Kvalita ovzduší v ČR se v roce 2023 zlepšuje, řada škodlivin nepřekračuje limity – Brněnský deník

Kvalita ovzduší v ČR se v roce 2023 zlepšuje, řada škodlivin nepřekračuje limity – Brněnský deník

Kvalita ovzduší v České republice zůstala v roce 2023 dobrá, vyplývá ze souhrnné zprávy, kterou včera zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Koncentrace většiny znečišťujících látek klesly na nejnižší hodnoty za posledních deset let a poprvé nebyly překročeny limity znečišťujících látek pro jemné prachové částice PM10 a PM2,5.

Stejně jako v minulých letech nebyly podle předběžného hodnocení ČHMÚ překročeny limity znečišťujících látek pro oxid dusičitý (NO2), oxid siřičitý (SO2) a oxid uhelnatý (CO), mimo jiné i díky příznivým povětrnostním a rozptylovým podmínkám.

„Kromě přízemního ozonu (O3) relativně dobrá kvalita ovzduší v ČR, zejména díky výrazně nižším koncentracím znečištění ovzduší v zimním období, příznivým povětrnostním a rozptylovým podmínkám z hlediska kvality ovzduší,“ uvedli meteorologové.

V důsledku energetické krize některé domácnosti spalovaly více tuhých paliv, ale jejich negativní dopad na ovzduší byl snížen řadou opatření ke zlepšení kvality ovzduší, včetně výměny kotlů v domácnostech a přechodu na alternativní způsoby vytápění, jako jsou tepelná čerpadla.

6 % stanic zaznamenalo v loňském roce hodnoty nad limitem přízemního ozonu. Koncentrace O3 však závisí na povětrnostních podmínkách, zejména v horkých obdobích, a tak bylo loňské mimořádně teplé a velmi suché září nadprůměrné.

Již počtvrté v řadě nepřekročila žádná stanice v ČR limit pro roční průměrnou koncentraci NO2 a nikde nebyly překročeny limity pro SO2 a CO.

Vidět víc

U suspendovaných částic PM10 to bylo poprvé od 90. let, kdy nebyl překročen 24hodinový limit na automatických měřicích stanicích, u částic PM2,5 to bylo poprvé, kdy nebyl překročen 24hodinový limit. Limit byl zaveden v roce 2005 a v roce 2020 byl dále zpřísněn, napsala CHMU v tiskové zprávě.

V loňském roce byly kvůli vysokým koncentracím PM10 tři smogové stavy, které trvaly celkem 105 hodin. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu platil 16 hodin smog.

READ  Česká jednotka Deutsche Telecomu, další se ozývají, aby urovnali beznadějné poplatky EU

Prevalenční podmínky v Česku byly loni podle meteorologů v porovnání s průměrem let 2013 až 2022 výrazně lepší. Ve 22 dnech byly mírně horší a ve třech dnech nepříznivé. Nejvyšší počet dní s dobrými rozptylovými podmínkami mají květen, červen, červenec a listopad, naopak nejméně únor. Nepříznivé rozptylové podmínky byly zaznamenány pouze v lednu a únoru, dodal ČHMÚ.

You May Also Like

About the Author: Alanna Cobbett

"Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *