Úroveň mezinárodních investic a externí úvěr České republiky – komentář

Revidované údaje za předchozí čtvrtletí 2020 a 2019 jsou zveřejňovány současně s mezinárodním stavem investic a externími úvěrovými údaji České republiky do 31. prosince 2020. Upravená data odrážejí hlavně výsledky Ročního průzkumu CNP o přímých zahraničních investicích pro rok 2019. Upravená data CNP ze zpráv předložených finančními a nefinančními institucemi. Toto je pravidelná revize platebních údajů.

xxxx

Ve čtvrtém čtvrtletí 2020 České republikyÚroveň mezinárodních investic Deficit se zvýšil na 706,6 mld. Kč ze 156,6 mld. Kč na konci roku. Schodek meziročně poklesl o 437 miliard Kč a v běžných cenách představuje 12,6% HDP. Zahraniční dluh České republikyNa konci 4. čtvrtletí činila 4 301,1 miliardy Kč (76,1% HDP). Ročně ztrácí 83,2 miliardy Kč.

Graf 1 – Úroveň mezinárodních investic
(Mld. Kč, zůstatek času)

Externí aktivaVe 4. čtvrtletí poklesl 68,2 mld. Kč na 7 744,3 mld. Kč. Aktiva vzrostla o 513,3 miliardy Kč ročně.

Graf 2 – Organizace aktiv na úrovni investic
(Mld. Kč, zůstatek času)

Zahraniční aktiva bankovního sektoru (kromě portfoliových investic a akcií, včetně CNP) tvoří 55% celkových aktiv na úrovni investic, z toho rezervní aktiva CNP a ostatní aktiva jsou 47,2%.

Zahraniční aktiva podnikového sektoru ve čtvrtém čtvrtletí vzrostla v důsledku růstu objemu výnosů reinvestovaných domácími společnostmi do dceřiných společností v zahraničí. Zahraniční aktiva podnikového sektoru tvoří 31,7% celkových aktiv na úrovni investic.

Obyvatelé zahraničních cenných papírů vzrostli na 10,9% celkových aktiv na úrovni investic v důsledku nákupu zahraničních akcií a cenných papírů domácími investory.

Kladná reálná hodnota derivátů představuje 1,9% aktiv na investiční úrovni.

Zahraniční aktiva veřejného sektoru zůstala na 4. čtvrtletí beze změny, což je 0,5% celkových aktiv.

Úroveň investiceVnější odpovědnost Ke konci tohoto roku vzrostl ve 4. čtvrtletí 88,4 mld. Kč na 8 253,9 mld. Kč. Dluh ročně vzrostl na 76,3 miliardy Kč.

READ  Tchaj-wan vystřídal Českou republiku v baseballové sérii U-15

Obrázek 3 – Struktura úvěrů na úrovni investic
(Mld. Kč, zůstatek času)

Půjčky na přímé investice se ve 4. čtvrtletí zvýšily na 56,2% celkového zahraničního dluhu. Reinvestice výnosů zahraničních vlastníků zvýšila zájem vlastníků o domácí společnosti.

Nárůst úvěrů na portfoliové investice do zahraničí ve 4. čtvrtletí byl způsoben nárůstem tuzemských krátkodobých bankovních cenných papírů v držení rezidentů. Portfoliové investice tvoří 21,2% z celkového dluhu.

Záporná reálná hodnota derivátů představuje 1,9% z celkového dluhu.

Zahraniční dluh České republiky Kč klesla ve čtvrtém čtvrtletí na 64,8 miliardy USD (výše jejího dluhu s pevnou splatností), což je nárůst ze 4 301,1 miliardy Kč na konci tohoto roku. Dluh ročně poklesl na 83,2 miliardy Kč. Z hlediska načasování zahraničního dluhu je podíl úvěrů se splatností jistiny delší než jeden rok 43,6% z celkového dluhu.

Obrázek 4 – Zahraniční dluh dlužníka
(Mld. Kč, zůstatek času)

Vzhledem k tomu, že se sektor zahraničního dluhu vrací k rozkladu, je ve 4. čtvrtletí rozhodujícím faktorem pokles veřejného dluhu. Vládní ministerstvo zaznamenalo pokles zahraničního dluhu v souvislosti s poklesem státních cenných papírů v držení imigrantů a splácením dluhů. 17% celkového zahraničního dluhu pochází z veřejného sektoru.

Zahraniční dluh ostatních sektorů (kromě úvěrového sektoru) rovněž poklesl v důsledku splácení podnikových půjček nesouvisejících s přímými investicemi. Zahraniční dluh ostatních sektorů se na celkovém dluhu podílel 42,5%.

Zahraniční dluh bankovního sektoru se ve 4. čtvrtletí zvýšil díky nákupu krátkodobých dluhopisů zahraničními investory. Na konci roku tvoří 40,5% celkového dluhu.

Splátky zahraničního dluhu prostřednictvím nástrojů, vkladů a cenných papírů jsou nejčastěji používanou formou financování dluhu (dohromady tvoří 48,4% dluhu).

Obrázek 5 – Externí úvěr podle nástrojů
(Mld. Kč, zůstatek času)

Zahraniční dluh soukromého sektoru tvoří 74% celkového zahraničního dluhu. Závazky veřejného sektoru zůstávají (26%). Zahrnují závazky vlády, závazky státem garantovaných soukromých společností a závazky státních společností.

READ  Sametový rozvod Česka a Slovenska

Obrázek 6 – Zahraniční dluh veřejného a soukromého sektoru
(Mld. Kč, zůstatek času)

K 31. prosinci 2020 byly celkové splátky jistiny a úroků za dlouhodobé a externí půjčky plánované na tento rok 472,6 miliardy Kč (z toho původní částka byla 441,8 miliardy Kč a úroky 30,8 miliardy Kč).

Graf 7 – Úvěrová služba na střednědobé a dlouhodobé externí půjčky
(Miliardy Kč)

You May Also Like

About the Author: Alanna Cobbett

"Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *