Výhody Svařovacího Robotického RamVýhody Svařovacího Robotického Rameneene

Robotické svařování je proces, při kterém mechanizovaný programovatelný automatizovaný stroj spojuje dva nebo více kusů kovu dohromady pomocí vysokonapěťového proudu. Jeho automatizace znamená, že je schopen jak manipulovat s materiály, které má robot k dispozici, tak je i spojit v přesně naprogramovaném bodě.

Robotické svařování se většinou používá v oblastech, kde je potřeba odporového bodového svařování a obloukového svařování. To je obvykle vidět v automobilovém průmyslu, kde je potřeba přesnosti a konzistence při svařování, které produkují produkty, které jsou bezpečné, pevné a odolné. To svědčí o tom, že průmysl přijal široké využití těchto robotických svařovacích ramen.

Mezi výhody robotického svařovacího ramene patří:

  • Minimální lidská práce
  • Konzistence svarů
  • Snížené plýtvání materiálem
  • Zkrácení doby výroby
  • Málo nebo žádné opětovné svařování

Minimální lidská práce

Hledání a školení jednotlivce jako svářeče je zdlouhavé a nákladné. Uplatňování stejného principu na skupinu lidí je časově náročné. Vyžadují platbu a vždy, když dojde k novému projektu, budou muset být přeškoleni, což nakonec bude mít dopad na váš konečný výsledek.

Abychom tomu čelili, je použití robotických svářečů přirozenou cestou. Lze je naprogramovat tak, aby prováděly různé typy svarů, a to tak, že do nich jednoduše nahrajete program, což ušetří spoustu času a zlepší dobu zavádění produktu. Potřebujete pouze hlavního svářeče, který provede kontrolu kvality každého svaru robota. To vám ušetří peníze a zlepší váš výsledek.

Konzistence svarů

Svařovací robot rameno může nepřetržitě umisťovat svary konzistentní kvality, kdykoli a kdekoli je to potřeba. To výrazně zlepšuje kvalitu produktu a jeho trvanlivost. Robotický svářeč může nepřetržitě pokládat svary, aniž by se nudil dělat opakující se práci, což by výrazně ovlivnilo obrat lidského svářeče, kterého by to ovlivnilo.

READ  Vampire Survivors, nejlepší hra roku 2022, dostává poslední aktualizaci

Snížené plýtvání materiálem

Nadměrné svařování nebo použití přídavného materiálu škodí každé svářecí společnosti a většina svářečů je k tomu náchylná. To může nafouknout náklady na provádění i těch nejjednodušších svarů na nezvládnutelnou úroveň. Robotické svařovací rameno může být při svařování velmi přesné, což výrazně snižuje množství použitého výplňového materiálu, čímž udržuje celkové náklady na nízké úrovni a udržuje plýtvání materiály na minimu. To udržuje potřebu přepracování svaru při minimální úspoře času.

Zkraťte dobu výroby

Tam, kde by lidé pracovali osm až dvanáct hodin denně, může svařovací robotické rameno pracovat dvacet čtyři hodin rovně bez únavy. Mohou také umisťovat kvalitnější a konzistentnější svary ve srovnání s lidským svářečem, který je náchylný k únavě, což zvyšuje chyby. To výrazně snižuje čas potřebný k výrobě svařovaného produktu a zvyšuje výtěžnost. Pomáhá také lidem snižovat nebezpečnou opakující se práci a uvolňovat čas, který je lépe využit při řešení složitějších problémů.

Málo k žádnému opětovnému svařování

Toto je aspekt svařovacího průmyslu, který vede většinu společností k přijetí robotických svařovacích ramen. Konzistentní pracovní postup a správně použitý materiál výrazně ovlivňují výkon svařovacího robota. Čím vyšší kvalita použitého materiálu, tím lepší výsledek. Na čím méně problémů robotická svářečka narazí, tím rychleji bude robot pracovat. Pokud budou tyto problémy vyřešeny jakmile se vyskytnou, mělo by být potřeba jen velmi málo opětovných svarů, pokud vůbec existují.

Závěr

Nakonec, ačkoli robotické svařování zaznamenalo velké využití od doby, kdy bylo poprvé představeno v USA v 60. letech, ale bylo široce přijato v 80. letech, náklady na nákup, provoz a údržbu svařovacích robotických ramen v průmyslovém měřítku zůstávají výzvou. Zdá se však, že zavedení miniaturních svařovacích robotických ramen tyto výzvy eliminuje, což je pro výrobce a spotřebitele výhodou.

READ  Vědci z Facebooku tvrdí, že dokážou odhalit hluboké podvody a odkud pocházejí: NPR

Závěrem by více společností mělo přijmout použití robotických svařovacích ramen, aby se pokusilo pokrýt nedostatek kvalifikovaných svářečů, což zase zaručí výrobu vysoce kvalitních a bezpečnějších svarů.

You May Also Like

About the Author: Danielle Brown

"Přátelský průkopník popkultury. Hodně padá. Sociální média geek. Obecný fanatik do kávy. Televizní nadšenec. Potížista."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.