Česká republika posiluje opatření proti praní špinavých peněz, nedostatky však přetrvávají

Česká republika posiluje opatření proti praní špinavých peněz, nedostatky však přetrvávají

v Následná zpráva Na Česká republika, Úřad pro boj proti praní špinavých peněz Rady Evropy MONEYVAL Dochází k závěru, že země Zlepšila postupy pro boj proti praní peněz a financování terorismuale stále potřeba Dosáhnout pokroku v určitých oblastech.

Od jeho přijetí Zpráva o vzájemném hodnocení prosinec 2018 Česká republika podává MONEYVAL hlášení ve zrychleném plánu (MONEYVAL Enhanced Follow-up Procedure) kvůli velkému počtu zjištěných nedostatků v několika klíčových oblastech. Následná kontrola MONEYVAL prověřila řadu legislativních, regulačních a institucionálních opatření implementovaných Českou republikou k řešení těchto nedostatků.

MONEYVAL zaznamenává pokrok a uděluje České republice vyšší hodnocení z hlediska mezinárodního souladu ve třech klíčových oblastech: zlepšení vnitrostátních mechanismů spolupráce a koordinace při řešení praní špinavých peněz a financování terorismu (ML/TF); Posílit protiopatření proti zemím a jurisdikcím, které představují vysoká rizika praní špinavých peněz a financování terorismu; a odstranění regulačních mezer ve vztazích korespondenčního bankovnictví, což zajistí větší transparentnost mezibankovních transakcí.

Monival se zároveň domnívá, že Česká republika nevyvinula dostatečné úsilí ke zvýšení ratingu ve dvou oblastech: finanční sankce spojené s terorismem a mechanismy sledování pohybu hotovosti přes hranice.

Následná zpráva rovněž dochází k závěru, že Česká republika dosáhla určitého pokroku v implementaci nových mezinárodních požadavků na virtuální aktiva, která zahrnují virtuální měny (jako je bitcoin a Ethereum) a poskytovatele těchto aktiv.

Česká republika zatím dosáhla úrovně plného souladu s pěti ze 40 doporučení vydaných Financial Action Task Force (FATF), která představují mezinárodní standard pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Země nadále trpí drobnými nedostatky v provádění 24 dalších doporučení a rozšířenými nedostatky u zbývajících 11 doporučení.

MONEYVAL se rozhodl, že Česká republika zůstane v rozšířeném následném procesu a bude i nadále MONEYVAL podávat zprávy o dalším pokroku při zlepšování implementace opatření v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.

READ  Evropské země podporují čipový plán v hodnotě 45 miliard eur

Výbor expertů pro hodnocení opatření pro boj proti praní peněz a financování terorismu (MONEYVAL) je monitorovacím orgánem Rady Evropy pověřeným posuzováním souladu s hlavními mezinárodními standardy pro boj proti praní peněz a financování terorismu. terorismus a účinnost jeho provádění, jakož i úkol poskytovat doporučení.

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *