Velký hadronový urychlovač CERNu odpálil již potřetí, aby odhalil další tajemství vesmíru

Nyní fyzici z Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) na švýcarsko-francouzské hranici znovu spouštějí urychlovač. S cílem porozumět více o Higgsově bosonu a dalších subatomárních částicích a záhadách temné hmoty – neviditelné a nepolapitelné látky, kterou nelze vidět, protože neabsorbuje, neodráží ani nevyzařuje žádné světlo.

Velký hadronový urychlovač, který se nachází hluboko v Alpách, se skládá z prstence o obvodu 27 kilometrů (16,7 mil) a je vyroben ze supravodivých magnetů chlazených na -271,3 °C (-456 °F), což je chladnější než vesmír. Funguje tak, že rozbije malé molekuly dohromady, aby je vědci mohli pozorovat a vidět, co je uvnitř.

V úterý vědci v CERNu Začnou sbírat data pro své zkušenostiA Velký Hadron Urychlovač bude fungovat nepřetržitě asi čtyři roky. to je Třetí kolo masivního zařízení s větší přesností a detekčním potenciálem než kdykoli předtím díky vylepšeným systémům odečtu dat a výběru, stejně jako novým detekčním systémům a výpočetní infrastruktuře.

„Když děláme výzkum, doufáme, že najdeme něco nečekaného, ​​překvapení. To by byl nejlepší výsledek. Ale odpověď je samozřejmě v rukou přírody a záleží na tom, jak příroda odpoví na otevřené otázky základní fyziky,“ dodal. řekla Fabiola Gianotti, generální ředitelka CERN, ve Video zveřejněném na webových stránkách CERN.

„Hledáme odpovědi na otázky o temné hmotě, proč je Higgsův boson tak lehký a mnoho dalších otevřených otázek.“

Pochopení Higgsova bosonu

Fyzici François Englert a Peter Higgs poprvé teoretizovali o existenci Higgsova bosonu v 60. letech 20. století. Standardní model fyziky vykládá základy interakce elementárních částic a sil ve vesmíru. Teorie však nedokáže vysvětlit, jak částice skutečně získávají svou hmotnost. Částice nebo části hmoty mají různou velikost a mohou být větší nebo menší než atomy. Například elektrony, protony a neutrony jsou subatomární částice, které tvoří atom. Nyní vědci Myslíme si, že Higgsův boson je částice, která dává veškeré hmotě její hmotnost.

READ  Nový výzkum ukazuje, že Severní ledový oceán se oteploval o desítky let dříve, než se dříve myslelo
& # 39;  Nejhlubší obraz našeho vesmíru & # 39;  Pořízený Webbovým dalekohledem bude odhalen v červenci
V roce 2013, rok po objevení částice, došli Englert a Higgs Za své prozíravé předpovědi získali Nobelovu cenu. O Higgsově bosonu je však stále ještě mnoho neznámého a odhalení jeho tajemství může vědcům pomoci pochopit vesmír v menším měřítku a některé z největších záhad vesmíru.
Velký hadronový urychlovač, který byl otevřen v roce 2008, je jediným místem na světě, kde Higgsův boson Dá se vyrobit a detailně studovat. třetí kolo Práce úspěšně začaly v úterý v 10:47 ET.

V závěrečném kole experimentů budou vědci z CERNu studovat vlastnosti hmoty při extrémních teplotách a hustotě a budou také hledat vysvětlení. temné hmoty a dalších nových jevů, a to buď přímým hledáním nebo – nepřímo – přesným měřením známých vlastností částic.

Michelangelo Mangano, teoretik CERN, řekl: V tiskové zprávě.

Předpokládá se, že většinu hmoty tvoří temná hmota Vesmír byl dříve objeven díky své schopnosti vytvářet gravitační deformace ve vesmíru.

Luca Malgiri, mluvčí CMS (Compact Money Solenoid), řekl jeden ze čtyř největších experimentů velkého hadronového urychlovače: postavený kolem masivního elektromagnetu.

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.