Boj proti praní špinavých peněz v České republice: Navzdory pokroku je podle zprávy Rady Evropy zapotřebí více vyšetřování

Boj proti praní špinavých peněz v České republice: Navzdory pokroku je podle zprávy Rady Evropy zapotřebí více vyšetřování

Štrasburk, 11.02.2019 – v A zpráva Dnes zveřejněný orgán Rady Evropy pro boj proti praní špinavých peněz MONEYVAL zjistil, že navzdory pokroku dosaženému v České republice v boji proti praní špinavých peněz (ML) a financování terorismu (FT) musí úřady zaujmout aktivnější přístup k vyšetřování praní špinavých peněz. (Viz souhrn zprávy).

Zpráva poskytuje komplexní hodnocení účinnosti režimu České republiky proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) a míru jeho souladu s doporučeními Financial Action Task Force (FATF).

MONEYVAL uznává, že české úřady provedly transparentní a realistickou analýzu rizik praní peněz a financování terorismu, kterým země čelí. Strojové učení je většinou způsobeno daňovými zločiny, podvody, korupcí, phishingem a podvody s výhodami. Zatímco FT byl také pod mikroskopem kvůli své závažnosti, pravděpodobnost jeho výskytu je stále nízká. Zatímco národní hodnocení rizik je poměrně komplexní, některé aspekty vyžadují další analýzu a zmírňující opatření musí být jasnější, uvedli odborníci MONEYVAL.

Banky dobře chápou rizika praní špinavých peněz a financování terorismu, zatímco ostatní finanční instituce mají menší povědomí. DNFBP byly méně jasné ohledně rizik. Útvar finanční analýzy a Národní banka jsou dvě hlavní organizace, které současně dohlížejí na většinu českého finančního sektoru. Navzdory tomu zpráva zpochybňuje účinnost současného modelu dohledu s ohledem na omezené zdroje.

Legislativní reformy a zvýšené úsilí v návaznosti na vyšetřování praní peněz představují chvályhodný pokrok dosažený od posledního hodnocení. Ačkoli MONEYVAL uznává, že v některých rozsáhlých případech praní špinavých peněz bylo dosaženo odsouzení, dochází k závěru, že by se měly využít další možnosti vyšetřování ve vztahu k závažnému praní špinavých peněz třetími stranami a nezávislému praní špinavých peněz. Převládající praxe v českém soudním systému ukládání trestů za více trestných činů současně ztěžuje měření přesného dopadu trestu souvisejícího pouze s praním špinavých peněz.

READ  Prezident Petr Pavel vyzývá k přijetí eura pro českou exportní ekonomiku

Zpráva zdůrazňuje zlepšení legislativního a institucionálního rámce pro zabavování a konfiskaci. Orgány činné v trestním řízení pravidelně provádějí finanční vyšetřování trestných činů generujících příjmy, které vedly k zabavení a konfiskaci velkých částek peněz.

Finanční vyšetřování prováděná v souvislosti s teroristickými trestnými činy poukázala na možnost, že v České republice dochází k financování terorismu. V reakci na to byly orgány činné v trestním řízení schopny věrohodně identifikovat příslušnou roli každého z podezřelých ve schématech souvisejících s FT.

Obchodní rejstřík v České republice je přístupný přímo a zdarma, přičemž kvalita a přesnost údajů v něm obsažených se liší. Zpráva uvádí nedávno vytvořené záznamy o úvěru a skutečném vlastnictví, ale také uznává, že tyto záznamy ještě nejsou plně naplněny údaji.

Závěrem zpráva chválí české úřady za jejich aktivní spolupráci s jejich zahraničními protějšky. Dokazuje to i skutečnost, že kromě vzájemné právní pomoci jsou běžně spontánně a na vyžádání využívány i další formy mezinárodní spolupráce.

Na základě výsledků svého hodnocení se MONEYVAL rozhodl uplatnit rozšířený postup sledování a vyzval Českou republiku k předložení zprávy v polovině roku 2020.

***

Výbor expertů pro hodnocení opatření pro boj proti praní peněz a financování terorismu (MONEYVAL) je monitorovacím orgánem Rady Evropy pověřeným posuzováním souladu s hlavními mezinárodními standardy pro boj proti praní peněz a financování terorismu. boj proti terorismu a účinnost jeho provádění, jakož i úkol poskytovat vnitrostátním orgánům doporučení ohledně nezbytných zlepšení jejich systémů.

Hodnocení režimu AML/CFT v ČR vycházelo z doporučení FATF z roku 2012 a bylo zpracováno podle metodiky roku 2013.

Páté kolo zprávy o vzájemném hodnocení České republiky

Shrnutí pátého kola vzájemné hodnotící zprávy o ČR

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *