Výzva pro malé projekty pro rok 2024

Výzva pro malé projekty pro rok 2024

Velvyslanectví ČR v Dillí má tu čest vyhlásit výzvu k předkládání návrhů malých projektů pro rok 2024. Malé projekty mají za cíl uspokojit rozvojové potřeby a přinést pozitivní změnu v rámci rozvojové spolupráce České republiky. O financování mohou požádat způsobilé organizace z Nepálu, Bhútánu, Srí Lanky, Bangladéše a Malediv.

O malých projektech

Malé projekty (dále jen „SSP“) v gesci Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále jen „MZV ČR“) představují jeden z hlavních nástrojů bilaterální rozvojové spolupráce v České republice. Takové projekty jsou realizovány ve spolupráci s Velvyslanectví České republiky místními zainteresovanými stranami Přímo v rozvojových zemích Finanční fondy v ČR tímto způsobem přispívají k naplňování rozvojových potřeb a k pozitivní změně lokality.

Pokud jde o oblasti podpory, Ministerstvo zahraničních věcí Československa si klade za cíl podporovat místní projekty s vysokým dopadem v rozvojových zemích, jako jsou projekty podporující dobré zdraví a pohodu, vymýcení chudoby a hladu, vzdělávání, rovnost pohlaví, životní prostředí a klima, udržitelné města a komunity, odpovědná spotřeba a výroba, zaměstnanost Klima atd. Systém SSP se musí zabývat jedním nebo více z těchto prvků a musí se k nim vztahovat 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDG).) definovaných Organizací spojených národů.

Kdo se může přihlásit?

 • Finanční příspěvek je přidělován na projekty realizované v r Bangladéš, Bhútán, Nepál, Maledivy a Srí Lanka (Ne v Indii!)
 • Měl by být realizačním partnerem Místní téma Se zákonnou autoritou v zemi realizace projektu. Implementační partner musí být způsobilý k podpisu smlouvy s MFA CZ specifikující jurisdikci českého práva a českých soudů.
 • Organizace realizace Musí to být nevládní organizace (NGO), nezisková organizace, organizace občanské společnosti (CSO), sociální podnik nebo nadace.
 • Finance Nelze to reklamovat Od jednotlivce, politické strany, univerzity nebo vládní instituce. Finanční prostředky jsou přiděleny nepolitické, nevládní skupině.

Informace o časovém rámci, rozpočtu a vizi

 • Projekt musí být realizován Od dubna 2024 (Po podpisu smlouvy) L září 2024.
 • Navrhovaný rozpočet finančního příspěvku musí být od 200 000 Kč až 500 000 Kč. Spolufinancování z jiných zdrojů je libovolné a žádoucí. Na identifikačním formuláři v řádku „Místní měna“ uveďte částku pouze v amerických dolarech. Části v českých korunách ponechte prázdné, protože je vyplní velvyslanectví ČR v Dillí podle platného směnného kurzu. Objednávky obsahující nesprávnou měnu budou diskvalifikovány.
 • Projekt musí být efektivní a ekonomickýProto musí být všechny účtenky zdokumentovány. Celkové náklady na plat/poplatky, příspěvek na živobytí a ubytování, cestovní náklady, závěrečné pojištění a odborné očkování Nemělo by přesáhnout 25 % Z celkových nákladů na projekt
 • SSP nezahrnuje platbu Administrativní náklady implementačního partnera.
 • Každá organizace může žádat o financování na více projektů, ale pouze na jeden Podpořen může být projekt jednoho žadatele Z fondů rozvojové spolupráce v ČR.
 • Hmotný majetek projektu musí nést logo Česká rozvojová spolupráce. U projektového nehmotného majetku je vždy nutné uvést finanční podporu poskytovanou Nadací rozvojové spolupráce ČR.

Jak se přihlásit

Žádost o grant SSP musí obsahovat:

 • a Vyplněný identifikační formulář Buď česky nebo anglicky, Registrováno a zapečetěno Podle organizace.
 • A Ověřená kopie dokumentu (v angličtině nebo přeloženo do angličtiny) Potvrzuje, že žadatel Má právní autonomii V zemi realizace
 • Ověřený dopis Vydáno vedením nebo představenstvem implementačního partnera v českém nebo anglickém jazyce s uvedením, že dotyčná osoba je uvedena a podepsána na identifikačním formuláři Má zákonné právo na podpis Smlouva s Ministerstvem zahraničních věcí ČSR.

Hodnotící kritéria pro výběr MLP:

 • Projektové formality: Dodržení obrysů identifikačního modelu, úplnost, kvalita, odborná úroveň, přehlednost a srozumitelnost poskytovaných údajů a informací.
 • Význam projektu: Soulad se strategií rozvoje partnerské země a prioritami strategie rozvojové spolupráce ČR, jasné vysvětlení rozvojových problémů, které bude projekt řešit, a jasné vymezení cílové skupiny
 • Efektivita projektu: Jasné vysvětlení navrhovaného řešení rozvojového problému, přiměřenost definovaných cílů a výstupů a realistická logická struktura projektu
 • Efektivita nákladů a efektivita projektu: Adekvátní vymezení jednotlivých položek rozpočtu, dodržení limitu financování (200-500 tis. Kč) a max. 25% podílu nákladů na mzdy/odvody, stravné, ubytování, cestovné atd. a spolufinancování hodnotit
 • Udržitelnost projektu: Pravděpodobnost dosažení a udržení pozitivních dlouhodobých přínosů projektu pro cílovou skupinu a možnost nabídky české rozvojové pomoci

Žádost musí být doručena v tištěné podobě (poštou) a v elektronické podobě (e-mailem) diplomatickému personálu Velvyslanectví České republiky v Novém Dillí prostřednictvím 1. října 2023. Žádosti podané po tomto datu nebudou hodnoceny. Přihlášky zasílejte na následující adresu:

Velvyslanectví České republiky v Novém Dillí
MLB 2024
50 nl, Niti Marg, Chanakyapuri
Nové Dillí – 110021
Indie

Je nutné zaslat elektronickou kopii přihlášky Jak v souboru PDF (podepsaném a zapečetěném), tak v souboru Excel Na emailovou adresu [email protected] a kopii na [email protected]. V e-mailu uveďte a Krátká anotace (maximálně 80 slov) návrhu projektu s uvedením cílů udržitelného rozvoje, ke kterým váš projekt přispěje. Nevkládejte prosím žádné další nepodstatné dokumenty, jako jsou výroční zprávy, prohlášení o záměru nebo informace o předchozích projektech. Než nám je pošlete, zkuste soubory zkomprimovat.

Důležité termínyČas doručení

Pozn

1. října 2023

Doručte tištěné a tištěné kopie žádosti na Velvyslanectví České republiky v Novém Dillí

Od října do prosince 2023

Hodnocení a hodnocení žádostí podaných Velvyslanectvím ČR v Novém Dillí a Ministerstvem zahraničních věcí ČR

ledna 2024

Zveřejňovat úspěšné návrhy projektů na stránkách Velvyslanectví ČR v Novém Dillí

leden až březen 2024

Velvyslanectví ČR bude kontaktovat a podepíše smlouvu s úspěšným žadatelem

duben až září 2024

Doba realizace projektu

června 2024

Hodnocení v polovině období v červnu

30. září 2024

Termín realizace projektu

6. října 2024

Veškeré dokumenty a finanční stvrzenky musí být doručeny na Velvyslanectví ČR v Novém Dillí nejpozději do 6. října 2024.

6. listopadu 2024

Závěrečná zpráva (výpravná i finanční) s fotografiemi realizace musí být předložena na Velvyslanectví ČR v Novém Dillí nejpozději do jednoho měsíce po dokončení projektu, nejpozději však do 6. listopadu 2023.

Veškeré dotazy týkající se malých projektů zasílejte e-mailem na [email protected] a cc na [email protected]. Do předmětu emailu prosím napište „MLP2024“.

Veškerá komunikace musí být prováděna elektronicky prostřednictvím e-mailu. Vzhledem k vysokému počtu přijatých žádostí nemůže ambasáda odpovídat individuálně všem žadatelům. Výsledky budou zveřejněny na stránkách Velvyslanectví ČR v Novém Dillí (https://www.mzv.cz/newdelhi/en/index.html) v lednu 2024.

Přílohy

 • Forma totožnosti v Československu
 • Úvodní formulář v angličtině
 • Logo české rozvojové pomoci
 • Obecné doporučení k vyplnění identifikačního formuláře
READ  Podívejte se na cíl turnaje na Euro 2020, když skvělý brankový gól Patricka Schicka zvítězil nad Skotskem

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *