Extrémní počasí v Evropě způsobilo odhadované ekonomické náklady ve výši 446 miliard EUR (3 % HDP v roce 2019)

Tento týden je povědomí o změně klimatu a jejích důsledcích díky COP26 obtížnější než kdy jindy. a zatímco Dá se říci, že evropské země začaly ve svých rozpočtech zohledňovat klimatické ohledy, A zbývá ještě dlouhá cesta. „Ekonomické ztráty způsobené extrémními povětrnostními jevy představují pro země v celé Evropě riziko číslo jedna v oblasti přírodních katastrof,“ říká Alvis Link, zástupce ředitele ratingu států ve společnosti Scope. Poznamenává, že v letech 1980 až 2019 způsobily extrémní jevy počasí odhadované ekonomické náklady ve výši 446 miliard EUR (3 % HDP v roce 2019). Členské státy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).

Níže je zajímavá analýza ratingové agentury Scope o nákladech a důsledcích změny klimatu pro země, jejich ekonomiky a ratingy států, včetně Španělska.

Vzhledem k tomu je obtížné analyzovat trendy ekonomických ztrát Případy špatného počasí a přírodních katastrof, jako jsou lesní požáry, se rok od roku velmi liší Většina ekonomických ztrát se soustředila do několika extrémních událostí. Německo vyčlenilo 30 miliard eur na financování úsilí o obnovu po záplavách v červenci 2021, které zdevastovaly části západní Evropy. Řecká vláda oznámila, že 500 eur na financování pomoci a odškodnění lidem, kteří přišli o své domovy a majetek při letošních lesních požárech.Makroekonomický význam extrémních povětrnostních jevů pro země EHP v období 1980–2019 byl omezený, i když se v jednotlivých zemích značně lišil (úplný přehled naleznete v příloze Ifor). Země střední a východní Evropy jako Chorvatsko, Rumunsko, Česká republika, Bulharsko a Maďarsko byly nejvíce zasaženy, přičemž průměrné roční ekonomické ztráty způsobené extrémními povětrnostními jevy v letech 1980–2019 se pohybovaly od 0,11 % do 0,15 % HDP, což je mnohem více. než průměr EEA ve výši 0,07 % (obr. 2) Obecně platí, že země s nižšími příjmy mívají v minulosti nejvyšší náklady způsobené extrémními povětrnostními jevy (obr. 3).

READ  Je čas ukončit skandální kulturu nízkých mezd a nízkých práv, která dominuje pohostinství
obrázek 1

Jižní Evropa je exponovanější, protože rozsah celkových ztrát na blahobytu je několikanásobně vyšší než ztráty na severu země.s, poháněná pobřežními suchy a záplavami. Podobně se zranitelnější zdají být i země střední a východní Evropy, které však většinou pohání vnitrozemské záplavy. Tyto výsledky jsou podobné výsledkům zdůrazněným v celoekonomickém klimatickém zátěžovém testu ECB, který zdůrazňuje, že firmy vystavené vysokému fyzickému riziku jsou většinou soustředěny v jižní Evropě.

Bez započtení ztrát spojených se zvýšenou úmrtností (jejichž odhady se značně liší v závislosti na peněžním předpokladu hodnoty života) by celková roční ztráta blahobytu činila 0,4 % HDP (obr. 5). Evropská komise odhadla, že ztráty HDP v důsledku negativních účinků vln veder na lidskou produktivitu vzrostou pětinásobně, z průměrných 0,2 % v letech 1981–2010 na 1,14 % v 60. letech 20. století..

obrázek 2

Tyto odhady jsou však zodpovědné pouze za přímý dopad změn klimatu. Dopady 2. kola, které zahrnují potenciální dopad na odvětví, která jsou pravděpodobně nejzranitelnější vůči fyzickým nebezpečím, jako je rybolov, lesnictví nebo cestovní ruch, nejsou zahrnuty.

obrázek 3

Cestovní ruch je jedním z odvětví vystavených nepříznivým povětrnostním podmínkám

I když neodhadujeme rizika změny klimatu pro tato odvětví, poznamenáváme, že středomořské ekonomiky do značné míry spoléhají na ta odvětví, která budou nejpravděpodobněji postižena nejnepříznivějším počasím. Celkový příspěvek zemědělství, rybolovu, lesnictví a cestovního ruchu k HDP je asi 10 % v zemích jižní Evropy ve srovnání s 6 % v severní Evropě, 5 % ve střední jižní Evropě a 3 % ve střední severní Evropě (obr. 6).

Pobřežní cestovní ruch je zvláště ohrožen kvůli narušení dopravy, dodávek energie a vody, na nichž je toto odvětví závislé, spojené s prudkými bouřemi. Podobně mohou rostoucí teploty vést k přesunům turistických toků, protože se klimatické podmínky stanou příznivějšími v severních zemích na úkor jižních oblastí. Turistická aktivita v jižní Evropě tak může klesat, což negativně ovlivňuje ekonomické aktivity těchto zemí.

READ  Recyklujte důležité kovy v elektronickém odpadu: Učiňte to zákonem, varují odborníci z Evropské unie a citují zabezpečení surovin

Evropské vlády dosahují dobrých výsledků, pokud jde o fyzická rizika

Všimli jsme si, že v mezinárodním kontextu mají evropští suverénní obecně dobré skóre na naší stupnici fyzického rizika. Zdá se, že rizika přírodních katastrof většinou postihují suverénní země v Asii, Latinské Americe, Africe a Karibiku, zatímco v průměru zůstávají pro evropské ekonomiky větší omezení.. Celkově nacházíme jasnou souvislost mezi WRI a historickými ekonomickými ztrátami způsobenými extrémními povětrnostními jevy, i když existují některé významné výjimky (obr. 7). Nizozemsko (AAA/stáj), která za posledních 40 let utrpěla relativně mírné ekonomické ztráty (1,1 % HDP v roce 2019), iJe to nejexponovanější země v Evropě podle World Resources Institute kvůli velké výzvě, kterou představuje stoupající hladina moří Vzhledem k tomu, že čtvrtina země leží pod hladinou moře.

obrázek 4

Zatímco naše ratingy již zahrnují výhledové hodnocení přirozených rizik, kterým vlády čelí, význam těchto rizik pro úvěrovou bonitu států bude časem narůstat, protože extrémní povětrnostní jevy budou stále častější a závažnější. Je také pravděpodobné, že bude stále více interagovat s dalšími rizikovými pilíři, protože klimatická rizika se rozšíří na ekonomickou a finanční výkonnost a také na finanční stabilitu. Prevalence přírodních rizik by tedy mohla vést k větším odchylkám v hodnocení, protože země více vystavené přírodním rizikům – jako Turecko (B/negativní), Řecko (BB+/stabilní) nebo Rumunsko (BBB-/stabilní) – mají tendenci vyšší vystavení přírodním rizikům. být méně. Klasifikace podle rozsahu, s výjimkou Nizozemska (obr. 8).

Celou zprávu si můžete prohlédnout Tady

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.