Centrální banka České republiky znovu snižuje základní úrokovou sazbu, aby pomohla ekonomice při zmírnění inflace | duben

Centrální banka České republiky znovu snižuje základní úrokovou sazbu, aby pomohla ekonomice při zmírnění inflace |  duben

PRAHA (AP) — Česká centrální banka ve středu snížila základní úrokovou sazbu Už potřetí Uprostřed klesající inflace a snaze pomoci ekonomice.

Snížením o půl procentního bodu se úroková sazba snížila na 5,75 %. Tento krok očekávala většina analytiků.

Tato stránka vyžaduje Javascript.

Ke čtení prémiového obsahu potřebujete Javascript. Povolte jej v nastavení prohlížeče.

kAm%96 32?< DE2CE65 E@ EC:> 3@CC@H:?8 4@DED 3J 2 BF2CE6C\A@:?E @? s64]a'[ H9:49 >2C<65 E96 7:CDE 4FE D:?46 yF?6 aa[ a_aa] xE 4@?E:?F65 H:E9 2 4FE 3J 2 92=7\A6C46?E286 A@:?E @? u63 g]k^Ano

kAmx?7=2E:@? 564=:?65 E@ `_]fT 😕 a_ab 7C@> `d]`T 😕 a_aa[ 244@C5:?8 E@ E96 rK649 $E2E:DE:4D ~77:46[ 2?5 5C@AA65 E@ a]_T J62C\@?\J62C 😕 u63CF2CJ[ H9:49 6BF2=D E96 32?<’D E2C86E]k^ Ano

kAm%96 rK649 64@?@>J 4@?EC24E65 3J _]aT 😕 E96 = 2DE E9C66 >@?E9D @7 a_ab 4@>A2C65 H:E9 2 J62C 62C=:6C]k^Am

kAm%96 rK649 32?<'D 564:D:@? 4@>6D 2D > 2; @ C 46 .

kAm%96 rK649 32?<'D 564:D:@? 4@>6D 2D 46?EC2= 32?^2CE:4=6^6FC@K@?6\:?7=2E:@?\6FC@A6\64@?@>J\643\g4d36db3_6„dba7g_5_d54cba6`35dcQmE@I:4 : ?7= 2E:@?k^2m 92D 366? E2>65 E@ E96 A@:?E E92E E96J 42? DE2CE 4FEE:?8 C2E6D — >2<:?8 :E 4962A6C 7@C 4@?DF>6CD 2?5 3FD:?6DD6D ​​​​​​E@ 3@CC@H[ DA6?5 2?5 :?G6DE]k^ Ano

kAm%96 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^6FC@A62?\46?EC2=\32?<\:?E6C6DE\C2E6D\:?7=2E:@?\ f27fhffh5h`5_c_fe3`eh```adc7ga75QmtFC@A62? r6?EC2= q2?[ 2?5 trq !C6D:56?E r9C:DE:?6 {282C56 DF886DE65 2 >F49\2?E:4:A2E65 4FE E@ 3@CC@H:?8 4@DED H@F=5 =:<6=J H2:E F?E:= yF?6]k^ Ano

kAmx? E96 &?: E65 $ E2E6D[ 64@?@>:DED 86?6C2==J 6?G:D:@? E96 7:CDE C2E6 4FE 3J k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^7656C2=\C6D6CG6\:?7=2E:@?\AC:46D\:?E6C6DE\C2E6D\4FED\d_a465g7aag66ceh7gc74e7a6662e6b=260662e6b=260^6076 ? yF?6]k^Ano

Copyright 2024 Associated Press. Všechna práva vyhrazena. Tento obsah nesmí být publikován, vysílán, přepisován nebo redistribuován bez povolení.

READ  Katarsko-české vztahy jsou svědky nové fáze vývoje

You May Also Like

About the Author: Alanna Cobbett

"Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *