‚Bullet Train‘ od Brada Pitta opět vítězí v pokladnách | Táto

‚Bullet Train‘ od Brada Pitta opět vítězí v pokladnách |  Táto

Jede na plné obrátky před „Bullet Train“ Brada Pitta, který vyhrál pokladny už druhý víkend v řadě.

Akční komedie přidala od pátku do neděle v Severní Americe 13,4 milionu dolarů, aby vedla klidnou pokladnu, která nezahrnovala žádné rozsáhlé novinky od velkých filmových studií.

Tato stránka vyžaduje JavaScript.

Aby bylo možné číst prémiový obsah, je vyžadován JavaScript. Udělejte to prosím v nastavení prohlížeče.

kAm „qF == 6E% C2:?“ 563FE65 H: E9 Sb_>: ==: @? = 2DE H66 <6? 5[ 2?5 92D ?@H >256 Sdc >:==:@? 5@>6DE:42==J 2?5 S``c >:==:@? H@C=5H:56]k^am

kAms: C64E65 3J s2G: 5 {6: E49[ E96 >@G:6 DE2CD !:EE 2D 2? 2DD2DD:? H9@D6 BF6DE E@ C64@G6C 2 3C:6742D6 7C@> 2 y2A2?6D6 =@4@>@E:G6 😀 4@>A=:42E65 3J @E96C >6C46?2C:6D @?3@2C5] {6: E49 H2D AC6G: @FD=J!: EE’D DEF? E>2? @? >G: 6D DF49 2D „u: 89E r = F3“ 2? 5 „%C@J]“ k^ Am

kAm%96~D42C\H:??:? 8!: EE[ dg[ =625D 2 3:8\?2>6 6?D6>3=6 42DE E92E 2=D@ :?4=F56D y@6J z:?8[ p2C@? %2J=@C\y@9?D@?[ qC:2? %JC66 w6?CJ[ q25 qF??J[ +2K:6 q66EK 2?5 $2?5C2 qF==@4<]k^am

kAm%96D@=:5D64@? 5FE:? 8 7C @> „qF == 6E% C2:?“ H2D 6? @F89 E @9 = 5 @77 “% @A vF? já | 2G6C: 4 <” 2؟ 5 E96 2؟:> 2E65 “sr{628F6 @7$FA6C! 6ED[” H9:49 E:65 7@C D64@?5 A=246 H:E9 Sf]A>: ==: @? 2a:646]k^am

kAm %96 „%@A vF?“ D6BF6 =[ H9:49 2CC:G65 be J62CD 27E6C E96 9:89\7=J:?8 7C2?49:D6’D @C:8:?2= 7:=>[ 😀 a_a_′D 3:886DE >@G:6[ 8C@DD:?8 Sefb >:==:@? 😕 }@CE9 p>6C:42 2?5 ?62C=J S`]A3: ==: @? Hc = 5H: 56 E9FD72C]k^Am

kAm% @> rCF: D6 DE2CD 282:? 😕 E96 D6BF6 = 2D 9 @ED9 @E} 2GJ A: = @E r2AE]! 6E6″ | 2G6C: 4 <" |: E496 ==[ H9@ E9:D E:>6 :D E2D<65 H:E9 EC2:?:?8 2 ?6H 86?6C2E:@? @7 2G:2E@CD]k^am

READ  20 nedoceněných špionážních filmů, které musíte vidět

kAm „$FA6C\! 6ED” DE2CD sH2J? 6 “%96#@4 <” y @ 9؟ D @؟ 2؟ 5 z6G :؟ w2CE 2؟ 5 7 @ == @ HD 2 E62> @7 DFA6C\A @H6C652?:>2=D=653J$FA6C>2? ‚D 5 @ 8]%96 72>: = J 7: => 92D? @H>256 Sdg>: ==: @? 5 @> 6DE: 42 == J 2? 5 S`_h>: ==: @? 8 = @32 == J]k^am

kAm # @ F? 5:? 8FE E96 E @ A 7: G6:? } @CE9 p>6c:42 @G6C E96 H66<6? 5 H6C6 | 2CG6 = 'D' %9 @Ci{@G62?5%9F?56C"2? 5 let @ C52? ! 66 = 6'D = 2E6DE 9 @ CC @ C 7 =: 4 <"} @ A6[” H9:49 E:65 H:E9 Sd]ب>: ==: @?]k^am

kAm% 96 9: 896DE \ 8c @ dd:? 8? 6H C6 = 62D6 @ 7E96H66 <6؟ 5 H2D E96 9 @ CC @ C \ 4 @> 65J” q@5:6D q@5:6D q@5:6D”H9:49 563FE65 H:E9 Sb]d>:==:@?e@7:?:D9:?6:89E9 A=246 ]% 96% 7: => DE2CD p > 2?5 = 2 $E6?36C8[ |2C:2 q2<2=@G2 2?5 !6E6 s2G:5D@?]k^am

kAm „{22 = $:? 89 r925592[” 2? x?5:2? 252AE2E:@? @7 “u@CC6DE vF>A” E92E 8@E 2 =:>:E65 C6=62D6 😕 E96 &]$][ >256 ?62C=J S`]g>: ==: @? @ G6C E96 H66 <6? 5]k^am

kAm} 6IE FA 7 @C>G:6 E962E6CD:D&?:G6CD2=!:4EFC6D “” q62DE[” H9:49 AC6>:6C6D uC:52J 2?5 DE2CD x5C:D t=32 2D 2 5@4E@C H9@ >FDE AC@E64E 9:D 72>:=J 7C@> 2 DE2=<:?8 =:@? 😕 $@FE9 p7C:42]k^am

Am ——— k^am

kAm © a_aa} 6H * @ C ^ Qm? J52: = J? 6HD]4 @ > k^2m]s: DEC: 3FE65 3J k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]EC: 3F? 64 @? E6? E286? 4j]4@>Qm%C:3f? 6 r @? E6? E p86? 4J[ {{r]k^2 mk^am

Copyright 2022 Tribune Content Agency.

You May Also Like

About the Author: Jed Parkinson

"Introvert. Analytik. Zapálený řešitel problémů. Totální tvůrce. Baconaholik. Průzkumník. Obecný internetový fanatik. Televizní odborník."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *