Jednodušší pravidla pro modré karty v ČR a Německu | Grant Thornton

Jednodušší pravidla pro modré karty v ČR a Německu | Grant Thornton

Nová směrnice o modré kartě byla přijata Radou Evropské unie již v roce 2021. Od 1. července 2023 Česká republika implementovala Směrnici přijatou v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, která nově zmírňuje podmínky pro získání modré karty.

Modrá karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu, který umožňuje státním příslušníkům třetích zemí legálně pobývat a pracovat na území České republiky déle než tři měsíce na vysoce kvalifikované pozici. Před novelizací zákona bylo velmi obtížné splnit podmínky pro získání modré karty a v důsledku toho bylo v ČR registrováno velmi nízké procento držitelů modré karty.

K 31. lednu 2022 bylo v ČR více než 104 000 držitelů titulu alternativního pobytu a pouze 1 357 držitelů modrých karet. Naproti tomu Česká republika vydala v roce 2020 366 nových modrých karet, zatímco Portugalsko nebo Maďarsko vydaly ve stejném roce pouze několik modrých karet. Naproti tomu Německo vydalo v letech 2016 až 2020 téměř 100 000 modrých karet (téměř tři čtvrtiny všech modrých karet v EU).

Česká republika chce přijetím nové legislativy zatraktivnit modré karty a přilákat tak vysoce kvalifikované zahraniční pracovníky, zejména v odvětvích, kde je dlouhodobý nedostatek pracovních sil.

Níže uvádíme souhrn hlavních změn

 • Modrá karta je nyní vydána s platností 12 měsíců Do 3 let (Dříve jen 2 roky).
 • Kromě pracovní smlouvy může uchazeč předložit také a Budoucí smlouvaV obou případech stačí smlouva uzavřená na dobu 6 měsíců (dříve musela být pracovní smlouva minimálně na jeden rok).
 • Nová legislativa to také umožňuje Doklad o vysoké kvalifikaci prostřednictvím odborné praxe. To se nyní považuje za rovnocenné vysokoškolské kvalifikaci, pokud odborná praxe trvá alespoň 3 roky.
 • Pokud jste držitelem modré karty v jiné zemi EU, neuděláte to Nutno doložit výpis z rejstříku trestů Ze své země původu a pokud prokážete, že jste na svou modrou kartu pracovali v jiné zemi EU alespoň dva roky, Nemusíte předkládat doklad o vysoké kvalifikaci.
 • Držitelé modrých karet Nemusíte žádat Na Ministerstvo vnitra ČR Schválit změnu zaměstnavatele nebo pracovního zařazení. Tuto skutečnost je nutné nahlásit do 3 dnů.
READ  Data ukazují, že obchod mezi Spojeným královstvím a Německem od hlasování o Brexitu prudce klesl

Dále je třeba uvést, že novela nesnížila minimální měsíční nebo roční hrubou mzdu sjednanou mezi zaměstnavatelem a uchazečem v pracovní smlouvě, která musí odpovídat alespoň 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy v ČR. Podle vyhlášky MPSV je průměrná hrubá roční mzda v ČR za období od 1. května 2023 do 30. dubna 2024 484 236 Kč.

Plánujete požádat o modrou kartu v Německu?

Porovnáme-li např. aktuální znění české a německé legislativy ohledně podmínek pro získání modré karty, můžeme dojít k závěru, že legislativa je v obou zemích téměř totožná, viz shrnutí níže.

 • Modrá karta má platnost až 4 roky.
 • Vedle pracovní smlouvy může uchazeč předložit smlouvu o smlouvě budoucí.
 • Za vysokou kvalifikaci se považuje i odborná praxe v této oblasti.
 • Musíte mít pracovní smlouvu se sjednanou minimální mzdou ve výši 1,5násobku průměrné roční hrubé mzdy v Německu (43 800 EUR v roce 2023).
 • Pokud držitel modré karty změní zaměstnavatele, je nutné informovat úřady.

Německé úřady rozhodnou o vydání modré karty do 5 až 6 týdnů a správní poplatek za žádost se pohybuje mezi 100 a 140 EUR v závislosti na regionu.

Máte-li jakékoli dotazy k tomuto tématu, neváhejte kontaktovat autory článku. S tímto problémem Vám rádi pomůžeme.

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *