Česká vláda schválila plán ministerstva obrany na nákup dvaceti amerických stíhaček F-35 AP

Česká vláda schválila plán ministerstva obrany na nákup dvaceti amerických stíhaček F-35  AP

PRAHA (AP) – Vláda České republiky ve středu schválila plán ministerstva obrany na nákup dvou desítek amerických stíhaček F-35 v hodnotě asi 150 miliard korun.

Premiér Peter Fiala řekl, že F-35 „budou utvářet budoucnost našich taktických vzdušných sil v příštích desetiletích“.

Tato stránka vyžaduje JavaScript.

Aby bylo možné číst prémiový obsah, je vyžadován JavaScript. Aktivujte jej prosím v nastavení prohlížeče.

kAmu:2=2 D2:5 E96 AFC492D6 7@C E96 rK649 >:=:E2CJ D6?5D “2 >6DD286 E@ @FC 2===:6D E92E H6 E2<6 E96 5676?D6 @7 @FC 4 @F?ECJ D6C:@FD=J 2?5 E92E E96J 42? C6=j@? FD]„k^Am

kAm%96 7:CDE @7 E96 ac 7:89E6C;6ED D9@F=53656=:G6C65:? A_B`[ H:E9 E96 C6DE 3J a_bd[ u:2=2 D2:5] 96 % p>6c:42? 2:C4C27E H:== C6A=246 E96 `c yp$\bh vC:A6? 7:89E6C;6ED 7C@> $H656? E92E 2C6 4FCC6?E=J FD65 3J E96 rK649 2C>J]k^Am

kAm%96 rK649D H:== A2J 2=>@DE Sd 3:==:@? E@ E96 &]$]7@C E96 2:C4C27E[ EC2:?:?8 @7 A:=@ED[ 2>>F?:E:@? 2?5 @E96C 4@DED[ s676?D6 |:?:DE6C y2?2 r6C?@49@G2 D2:5] %96 C6>2:A:A8 >@A6J H:== 36 FD65 E@ 7:A2?46 2? FA8C256 @7 E96 r2D=2G 2:C 7@C46 32D6: ? 46?EC2= rK649 #6AF3=:4[ 7F6= 2?5 EC2:?:?8 @7 DE277[ r6C?@49@G2 D2:5]k^am

kAm%96 49:67 @7 E96 86?6C2= DE277[ {E] v6?]z2C6= #69<2[ D2:5 E92E E96 ?6H ;6ED H@F=5 6?DFC6 “E92E :? E96 42D6 @7 ?665[ H6V== >2?286 E@ 67764E:G6=J 5676?5 @FCD6=G6D 282:?DE 288C6DD:@?[ E@86E96C H:E9 @FC 2==:6D]"K^am

kAm%96>:?:DECJ 92D 366? ?68@E:2E:?8 2 562= H:E9 E96 &]$]7@C 23@FE 2 J62C 2>:5 #FDD:2VD 7F==\D42=6 :?G2D:@? @7 &

kAm(65?6D52JVD 2??@F?46>6?E 42>6 27E6C E96 8@G6C?>6?E 564:565 😕 |2J E@ 24BF:C6 k2 9C67lQ9EEADi^^4A?6HD]@>^2CE:4=6^4K649\4@>32E\G69:4=6D\4Gh_\326\DH656?\ge4a3c`b427d7d2f`c`h5de2722_g`e4Qmace r’h_ 2C>@C65 G6@> :4=6Dk^2m 7C@> $H656?2D A2CE @7 2 >2;@C >@56C?:K2E:@?@7 E96 >:=:E2CJ 2>:5 #FDD:2VD H2C]k ^ jsem

READ  Ukrajina protestuje proti promítání ruského filmu na českém filmovém festivalu

Copyright 2023 The Associated Press. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál nesmí být publikován, vysílán, přepisován nebo redistribuován bez povolení.

You May Also Like

About the Author: Jed Parkinson

"Introvert. Analytik. Zapálený řešitel problémů. Totální tvůrce. Baconaholik. Průzkumník. Obecný internetový fanatik. Televizní odborník."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *