V Praze žije o 300 tisíc lidí více, než uvádějí oficiální statistiky

V Praze žije o 300 tisíc lidí více, než uvádějí oficiální statistiky

Hlavní město má více obyvatel, než uvádí oficiální sčítání lidu. Podle analýzy Institutu plánování a rozvoje (IPR) je tam asi 300 000 lidí navíc místo oficiálních 1,3 milionu.

Ústav přišel s obyvatelstvem na základě anonymních dat mobilních operátorů. Ředitel IPR Ondij Bohas ČTK řekl, že během dne dorazí do práce statisíce lidí.

Podle Českého statistického úřadu je ale metodika sčítání odlišná a jeho mluvčí Jan Cislar řekl, že úřadu není známo, jakým způsobem zpráva o investiční politice dospěla k závěrům.

„Ukazuje se, že v Praze žije asi 1,6 milionu stálých obyvatel, a když započítáme obyvatele středních Čech, kteří do Prahy denně dojíždějí za prací, tak to znamená až 1,8 milionu lidí. Trvalé bydliště zde má ale jen 1,3 milionu lidí. ,“ řekl ředitel práv Duševní vlastnictví, Ondig Pohach.

Pohas řekl, že nárůst obyvatel znamená pro město zvýšenou finanční poptávku, která musí mimo jiné zajistit městskou hromadnou dopravu, parkování, byty, lékaře a denní stacionáře. „I přes logicky rostoucí náklady na infrastrukturu Praha stále ztrácí daňové příjmy,“ uvedl Pohas.

Z dostupných údajů vyplývá, že ačkoliv v poslední době počet obyvatel Prahy přibývá, nebylo tomu tak vždy. Například Praha zažila v 90. letech úbytek obyvatel. Naopak nejdynamičtější populační růst v Praze byl mezi lety 2003 a 2009 a 2014 a 2019, tedy v době silného ekonomického růstu.

Kromě toho, co není zmíněno, je účelem sčítání zjistit, kde lidé skutečně žijí a kde žijí se svými rodinami. A to bez ohledu na adresu trvalého bydliště.

Fakticky se totiž stává, že někdo kvůli zaměstnání pobývá například v pronajatém bytě v Praze, zatímco rodinný dům je vzdálený více než 100 kilometrů,“ řekl Ceslar.

Protože však taková osoba svou rodinu navštěvuje pravidelně na konci každého týdne, byla při sčítání započítána do místa rodinného a rodinného zázemí.

READ  Sudetský palác pomalu ožívají ochranáři

Je tedy celkem logické a podle mezinárodní metodiky se tito lidé v našich datech neobjevují jako obyvatelé hlavního města. Bohužel nevíme, na základě metodiky, pro kterou autoři analýzy došli k přesnému číslu, takže její závěry nemůžeme komentovat,“ dodal Šislar.

Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) žilo v Praze k 31. prosinci 2021 přibližně 1,28 milionu obyvatel, meziročně o 1,3 procenta více. Loni přibylo 15 993 lidí.

Nárůst byl z velké části způsoben stěhováním lidí do Prahy. Střední věk obyvatel Prahy byl loni nejnižší v republice, a to 41,4 roku, o 1,3 roku méně než je celorepublikový průměr.

Mezi obyvateli Prahy to byl největší počet vysokoškolsky vzdělaných lidí a nejvíce cizinců žije v hlavním městě.

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *