Praha proměnit strusku na stavební materiál

Praha byla nastavena na přeměnu strusky ze spalování na stavební materiály pro stavebnictví.

Podle náměstka pražského primátora pro životní prostředí Petera Hlubočka ročně pálením vznikne 65 až 75 000 tun strusky.

V roce 2017 bylo v České republice vyprodukováno 5,7 milionu tun komunálního odpadu.

Z toho je 45,5% odpadu pohřbeno, přičemž pouze 37,5% prochází těžbou za účelem využití odpadu a pouze 12% je přeměněno na energii. Pro srovnání, průměrná míra skládkování v EU pro rok 2019 byla 23%.

V rámci přechodu k více oběhovému hospodářství má Praha v úmyslu využívat obrovské množství strusky a popílku produkovaného jako vedlejší produkty spalování udržitelnějším způsobem.

Struska vzniká jako sekundární materiál tepelným zpracováním pevného odpadu a je složena převážně z oxidu křemičitého plus směsi oxidů kovů. Výhody použití strusky v cementových směsích sahají od zvýšené trvanlivosti a pevnosti materiálu až po sníženou propustnost. Jeho neodmyslitelná trvanlivost a flexibilita jej předurčují pro použití na dálnicích, silnicích a chodnících, stejně jako mosty, námořní instalace a hydraulické přehrady.

Hlubochic tvrdí, že používání strusky pro stavbu nejen pomůže snížit emise uhlíku, ale je také nákladově efektivnější, čímž se hlavní město přiblíží k dosažení komplexních cílů v oblasti klimatu do roku 2030.

Stavba pomocí struskového cementu není dodnes možná vzhledem k současné právní situaci v zemi. Struska je klasifikována spíše jako odpad než jako surovina, což je něco, co je třeba změnit, než může stavba začít s průmyslovým vedlejším produktem.

Ekologická nevládní organizace Arnica již dříve vyjádřila obavy z potenciálního využití strusky jako stavebního materiálu. Skupina tvrdila, že struska ze spaloven obsahuje toxické chemikálie, které by se mohly vyplavovat do životního prostředí a znečišťovat zásoby podzemní vody. Arnika rovněž poznamenala, že předchozí zkušenosti s používáním strusky získané z hutního průmyslu pro stavební účely měly méně než pozitivní dopad na životní prostředí.

READ  Nejnovější: Čeští fanoušci ruší charterový let do Baku | buvolí sporty

Klimatický plán 2030 pro Prahu usiluje o snížení emisí uhlíku o 45% do roku 2030. Politiky přijaté k dosažení tohoto cíle zasahují čtyři oblasti, a to: udržitelná energie a budovy, udržitelná mobilita, oběhové ekonomiky a adaptační opatření. V nadcházejících letech se obec zaměří mimo jiné na výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie, vytváření veřejné dopravy s nízkými emisemi a také na vybudování první bioplynové stanice ve městě.

Pokud jde o nakládání s odpady v zemi jako celku, česká vláda má v úmyslu zvýšit národní míru recyklace a kapacitu a zároveň zdanit skládky, aby zahájila více oběhové hospodářství.

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *