Čeští poslanci prosazují rozšíření občanství na pravnuky československých občanů

Čeští poslanci prosazují rozšíření občanství na pravnuky československých občanů

Ve snaze upravit omezení současného zákona o státním občanství navrhla skupina poslanců České republiky změny, které by umožnily získat občanství dalším kategoriím lidí.

SchengenVisaInfo.com uvedl, že poslanci uvedli, že pravnuci Čechoslováků, kteří představují čtvrtou generaci, by měli mít nárok na občanství prostřednictvím deklarace.

Návrh, který by zahrnoval i potomky soudruhů, kteří nepřišli o občanství, se dočkal příznivého ohlasu vlády na jednání začátkem tohoto měsíce.

Současný zákon o nabývání českého občanství prohlášením podle České justice čelil kritice kvůli časovému omezení a omezení, kdy o státní občanství mohou žádat pouze dvě generace potomků.

Poslanci proto chtějí předložením takového návrhu vyřešit mezery v zákonech rozšířením způsobilosti pro občanství na čtvrtou generaci, která zahrnuje „potomky přímého původu“.

Podle navrhovaných změn bude odstraněna roční čekací lhůta, která podle poslanců způsobila některým žadatelům praktické problémy.

Čeští poslanci argumentovali, že požadavek, aby žadatelé o státní občanství prokázali původ bývalého československého občana, i když jejich předci občanství neztratili, vytváří složitější důkazní situaci.

Jednoroční účinná lhůta navíc způsobila, že někteří lidé o zákonu nevěděli, což celý proces dále zkomplikovalo.

Jak vysvětluje Česká justice, navrhované úpravy mají také řešit situaci osob narozených v zahraničí, jejichž předkové nikdy neztratili české občanství, ale nespadali do současné působnosti legislativy země.

Poslanci doporučují rozšíření občanství proklamací na děti a navrhují konkrétní podmínky pro tuto skupinu, včetně vyloučení osob zbavených občanství smlouvami a vyhláškami.

Stejný zdroj uvádí, že navrhované změny zahrnují ustanovení pro pravnoučata, aby předkládali dokumenty svých prarodičů do oznamovacího procesu.

Podle průzkumu Ministerstva zahraničních věcí České republiky se očekává, že navrhované rozšíření způsobilosti bude mít významný dopad na bývalé české a československé občany ve Spojených státech a zemích Latinské Ameriky, z čehož mohou mít prospěch desítky tisíc lidí. Lidé.

READ  České neziskové organizace volají po co nejrychlejším znovuzavedení agend, které dříve spravoval veřejný ochránce práv.

Na druhou stranu v Evropě se očekává, že dopad bude menší, větší zájem žadatelů se očekává v některých zemích, zejména ve Velké Británii a Švýcarsku.

Navrhované změny podle poslanců nevyřeší pouze stávající nedostatky

Zákon však přispěje k inkluzivnějšímu a spravedlivějšímu procesu občanství pro potomky československých občanů.

V případě schválení by tyto změny představovaly pozitivní krok k vytvoření pevnějších vazeb s českou a československou diasporou po celém světě.

You May Also Like

About the Author: Alanna Cobbett

"Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *