Velký hadronový urychlovač CERNu odpálil již potřetí, aby odhalil další tajemství vesmíru

Velký hadronový urychlovač CERNu odpálil již potřetí, aby odhalil další tajemství vesmíru

Nyní fyzici z Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) na švýcarsko-francouzské hranici znovu spouštějí urychlovač. S cílem porozumět více o Higgsově bosonu a dalších subatomárních částicích a záhadách temné hmoty – neviditelné a nepolapitelné látky, kterou nelze vidět, protože neabsorbuje, neodráží ani nevyzařuje žádné světlo.

Velký hadronový urychlovač, který se nachází hluboko v Alpách, se skládá z prstence o obvodu 27 kilometrů (16,7 mil) a je vyroben ze supravodivých magnetů chlazených na -271,3 °C (-456 °F), což je chladnější než vesmír. Funguje tak, že rozbije malé molekuly dohromady, aby je vědci mohli pozorovat a vidět, co je uvnitř.

V úterý vědci v CERNu Začnou sbírat data pro své zkušenostiA Velký Hadron Urychlovač bude fungovat nepřetržitě asi čtyři roky. to je Třetí kolo masivního zařízení s větší přesností a detekčním potenciálem než kdykoli předtím díky vylepšeným systémům odečtu dat a výběru, stejně jako novým detekčním systémům a výpočetní infrastruktuře.

„Když děláme výzkum, doufáme, že najdeme něco nečekaného, ​​překvapení. To by byl nejlepší výsledek. Ale odpověď je samozřejmě v rukou přírody a záleží na tom, jak příroda odpoví na otevřené otázky základní fyziky,“ dodal. řekla Fabiola Gianotti, generální ředitelka CERN, ve Video zveřejněném na webových stránkách CERN.

„Hledáme odpovědi na otázky o temné hmotě, proč je Higgsův boson tak lehký a mnoho dalších otevřených otázek.“

Pochopení Higgsova bosonu

Fyzici François Englert a Peter Higgs poprvé teoretizovali o existenci Higgsova bosonu v 60. letech 20. století. Standardní model fyziky vykládá základy interakce elementárních částic a sil ve vesmíru. Teorie však nedokáže vysvětlit, jak částice skutečně získávají svou hmotnost. Částice nebo části hmoty mají různou velikost a mohou být větší nebo menší než atomy. Například elektrony, protony a neutrony jsou subatomární částice, které tvoří atom. Nyní vědci Myslíme si, že Higgsův boson je částice, která dává veškeré hmotě její hmotnost.

& # 39;  Nejhlubší obraz našeho vesmíru & # 39;  Pořízený Webbovým dalekohledem bude odhalen v červenci
V roce 2013, rok po objevení částice, došli Englert a Higgs Za své prozíravé předpovědi získali Nobelovu cenu. O Higgsově bosonu je však stále ještě mnoho neznámého a odhalení jeho tajemství může vědcům pomoci pochopit vesmír v menším měřítku a některé z největších záhad vesmíru.
Velký hadronový urychlovač, který byl otevřen v roce 2008, je jediným místem na světě, kde Higgsův boson Dá se vyrobit a detailně studovat. třetí kolo Práce úspěšně začaly v úterý v 10:47 ET.

V závěrečném kole experimentů budou vědci z CERNu studovat vlastnosti hmoty při extrémních teplotách a hustotě a budou také hledat vysvětlení. temné hmoty a dalších nových jevů, a to buď přímým hledáním nebo – nepřímo – přesným měřením známých vlastností částic.

Michelangelo Mangano, teoretik CERN, řekl: V tiskové zprávě.

Předpokládá se, že většinu hmoty tvoří temná hmota Vesmír byl dříve objeven díky své schopnosti vytvářet gravitační deformace ve vesmíru.

READ  Kontroverzní volby v USA v roce 2016 souvisí se zvýšeným rizikem srdečních chorob | Věda

Luca Malgiri, mluvčí CMS (Compact Money Solenoid), řekl jeden ze čtyř největších experimentů velkého hadronového urychlovače: postavený kolem masivního elektromagnetu.

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *