Česká republika musí udělat více pro to, aby zabránila korupci zákonodárců a soudců – Brněnský deník

Česká republika musí udělat více pro to, aby zabránila korupci zákonodárců a soudců – Brněnský deník

Česká republika potřebuje přijmout rozhodná opatření, aby zabránila korupci mezi zákonodárci, soudci a státními zástupci, uvedla ve své hodnotící zprávě protikorupční skupina Rady Evropy GRECO.

Česká republika má pevný právní rámec pro boj s korupcí na nejvyšších správních pozicích, ale věnuje příliš malou pozornost poradenství a školení, stejně jako monitorování a prosazování protikorupčních pravidel, uvádí zpráva.

GRECO, které v minulosti vydalo řadu doporučení, jak by měla Česká republika postupovat, ve své nejnovější zprávě uvádí, že Česká republika potřebuje lépe identifikovat a řešit rizika související s bezúhonností osob na vysoké úrovni. Administrativní pozice. Zpráva doporučila českým úřadům, aby tak učinily například analýzou a objasněním pravidel pro jmenování ministerských poradců.

Ve zprávě GRECO poukazuje na to, že většina lidí ve vrcholových manažerských pozicích nepodléhá etickým pravidlům ani radám o integritě a že lobování je neregulované. Zdůrazňuje potřebu zpřísnit pravidla pro přijímání darů a pozvání, venkovní aktivity a omezení po práci.

Zpráva také vyzývá poradce ministrů, aby zveřejnili svůj majetek, zájmy a aktivity. Zveřejnění informací osobami ve vyšších manažerských pozicích by mělo být zpřístupněno veřejnosti přímo a včas a mělo by být ověřeno nezávislým kontrolním mechanismem.

Pokud jde o policii, GRECO doporučuje, aby české úřady podnikly kroky ke zvýšení zastoupení žen na všech úrovních, zejména na vyšších pozicích. Domnívá se, že kontroly integrity by měly být při práci policistů prováděny pravidelně.

Zpráva vyzývá k lepší regulaci sponzorství a jiných darů policii, aby se zvýšila transparentnost a zabránilo se střetu zájmů, a aby byly etické normy doplněny o procedurální pokyny a důvěrný poradenský mechanismus.

Vidět víc

GRECO také doporučuje přijetí vhodné legislativy o omezeních po skončení pracovního poměru.

V neposlední řadě by měly být zveřejněny stížnosti na policisty a kroky podniknuté k jejich řešení, uvádí zpráva.

READ  V Baguiu zní česká jazzová hudba [PHOTO/VIDEO]

Rada Evropy je mezinárodní organizace se sídlem ve Štrasburku. Sdružuje 47 evropských zemí a nemá žádné spojení s Evropskou unií ani jejími institucemi.

You May Also Like

About the Author: Alanna Cobbett

"Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *