Pravidla ESLP v případu diskriminace mladistvých v přípravném řízení proti České republice – právník

Pravidla ESLP v případu diskriminace mladistvých v přípravném řízení proti České republice – právník

Evropský soud pro lidská práva (ECHR) Vládl Česká republika ve čtvrtek diskriminovala nezletilého obviněného, ​​když mu neudělila tříměsíční lhůtu na přezkoumání vyšetřovací vazby poskytovanou dospělým.

pouzdro Spišák v. Česká republika Zdůrazňuje rozdílné zacházení mezi mladistvými a dospělými během vyšetřovací vazby. Stěžovatel byl nejprve zadržen ve věku 17 let pro podezření z krádeže a těžkého ublížení na zdraví. Městský soud v Praze zamítl odvolání stěžovatele na jeho vzetí do vazby z důvodu rizika recidivy podle § 67 písm. c) zákona. Český trestní řád (CCP).

Článek 72 TŘ stanoví pravidelné soudní přezkumy vyšetřovací vazby každé tři měsíce. Tento automatický přezkum v případě stěžovatele selhal, protože okresní soud použil konkrétnější pravidlo (Lex je zvláštní) Maximální doba vazby mladistvého je stanovena na šest měsíců. Stěžovatelovo odvolání proti tomuto rozhodnutí bylo později českým Ústavním soudem zamítnuto. Po vyčerpání všech vnitrostátních opravných prostředků byl případ předložen ESLP.

ESLP rozhodl ve prospěch stěžovatele na základě článků 5 a 14. Evropská úmluva o lidských právech. Článek 5 se zabývá právem na svobodu a bezpečnost osoby, zatímco článek 14 chrání jednotlivce před diskriminací z různých důvodů.

Soud zdůvodnil, že vyšetřovací vazba mladistvých by měla být použita pouze jako poslední možnost a měla by být co nejkratší. Z tohoto důvodu soud stanovil, že v případech mladistvých by měl být normou krátkodobý soudní přezkum.

Ještě důležitější je, že Soud zjistil, že výklady použité českými soudy v tomto případě vedly k diskriminaci stěžovatele. ESLP již prostřednictvím příslušné judikatury uznal, že věk může být faktorem podle článku 14. V tomto případě Česká republika rozhodla, že diskriminuje nezletilé, protože dospělí požívají větších výhod prostřednictvím soudního přezkumu každé tři měsíce. Šest měsíců na nezletilé čekat. Podle ESLP byla česká vláda selhání Ospravedlnit tento rozdíl v zacházení mezi panem Spišákem a dospělými vězni představuje diskriminaci.

READ  Dnes večer jsou v Čečensku vidět polární záře

Soud stížnosti vyhověl a stěžovateli přiznal náhradu. Podle čl. 46 Evropské úmluvy o lidských právech jsou smluvní strany vázány pravomocným rozsudkem ESLP, o kterém Česká republika rozhodne proti závaznosti.

You May Also Like

About the Author: Alanna Cobbett

"Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *