Funkční měna: nový přístup v českém účetnictví

Funkční měna: nový přístup v českém účetnictví

O možnosti vedení účtů a placení daní v cizí měně se mluví již delší dobu. Podle původních plánů se měl dostat do nového zákona o účetnictví, který začne platit nejdříve 1. ledna 2025. Pojem „funkční měna“ se ale překvapivě objevil již v návrhu novely současného zákona o účetnictví, který má vstoupit v platnost 1. ledna 2024 jako součást finálního návrhu konsolidačního balíčku.

Základní myšlenka konceptu funkční měny je založena na Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS), které definují funkční měnu jako měnu. Měna základního ekonomického prostředí, ve kterém účetní jednotka působí a provádí většinu svých obchodních a finančních transakcí. Zatímco definice účetní měny je založena na IFRS, návrh nespecifikuje „primární ekonomické prostředí“, například jaké procento objemu transakcí by mělo být v cizí měně. Protože společnosti budou muset prokázat používání funkční měny, musí být kritéria jasně definována.

Dobrovolně, ale jen za určitých podmínek

Ministerstvo financí plánuje omezit možnost používání funkční měny českých firem na tři hlavní světové měny: euro, americký dolar a britskou libru. Použití jiných měn se zatím neplánuje. Společnosti, které provádějí většinu svých transakcí v jedné z těchto měn, budou mít možnost vést své účty v této měně od 1. ledna 2024. Půjde o dobrovolné rozhodnutí (na rozdíl od IFRS, kde je použití funkční měny povinné). Společnosti však budou muset prokázat, že měna primárně ovlivňuje jejich podnikání, což z ní činí „funkční měnu“. Česká koruna se pak pro tyto společnosti stane cizí měnou. Tato změna může mít významný dopad na výši a strukturu hospodářského výsledku v důsledku vlivu směnných kurzů.

Z vládního návrhu vyplývá, že pro účetní účely bude použit kurz vyhlášený příslušnou centrální bankou pro účetní měnu, například Evropskou centrální bankou pro euro nebo Federální rezervou (nikoli čínskou centrální bankou) pro dolar, a může se lišit od směnného kurzu použitého pro účely daně ad valorem.

READ  Sleduješ Daniela Křetínského? Tento tým West Ham vás potřebuje

Dvakrát měř a jednou řež

Účetní měnu bude možné změnit pouze k prvnímu dni účetního roku. Přechod z funkční měny na českou korunu však bude možný pouze v případě, že zvolená účetní měna přestane být funkční měnou, jak je definováno výše. Pokud tedy uvažujete o použití funkční měny, dobře si to rozmyslete, protože budoucí odraz nebude tak jednoduchý (nemůže nastat jen z rozhodnutí firmy).

Platit daně v cizí měně? A možná některé…

Vláda sice hodlá povolit placení daní i v cizí měně, ale pravděpodobně se to bude týkat pouze daní z příjmu, nikoli DPH a dalších daní nebo plateb sociálního a zdravotního pojištění. Proto v těchto případech nebo při přepočtu všech pohledávek a úvěrů na českou měnu vzniknou kurzové rozdíly.

Stále panuje nejistota

Mnoho účetních programů není v současné době připraveno na to, že účetní měnou nemusí být česká koruna. Vzhledem k tomu, že legislativní proces ještě není ukončen, budou muset vývojáři účetního softwaru reagovat velmi rychle. Není také jasné, jak bude během přechodného období zachována srovnatelnost údajů. Přechodná ustanovení zatím nebyla podrobně projednána. Stejně tak zatím není rozhodnuto, jakou měnu budou společnosti používající funkční měnu hlásit například Českému statistickému úřadu.

Všechny výše uvedené informace berte prosím jako vodítko. Situaci budeme nadále bedlivě sledovat a o konečné podobě této velké změny v českém účetnictví vás budeme co nejdříve informovat.

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *