Vědci objevili obrovský „oceán“ poblíž srdce Země

Vědci objevili obrovský „oceán“ poblíž srdce Země

Vysoký obsah vody v přechodové zóně má dalekosáhlé důsledky (reprezentativní obrázek)

Vědci objevili vodní nádrž třikrát větší než všechny oceány pod povrchem Země, uvádí mezinárodní studie. Voda se nachází mezi přechodovou zónou svrchního a spodního zemského pláště. Výzkumný tým analyzoval rychlost tvorby diamantu 660 metrů pod povrchem Země pomocí technik včetně Ramanovy spektroskopie a FTIR spektrometrie, uvedl ANI.

Studie potvrdila něco, co bylo dlouho teorií, totiž že oceánská voda doprovází spojující se desky a vstupuje tak do přechodové zóny. To znamená, že koloběh vody na naší planetě zahrnuje vnitřek Země.

„Tyto minerální posuny značně brání pohybu hornin v plášti,“ vysvětluje profesor Frank Brinker z Institutu věd o Zemi na Goethe University ve Frankfurtu. Například plášťové chocholy – stoupající chocholy horké horniny z hlubokého pláště – se někdy zastaví přímo pod přechodovou zónou. Pohyb hmoty v opačném směru se také zastaví.

„Spojovací desky mají často potíže proniknout do celé přechodové zóny,“ říká Brinker. „Takže v tomto subevropském regionu je celý hřbitov těchto desek.“

Dosud se ale nevědělo, jaké budou mít dlouhodobé dopady „nasávání“ materiálů v přechodové zóně na její geochemické složení a zda se tam nevyskytuje větší množství vody. Brinker vysvětluje: „Subdukční desky také nesou hlubokomořské sedimenty na svých zádech v podpovrchu. Tyto sedimenty mohou obsahovat velké množství vody a oxidu uhličitého. Dosud však není jasné, kolik vstupuje do přechodové zóny ve stabilnější formě. , hydratované minerály a uhličitany – Nebylo tedy také jasné, zda tam bylo skutečně uloženo velké množství vody.“

Převládající podmínky k tomu budou jistě příznivé. Husté minerály wadsleyit a ringwoodit (na rozdíl od olivínu v nižších hloubkách) mohou uchovávat velké množství vody – ve skutečnosti tak velké, že přechodová zóna je teoreticky schopná absorbovat šestkrát více vody v našich oceánech. „Dozvěděli jsme se, že mezní vrstva má obrovskou kapacitu k ukládání vody,“ říká Brinker. „Nevěděli jsme však, jestli to skutečně udělala.“

READ  Indická nevěsta uzavírá svou svatbu poté, co ženich propadne matematické zkoušce

Odpověď nyní přinesla mezinárodní studie frankfurtského geologa. Výzkumný tým analyzoval diamant z Botswany v Africe. Vznikl v hloubce 660 km, přímo na rozhraní přechodové zóny a spodního pláště, kde je převládajícím minerálem ringwoodit. Diamanty z této oblasti jsou velmi vzácné, a to i mezi vzácnějšími diamanty ultrahlubokého původu, které tvoří pouze 1 procento diamantů. Analýzy odhalily, že kámen obsahuje mnoho inkluzí ringwooditu – které vykazují vysoký obsah vody. Kromě toho byla výzkumná skupina schopna určit chemické složení kamene. Byly téměř úplně stejné jako ty, které se nacházejí v každé části horniny pláště nalezené v čediči kdekoli na světě. To ukázalo, že diamant rozhodně pochází z obyčejného kusu zemského pláště. „V této studii jsme ukázali, že přechodová zóna není suchá houba, ale spíše obsahuje velké množství vody,“ říká Brinker a dodává: „To nás také přibližuje o krok blíže k myšlence Julese Verna o oceánu na Zemi. Rozdíl je v tom, že tam není žádný oceán, ale jsou, ale jsou tam vodní kameny, které podle Brinkera nebudou na dotek mokré ani kapat.

You May Also Like

About the Author: Miláčku Alexander

Kávový fanatik. Přátelský fanoušek zombie. Oddaný praktik popkultury. Zlý obhájce cestování. Typický organizátor.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *