„Klimatickou krizi není nemožné zastavit.“

„Klimatickou krizi není nemožné zastavit.“

kuňkat

Klimatický závazek 1,5 °C je na podporu života. Největší světové společnosti a nejbohatší země musí tomuto cíli dostát.

Jsme zvyklí porušovat klimatické sliby. V Pařížské dohodě z roku 2015 slíbily rozvinuté země 100 miliard dolarů ročně na financování iniciativ zaměřených na řešení dopadů změny klimatu. Tento cíl se minul o několik miliard dolarů.

V roce 2022 generální tajemník OSN António Guterres řekl, že „násměsně kráčíme směrem ke klimatické katastrofě“. Ale jedna z hrozných věcí je, že nejsme náměsíční. Rozumíme vědě, matematice a skutečnému dopadu klimatické krize – přesto se světoví lídři zdají být relativně spokojení, občas pronesou řeč nebo dva a doufají, že se krize sama vyřeší.

Stejně jako světoví lídři se zdá, že mnoho lidí je spokojeno s myšlenkou, že vlády vezmou věci do svých rukou. Ano, věci se dějí a hmatatelné iniciativy jsou častější, než tomu bylo loni. Stále však nejsme schopni dosáhnout cíle, kterým je zmírnění globálních emisí skleníkových plynů a omezení fosilních paliv.

Vyprávění o klimatu je z velmi zřejmých důvodů převážně negativní. Ale tato negativita a pesimismus podněcují letargii a slepou uličku strkání hlavy do písku.

Lidstvo

Yuval Noah Harari – historik, který v současnosti zaujímá důrazný postoj proti ohavným pokusům izraelské vlády omezit pravomoci Nejvyššího soudu – byl první, kdo mě přiměl k zamyšlení nad důležitostí vyprávění a vyprávění při konfrontaci s problémy v globálním měřítku.

Harari věří, že „máme narativní problém se změnou klimatu“, protože čelíme nelidskému nepříteli. Úspěch lidí ve spolupráci ve velkém měřítku je silou dobrých příběhů.

Pokud chceme mezinárodní spolupráci, je důležité změnit narativ o klimatu. Musíme se smířit s tím, že pokud jde o klima, jsme všichni pokrytci. Je téměř nemožné, abychom během našeho života neměli žádný negativní dopad na naši planetu. „Dokonalý“ environmentální svět neexistuje. Je to záležitost, která přesahuje jednotlivce a vyžaduje individuální jednání.

READ  Imigrační proces je stále frustrující, zmatený bývalým záložníkem žen FC Tucson | místní zprávy

Ale ne něco, co je tak ohromující, aby se to stalo něčím, co nezvládáme. Stejně jako Harare věřím, že se musíme zaměřit na investice 2 % celosvětového HDP – asi 2,25 bilionu dolarů v roce 2023 – do předcházení klimatickým katastrofám.

V současné době investujeme necelých 1,5 procenta celosvětového HDP, takže to chce ještě jeden poslední tlak. Není příliš těžké přidělit malou částku na něco, co může zachránit lidstvo. Změna rozpočtů je to, co politici dělají, a lze to udělat.

preventivní

Podle společnosti Sapienship se sociálním dopadem, kterou založili Harari a Itzak Yahav: „S fixní investicí pouhých 2 procent lze do roku 2050 vytvořit uhlíkově neutrální ekonomiku. Mezinárodní měnový fond zjistil, že přímé a nepřímé dotace na fosilní paliva tvoří každý rok více než sedm procent celosvětového HDP. Tyto peníze by se daly utratit lépe.

Zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu z roku 2018 uvedla, že k udržení teploty pod 1,5 stupně Celsia je třeba investovat tři procenta celosvětového HDP do čisté energie, aby se zabránilo dalším klimatickým katastrofám. Od roku 2018 se jedno procento vydává na čistou energii. Jsou potřeba pouze další 2 procenta.

Měl jsem to štěstí, že jsem přímo i nepřímo spolupracoval s mnoha lidmi z UNDP a OSN v širším měřítku, kteří se zavázali k iniciativám v oblasti klimatických nouzových situací. UNDP spolupracuje na místě s více než 120 zeměmi na řešení problémů, které představuje klimatická krize.

Organizace spojených národů poskytuje pomoc, pomáhá zemím přizpůsobit se zelenější ekonomice, vyrábět udržitelnou energii, zvládat cesty s nulovou sítí a další. UNDP je podporován národními stanovenými příspěvky (NDC) – sebeurčenými zeměmi v oblasti klimatu učiněnými v Pařížské dohodě – kde je plánován a implementován každý detail.

READ  Generál Peter Pavel oficiálně zahajuje prezidentskou kampaň - Brněnský deník

Tato práce je umožněna částečně díky zemím, jako je Spojené království, Švédsko a Japonsko. Práce UNDP je krokem správným směrem, ale máme před sebou ještě dlouhou cestu, než si budeme moci pogratulovat.

Buďme pozitivní. Klimatická krize není něco, co nelze zastavit. Můžeme to zastavit. Musíme jen vyvinout větší tlak na světové vůdce, aby udělali více a pohnali vlády k odpovědnosti, počínaje investováním pouhých 2 % celosvětového HDP do preventivních opatření. Mnoho světových vůdců naslouchá a nyní musí jednat.

Tento autor

Joshua Lizarraga Curiel Tvůrce projevů Organizace spojených národů A komunikační konzultant.

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *