dokumenty být na delší dobu osvobozeni od izolovaných vstupních omezení. Změny byly schváleny vládou ČR na mimořádném zasedání 21. května.

READ  Jacob Gulhanek jmenován novým českým ministrem zahraničí - Brněnským deníkem

You May Also Like

About the Author: Alanna Cobbett

"Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.