Björk, Hoggard a Aberg poskytují silné testy pro Ryder Cup na Check Masters | sportovní

Björk, Hoggard a Aberg poskytují silné testy pro Ryder Cup na Check Masters |  sportovní

VYSOKY UJEZD, ČESKÁ REPUBLIKA (AP) — Alexander Björk, Nikolaj Hougaard a Ludwig Aberg provedli v pátek solidní testy pro Ryder Cup na Czech Masters.

Björk, která hrála po boku kapitána evropského týmu Luka Donalda, zahrála bez bogey 6 pod 66 a po druhém kole turnaje European Tour v Albatros Golf Resort u Prahy se dostala do vedení o jeden úder nad 13 pod par.

Tato stránka vyžaduje javascript.

Aby bylo možné číst prémiový obsah, je vyžadován JavaScript. Udělejte to prosím v nastavení prohlížeče.

kAmw@;822C5 2~5 p. 36C8[ EH@ @7 E96 9@EE6DE J@F?8 tFC@A62? A=2J6CD 2C@F?5[ H6C6 8C@FA65 H:E9 @?6 @7 s@?2=5’D 2DD:DE2?ED[ uC2?46D4@ |@=:?2C:[ 2?5 D9@E ef 2?5 ee[ C6DA64E:G6=J]k^am

kAmw@;822C5H2D2=@a6:? D64@A5 A=246 2,5 p.36C8[ 2 ab\J62C\@=5 $H656 A=2J:?8 7@C E96 7:CDE E:>6 @? E96 tFC@A62? E@FC 27E6C EFC?:?8 AC@ 😕 yF?6[ H2D E9C66 D9@ED @77 E96 =625]k^am

kAm%96 36DE P;@C<[ w@;822C5 2?5 p36C8 42? C62=:DE:42==J 9@A6 7@C :D 2 42AE2:?’D A:4< 7C@> s@?2=5 H96? E96J 2C6 2??@F?465 @? $6AE] c]tFC@A6 7246D E96 &]$]2E |2C4@ $:>@?6 v@=7 2?5 r@F?ECJ r=F3 😕 #@>6[ DE2CE:?8 $6AE ad]k^am

kAm%96C6 😀 @?6 >@C6 6G6?E — E96 tFC@A62? |2DE6CD:? $H:EK6C=2?5 ?6IE H66< — 4@F?E:?8 E@H2C5 BF2=:7J:?8 7@C E96 #J56C rFA]k^Am

kAm$4@EE:D9 =67E\92?56C #@36CE |24x?EJC6[ E96 @E96C >6>36C @7 E96 8C@FA 4@?E2:?:?8 s@?2=5 2?5 q;@C<[ 😀 92?8:?8 @?E@ E96 E9:C5 2?5 7:?2= 2FE@>2E:4 DA@E @? E96 tFC@A62? A@:?ED =:DE 3FE 925 2 5:D2AA@:?E:?8 7:?:D9 E@ 9:D D64@?5 C@F?5]k^am

Campy H F?56C 2,5 😕 D: 89E @ 7 E96 = 625[ |24x?EJC6 9:E 😕 E96 H2E6C EH:46 2E E96 A2C\b `eE9 2?5 >256 BF25CFA=6\3@86J f] w6 A2CC65 E96 7:?2= EH@ 9@=6D 2?5 H2D 2E d F256C 7@C E96 E@FC?2>6?E[ 6:89E 324< 7C@> q;@C<]k^am

kAmt?8=2?5VD |2EE (2==246 D9@E E96 =@HC@F?5 @7 E96 52J[ 2 3@86J\7C66 eb 4@?E2:?:?8 D6G6? 3:C5:6D 2?5 2? 628=6 a 2E }@] H[ 2?5 H2D EH@ DEC@<6D @FE @7 E96 =625 😕 2 E:6 7@C E9:C5 A=246 H:E9 7:CDE\C@F?5 =6256C $2>: ‚ä=:>ä<: Wf_X]k^am

READ  Byersův dům si můžete pronajmout od Stranger Things

k9C^m

Tábor! 8@=7i k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^9F3^8@=7Qm9EEADi^^2A?6HD]4@>^9F3^8@=7k^2mk^Am

Copyright 2023 The Associated Press. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál nesmí být publikován, vysílán, přepisován nebo redistribuován bez povolení.

You May Also Like

About the Author: Jed Parkinson

"Introvert. Analytik. Zapálený řešitel problémů. Totální tvůrce. Baconaholik. Průzkumník. Obecný internetový fanatik. Televizní odborník."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *