Sčítání skončilo. Děkuju!

12. května 2021

O půlnoci 11. května je nejviditelnější část sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 Sbírejte údaje z domácností Definitivně to skončilo. V současné době vedeme evidenci 4,2 milionu elektronických sčítacích formulářů (dotazníků) zaslaných z domácností a 683 000 vyplněných papírových sčítacích formulářů (dotazníků). Zatímco online systém byl vypnut přímo uprostřed noci a pouze ti, kteří se do něj přihlásili před půlnocí, mohli pokračovat v vyplňování elektronického sčítacího formuláře (dotazníku), bude sběr papírových sčítacích formulářů (dotazníků) pokračovat po několik dní, a to i v kontaktních místech, která proto zůstanou otevřená ještě několik dní.

“Splnili jsme šestitýdenní požadavek sčítání a rád bych poděkoval všem občanům, kteří se na něm aktivně podíleli. Jsme velmi rádi, že nepočítali pouze sebe a své rodiny – pomáhali si také navzájem sčítáním jejich příbuzných, přátel a známých. Věděli jsme, že současná obtížná situace nebyla. Je vhodné provést celostátní sčítání lidu, proto si více vážíme toho, že většina lidí byla úspěšně a včas spočítána. Děkujeme také tisícům sčítacích úředníků (sčítačů), České pošty, zaměstnanců Českého statistického úřadu (ČSÚ) a dalších partnerů Společně pomohli sestavit obraz současného života v České republice, Marek Rogicic, předseda Říká to Český statistický úřad.

Český statistický úřad dosud obdržel 4,2 milionu elektronických sčítacích formulářů (dotazníků) a 683 000 papírových sčítacích formulářů (dotazníků). Pouze během jeho zpracování jim však vyjasní počet rezidencí (bytů), domácností a počítaných osob (počítaných). V předchozím sčítání jsme vyjmenovali 4,1 milionu domácností, ve kterých v nich obvykle žije 10 milionů 145 000. Dalších 292 000 obyvatel obvykle žije mimo bydlení (byty), zejména v institucích kolektivního bydlení. Robert Shanda Vysvětluje osoba odpovědná za projekt sčítání lidu do roku 2021. Od roku 2011 do konce roku 2020 bylo podle statistik výstavby dokončeno asi tři sta tisíc domů (bytů). Od předchozího sčítání lidu do konce roku 2020APočet obyvatel s trvalým pobytem se zvýšil asi o dvě stě tisíc. Když vezmeme v úvahu všechny tyto údaje, lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, že byla spočítána většina populace. Robert ShandaPřidat.

Přesný počet spočítáme až při zpracování výsledků. Přirozeně budeme veřejnost informovat o pokroku v léčbě a průběžně sdílet sdílené informace a zajímavosti, které z ní vyplynou. Tyto výsledky však nebudou žádným způsobem. Úplné výsledky budou k dispozici až na začátku tohoto a příštího roku. “ Marek Rogicic, předseda Říká to Český statistický úřad. Důvodem je, že je třeba naskenovat papírové sčítací formuláře (dotazníky) a očíslovat, nejprve je třeba ověřit kvalitu vyplněných údajů a se všemi se shodovat další údaje ze zdrojů administrativních údajů, že je, také s elektronickými daty od nich. Teprve poté budou osobní údaje vymazány ze všech formulářů, tj. Rodných čísel (‘Identifikační čísloV českém jazyce), jména, příjmení a čísla dokladu (identifikační čísla). Všechny tyto postupy vyžadují čas, tj. Týdny až měsíce. Teprve poté se statistiky začnou zpracovávat. Výsledky proto nelze zveřejnit do konce roku.

READ  Tento vzpěrač daruje jídlo pracovníkům v první linii

Důležitou roli při sčítání lidu sehrálo sčítací call centrum i informační služby Českého statistického úřadu, kde lidé odpovídali na své otázky. Sčítací call centrum bylo otevřeno 12. března a od té doby vyřídilo 263034 telefonních hovorů. Unikátní chatbot, na kterého se lidé při vyplňování formuláře pro elektronický výčet (dotazník) správně obrátili, radil 264 845 uživatelům. Provozovatelé sčítacího call centra a zaměstnanci informačních služeb ČSÚ úspěšně vyřešili nejsložitější případy, například když respondent nemůže vědět, zda je také povinen počítat (výčet) nebo kdy se pokusil použít nějaký druh papíru (ID), které není vhodné pro přihlášení. Případy jako tyto jsou řešeny případ od případu. Platí také pro případy vypršení platnosti identifikátorů, které neobsahují strojově čitelná data, která byla do systému přidána po konzultaci s Ministerstvem vnitra. Pomozte také operátorům s vyplňováním formulářů po telefonu, zatímco procházejí formulář s volajícím krok za krokem a informují ho o tom, co kde mají zadat.

Sčítání lidu do roku 2021 pořádá Český statistický úřad a jeho výsledky ovlivní život v České republice v příštím desetiletí. Sčítání lidu neměřuje pouze velikost populace; Pro ČSÚ je to především nepostradatelné Umět každoročně vydávat informace o populačních změnách (zvyšování nebo snižování) a distribuci populace. Na něm jsou například každoročně z rozpočtu alokovány daně. Obce se o to zajímají hlavně proto, že údaje ze sčítání mohou výrazně ovlivnit život jejich obyvatel. Důvodem je, že ministerstvo financí rozděluje daňové výnosy podle údajů Českého statistického úřadu. Pokud se obyvatelé sčítání nezúčastní, mohou obce (a tedy i jejich občané) přijít každý rok o velké množství peněz určených na jejich rozvoj. ČSÚ se rovněž zavazuje, že bude každých pět let vytvářet populační prognózy – Z důvodu zavedení důchodového systému nebo z důvodu důchodové reformy pro plánování služeb, jako je budování mateřských škol nebo domovů komunitní péče (domovy pro seniory). To by také nebylo možné bez údajů ze sčítání lidu. Kromě toho je třeba vědět, například, jaký druh lidí žije v určité oblasti – jaké je jejich vzdělání, profese a do jaké míry chodí do práce. Z toho lze zjistit, zda v některých oblastech existuje potenciální pracovní síla pro určitý typ podniku, ke které se lidé nebudou muset stěhovat dvě hodiny, a tak investovat směrem tam. Kromě toho útlum také ukazuje regionální prostorové vztahy – to znamená, že lidé mohou patřit do některých oblastí, pokud jde o správu, ve skutečnosti se však jasně stěhují za prací jinam. Přínos sčítání lidu do příštího desetiletí je proto obrovský a bez něj bychom neměli o sobě základní informace.

Kontakt:
Golana Voldanova
2021 mluvčí sčítání lidu
Číslo mobilního telefonu: +420704659357
E-mail: [email protected]

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *