Studie ukazuje, že dávka Moderna COVID-19 způsobuje větší zánět srdce než Pfizer

SOUBOROVÁ FOTO: Vakcína společnosti Moderna COVID-19 na vyskakovacím okně v New Yorku

KODAŇ (Reuters) – Dánská studie zveřejněná v British Medical Journal ukázala, že vakcína Moderna proti nově se objevujícímu koronaviru (Covid-19) má čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že způsobí myokarditidu, což je velmi vzácný vedlejší účinek. Časopis pozdní čtvrtek.

Studie, které se zúčastnilo téměř 85 % Dánů, neboli 4,9 milionů jedinců ve věku 12 a více let, se zabývala souvislostí mezi vakcínami COVID-19 založenými na mRNA a karditidou, známou také jako myokarditida nebo myokarditida.

Předchozí studie z Izraele a Spojených států naznačovaly zvýšené riziko srdeční infekce po očkování vakcínami mRNA vyvinutými společnostmi Pfizer-BioNTech a Moderna.

„Očkování mRNA-1273 (Moderní vakcína) bylo spojeno s výrazně zvýšeným rizikem rozvoje myokarditidy nebo myokarditidy u dánské populace,“ uvádí studie.

Celkové riziko rozvoje karditidy z vakcín, které jsou obě založeny na technologii mRNA, však bylo podle studie vědců z institutu Statens Serum v Dánsku nízké.

„Celkově byl výskyt myokarditidy nebo myokarditidy třikrát až čtyřikrát vyšší u očkování mRNA-1273 (Moderna) než u očkování BNT162b2 (Pfizer-BioNTech),“ uvádí studie.

Výzkumníci zjistili pouze jeden případ ze 71 400 očkovaných vakcínou Pfizer-BioNTech a jeden případ na každých 23 800 očkovaných vakcínou Moderna. Studie uvedla, že většina případů byla mírná.

Studie uvedla, že vakcína Pfizer-BioNTech byla spojena se zvýšeným rizikem srdeční infekce pouze u žen, na rozdíl od výsledků studií z Izraele a Spojených států.

Autoři uvedli, že nesrovnalost lze vysvětlit průměrným věkem očkované populace, dobou mezi prvním a druhým výstřelem nebo tím, že méně Dánů bylo pozitivně testováno na COVID-19.

„Naše zjištění obecně nezastiňují mnoho výhod, které očkování přináší,“ uvedl v prohlášení autor studie Anders Hvid.

„Je třeba mít na paměti, že alternativa infikování COVID-19 může mít také riziko rozvoje myokarditidy,“ řekl Hvid.

READ  Většina našich evolučních stromů se může mýlit

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.