Second City má novou uměleckou desku s Tinou Fey, Samem Richardsonem, Stephenem Colbertem, Stevem Carellem a dalšími | Táto

Chicago – Divadlo Second City Comedy Theatre v Chicagu, které zaznamenalo zásadní změny v kreativních a řídících kádrech, bude ctít své slavné kořeny a pomůže své vlastní budoucnosti s novým Art Advisory Board složeným z proslulých bývalých umělců, jehož kurátorem je alum Stephen Colbert.

V úterý oznámených 15 členů jsou Steve Carell, Dwayne Colbert, Tina Fey, Keegan-Michael Key, Julia Louis-Dreyfus, Jane Lynch, Tim Meadows, Peter Morita, Susie Nakamura, Catherine O’Hara, Sam Richardson, Jeff Richmond a Jason Sudeikis. a Robin Thead s Colbertem jako prezidentem.

Tato stránka vyžaduje JavaScript.

Aby bylo možné číst prémiový obsah, je vyžadován JavaScript. Udělejte to prosím v nastavení prohlížeče.

kAmr @ = 36CE[ [email protected] 😀 @? E96 >2?286>6?E [email protected] @7 5:[email protected] @7 [email protected]?5 r:EJ’D 4FCC6?E @H?6C[ $EC2FDD +6=?:4<’D AC:G2E6 6BF:EJ 7:C> +|r[ 925 AC6G:@FD=J [email protected]?465 9:D :[email protected]=G6>6?E 😕 E96 4FC2E:@? @7 2? 2CE:DE:4 [email protected] [email protected] 2DD:DE [email protected]?5 r:EJ] %96C @DE6C? @ H 92D 366? 7: == 65FE]k^am

kAm% 96? [email protected][ H9:49 😀 F?A2:5[ H:== @776C [email protected] [email protected] 2CE:DED @? E96 E962E6C’D DE286D 2?5 DEF56?ED 2E E96 EC2:?:?8 46?E6C[ 2D E96:C D4965F=6D [email protected][ D2:5 [email protected]?5 r:EJ 49:67 @A6C2E:?8 @77:46C !2C:D2 y2=:=:]k^am

kAm “$E6A96? 92D H @ C <:؟ 4C65: 3 = J 92C5 E @ 2DD6> 3 = 6 E9: D3 @ 2C5[” y2=:=: D2:5[ [email protected]:?8 E92E r2C6== 2=C625J 92D [email protected] 3J E96 EC2:?:?8 46?E6C]k^am

Jsem 64 dolarů @? 5:00: EJ 92D 366? H: E9 @ FE 2 DE277 2CE: DE: 4 5: C64E @ CD:? 46 let @? r2CC BF: 6E = J = 67E 62C =: 6C E9: D J62C 27E6C 2 3C: 67 E6? FC6 5FC:? 8 H9: 49 96 5: 5? @ E DA62[ H9:49 H2D 24BF:C65 3J +|r [email protected][email protected]:?8 2 D2=6 3J [email protected]?8E:>6 @H?6C p?5C6H p=6I2?56C] $: 46 E96?[ r2C=J w6776C?2? 92D 366? 7F?4E:@?:?8 2D 4C62E:G6 5:[email protected] @7 [email protected] E96 r9:[email protected] 2?5 %@[email protected][email protected] 3C2?496D @7 [email protected]?5 r:EJ]k^am

READ  „Všechno tiché na západní frontě“ na Netflixu při mém běhu v České republice - Termín

kAmy2 =: =: D2: 5 E92E? @564: D: @? 925366? > 256 2D E @ r2CC’D C6A = 246 > 6? E]“ (6 2C6 C62DD6DD:?8 2?5 C6\6G2=F2E:?8 H92E E92E [email protected]=6>:89E=<=:<6[” D96 D2:5]k^am

KAMER = 62 J = J[ E96?[ [email protected]=36CE’D ?6H [email protected] H:== 36 96=A7F= H96? :E [email protected]>6D [email protected] 2CE:DE:4 5:C64E:@?[ 6DA64:2==J 8:G6? E96 >6>36CD9:A’D 9:89 [email protected]:=6 2?5 27764E:@? [email protected] E96 E962E6C E92E DE2CE65 >@DE @7 E96:C 42C66CD]k^am

kAm” (6 2 == 36 =: 6G6 E92E 4 @> 65J: D 36EE6C @ 77 H: E9 2 G: E2 = 64 $ @?5r: EJ[” [email protected]=36CE D2:5 😕 2 DE2E6>6?E]k^am

Am ——— k^am

kAm $ 64 @? 5 r: EJ 92D 2? 6h>2:? DE286 D <6E49 C6GF6:؟ : ED E962E6C:؟ !: A6C'D p == 6J @؟ (6 == D $ EC66E]٪ 96 $ 64 @؟ 5 r: EJ `_E9 # 6GF6 @ 77: 4: 2 == J @ A6؟ D | 2J` hj> @C6 2E k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]D64 @? 54: EJ]4 @> ^ D9 @ HD ^ 49: 428 @ ^ E96 \ D64 @? 5\4: EJD\`_E9\>2:? DE286\C6GF6^nE: 4 <6EDlU2> Aj52E6lQmHHH]D64 @? 54: EJ][email protected]>k^2m]k^Am

Am ——— k^am

kAm© a_aa r9:428 @%C:3F? 6]‘ : D: E 2E k2 9C671Q9EEAi ^^ HHH]49:428 @EC:3F? 6]4 @> Qm49: 428 @ EC: 3F? 6][email protected]>k^2m]s: DEC: 3FE65 3J% C: 3F? 6 r @? E6? E p86? 4J[ {{r]k^am

Copyright 2022 Tribune Content Agency.

You May Also Like

About the Author: Jed Parkinson

"Introvert. Analytik. Zapálený řešitel problémů. Totální tvůrce. Baconaholik. Průzkumník. Obecný internetový fanatik. Televizní odborník."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.