Evropská komise schválila 2,1 milionu eur na podporu slovinských zemědělců

Evropská komise schválila plán podpory ve výši 2,1 milionu eur pro prvovýrobce zemědělských produktů ve Slovinsku s cílem zmírnit dopady ruské invaze na Ukrajinu.

Přímé granty byly schváleny v rámci dočasného rámce státní pomoci pro krizové situace, který Komise přijala v březnu tohoto roku, a uznává „vážné narušení“ hospodářství EU.

Výbor uvedl, že dotační plán má za cíl pokrýt část dodatečných nákladů, které prvovýrobcům v zemědělství vznikají v důsledku vysokých cen energií, krmiv a dalších surovin.

Programy schválené Komisí v rámci dočasného rámce státní pomoci nepřesáhnou 35 000 EUR na příjemce a budou přiděleny nejpozději 31. prosince 2022.

Také v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu komise oznámila jednorázovou částku 475 000 eur v přímých grantech pro finské mléko a hovězí Producenti chovu telat v andské oblasti.

Česká republika

Komise nedávno udělila 20,2 milionu EUR zemědělským prvovýrobcům v České republice, aby snížili další finanční problémy, kterým zemědělci čelí, včetně vyšších vstupních nákladů.

Výkonná viceprezidentka odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestage k plánu na podporu českých zemědělců uvedla:

Zemědělské výrobce zvláště tvrdě zasáhla současná geopolitická krize a její dopad mimo jiné na ceny elektřiny, krmiv a paliv.

„Pokračujeme v úzké spolupráci s členskými státy, abychom zajistili, že vnitrostátní podpůrná opatření mohou být zavedena včas, koordinovaně a účinně a zároveň budou chránit rovné příležitosti na jednotném trhu.“

Švédsko

V rámci dočasného rámce vládní krizové pomoci Komise také nedávno schválila režim podpory ve výši 145 milionů EUR pro zemědělce ve Švédsku, který se zaměřuje na odvětví živočišné výroby a skleníkovou produkci.

Chovatelé hospodářských zvířat budou mít nárok na pevnou částku podpory na zvíře, zatímco u produkce ve skleníku se podpora vypočítá na základě velikosti plochy používané k pěstování plodin, včetně ovoce, bobulovin a zeleniny, v období od února do června 2022.

READ  Evropská unie schvaluje český program v hodnotě 1,4 miliardy eur na kompenzaci firem za nepřímé emisní náklady

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.