Výzva k podávání malých místních projektů pro rok 2024

Výzva k podávání malých místních projektů pro rok 2024

Velvyslanectví ČR v Hanoji vyhlašuje výzvu k předkládání projektů malých lokálních projektů, které lze podpořit finančním příspěvkem v rámci rozvojové spolupráce ČR.

Malé lokální projekty jsou rozvojové projekty malého rozsahu řízené přímo Velvyslanectvím ČR v Hanoji. Realizátorem projektu je místní subjekt registrovaný ve Vietnamu. Může to být vzdělávací, zdravotní, sociální nebo kulturní instituce, nezisková nevládní organizace, družstvo, orgán místní samosprávy nebo místní komunita.

Cílem tohoto bilaterálního nástroje vnější rozvojové spolupráce ČR není budování kapacit implementační agentury, ale podpora jejích rozvojových aktivit v menším měřítku. Malé lokální projekty by měly nejen dosahovat rozvojových výsledků, ale také přispívat ke zviditelnění České republiky v zemi. Podporovány mohou být různé projekty, například projekty na podporu místního rozvoje, zlepšení zdravotní či lékařské péče, vymýcení chudoby, poskytování vzdělání, vzdělávání lidí ve venkovských oblastech, ochranu životního prostředí nebo zlepšení postavení žen ve společnosti.

Kdo může požádat o příspěvek na malý místní projekt?

Malý lokální projekt může realizovat pouze místní subjekt, který má v zemi právní subjektivitu. O příspěvek nemůže žádat fyzická osoba.
Projekt musí odpovídat potřebám a prioritám cílové země a musí být v souladu s prioritami rozvojové spolupráce v ČR.

Projekt musí být efektivní a ekonomický, proto musí být doloženy všechny příjmy. Osobní náklady (mzdy/poplatky, strava, ubytování, cestovní pojištění, očkování a další náklady na zaměstnance) by neměly přesáhnout 25 % celkového rozpočtu. Doporučuje se, aby příspěvek nepokrýval celkový rozpočet projektu, ale zajistil spolufinancování z jiných zdrojů.
Projekt musí být realizován od data podpisu smlouvy (cca březen 2024) do října 2024. Projekt nesmí být prodloužen do listopadu 2024 nebo následujících měsíců.

Rozpočet a potenciální příspěvek

Finanční příspěvek na malý lokální projekt je až 500 000 Kč (asi 20 000 USD). Každá organizace může žádat o příspěvek na více projektů, z fondů rozvojové spolupráce v ČR však může být podpořen pouze jeden projekt žadatele.

READ  Česká republika Výrobní PMI v březnu stagnovala

Jak požádat o příspěvek na malý místní projekt

Žádost o grant pro místní malé podniky musí obsahovat:
– Identifikační formulář vyplněný v angličtině, podepsaný a orazítkovaný organizací. Řádek Místní měna by měl obsahovat částku ve vietnamském dongu.
– Ověřená kopie dokumentu (v angličtině nebo přeložená do angličtiny) prokazující, že žadatel má právní subjektivitu (úředně registrovaná);
– Potvrzení v českém nebo anglickém jazyce, že osoba podepisující identifikační formulář je způsobilá k podpisu žádosti.

Přihlášku je nutné podat do 12. října 2023Velvyslanectví České republiky v Hanoji v listinné podobě na adresu:

Velvyslanectví České republiky v Hanoji
13 Chu Van Anh, Ba Dinh
Hanoi

Před odesláním přihlášky poštou nebo kurýrní službou je nutné zaslat identifikační formulář v elektronické podobě (naskenované PDF a soubor Excel) na emailovou adresu [email protected]

Důležité termíny

Uzávěrka všech žádostí podaných na Velvyslanectví ČR v Hanoji: 12. října 2023.
Po schválení projektu Ministerstvem zahraničních věcí ČR podepíše Velvyslanectví ČR v Hanoji s úspěšným žadatelem nejpozději do 30. března 2024 smlouvu o realizaci projektu.
Malý lokální projekt musí být dokončen nejpozději do října 2024. Veškeré finanční doklady a účtenky musí být doručeny na Velvyslanectví ČR v Hanoji nejpozději do 31. října 2024. Závěrečná zpráva a fotografické dokumenty musí být doručeny na Velvyslanectví ČR v Hanoji nejpozději do 31. října 2024 .

Identifikační formulář (XLS, 70 kB)

Pokyny pro realizátory (DOCX, 21 kB)

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *