Školení zástupců realitního sektoru v ČR o rizicích praní špinavých peněz a financování terorismu

Školení zástupců realitního sektoru v ČR o rizicích praní špinavých peněz a financování terorismu

V rámci širší iniciativy na posílení účinnosti režimu boje proti praní špinavých peněz a potírání financování terorismu (AML/CFT) v České republice podpořila Divize hospodářské kriminality a spolupráce Rady Evropy (ECCD) České orgány při provádění činností zaměřených na zvýšení povědomí o rizicích praní špinavých peněz a financování terorismu Terorismus v konkrétních sektorech označených jako vystavená vyššímu riziku praní peněz a financování terorismu v nedávném národním hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu v Česká republika.

Na žádost Úřadu pro finanční analýzu (Česká finanční zpravodajská jednotka) poskytla Správa pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu technickou pomoc při vypracovávání pokynů k implementaci povinností v oblasti AML/CFT pro realitní makléře v České republice. Dokument si klade za cíl poskytnout realitním makléřům konkrétní rady, jak identifikovat rizika praní špinavých peněz a financování terorismu ve svém sektoru a účinně zavádět preventivní opatření úměrná rizikům praní peněz a financování terorismu při výkonu jejich obchodních operací. Za tímto účelem dokument obsahuje přehled o praní špinavých peněz a financování terorismu a rizicích s tím spojených a uvádí příklady případů praní špinavých peněz a financování terorismu relevantních pro sektor nemovitostí, kromě zdůraznění konkrétních kroků k realizaci preventivních opatření v v souladu s požadavky AML/CFT.

Kromě toho za účelem poskytnutí pokynů zástupcům odvětví zorganizovalo ministerstvo pro rozvoj komunity ve spolupráci s Úřadem pro finanční analýzu (FAO) školení o praní špinavých peněz a financování terorismu pro realitní makléře. Akce se konala 2. prosince 2022 v Praze a zúčastnilo se jí 45 účastníků. Akci zahájili zástupci FAO, kteří představili český legislativní a regulační rámec pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. V návaznosti na to mohou účastníci využít prezentace odborníka Rady Evropy na rizika praní špinavých peněz a financování terorismu v sektoru nemovitostí, stejně jako modely a indikátory praní špinavých peněz a financování terorismu a přístup k implementaci založený na riziku. nesplacené závazky. Pečlivost opatření.

READ  Registrace je otevřena pro Abarth Rally Cup - FIA ERC

Tato akce byla pořádána v rámci projektu Programu podpory strukturálních reforem „Zvýšení účinnosti systému boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu v České republice“, financovaného Generálním ředitelstvím Evropské komise pro podporu strukturálních reforem a Rady Evropy a provádí Rada Evropy.

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *