Průzkum: Polovina lidí se sexem má sklad pouze tři měsíce

Ze zářijového průzkumu mezi 510 respondenty vyplynulo, že při poměru šest mužů na ženu mělo do konce měsíce přebytek sedm procent respondentů.

„Tyto výsledky nejsou příliš překvapivé, protože muži a ženy jsou na trhu práce odměňováni stejně. Mzdová nerovnost se nevyhnutelně musí promítnout do konečného objemu dostupných prostředků.“

„Výsledky mohou být ovlivněny mírou mateřské dovolené, kterou ženy čerpají“ Říká mluvčí společnosti Provident Kateřina Jarošová.

Na finanční zabezpečení má podle výsledků průzkumu významný vliv úroveň vzdělání. Absolventi vysokých škol často uvádějí, že mají na konci měsíce rozumnou nebo vysokou částku peněz (63 procent, respektive 14 procent).

Mezi méně vzdělanými 44 procent uvedlo, že jim zbývá málo peněz ve srovnání s 21 procenty absolventů vysokých škol. Sedm procent lidí nemá na konci měsíce peníze.

Pokud přijdou o hlavní zdroj příjmů, 26 procent lidí očekává, že jim úspory vydrží minimálně rok. Asi 32 procent dotázaných mužů tvrdí, že jejich finanční rezervy vydrží déle než rok, oproti 19 procentům žen.

Téměř polovina dotázaných uvedla, že jejich úspory budou tři měsíce nebo méně, a 14 procent uvedlo, že nemají žádné úspory.

„Nedostatek úspor v dnešní době je pochopitelný. S ohledem na inflaci a rostoucí ceny energií a základních potravin může být úspora pár šeků obtížná.

„Přesto je důležité přesně spočítat všechny výdaje, eliminovat nepotřebné věci a odkládat si každý měsíc malou částku.“ uzavřela paní Jarošová ze společnosti Provident Financial.

READ  České město Nashvarki pořádá každoroční festival keltské kultury Luknasat

You May Also Like

About the Author: Alanna Cobbett

"Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.