Pokročilé digitální mapové řešení pro českou železniční infrastrukturu

Divize Security, Infrastructure and Geospatial společnosti Hexagon a Ness Czech poskytnou Českým drahám Digitální technickou mapu železnic (DTRM). Toto GIS řešení specifické pro železnici poskytuje státní organizaci přístup k informacím o její dopravní a technické infrastruktuře a umožňuje jí efektivněji připravovat investice a opravy. DTRM je založen na Informačním systému pro technické mapy (ISTEM), který vyvinuly dvě společnosti, Hexagon a NesSec, za účelem zlepšení správy železniční infrastruktury.

Vedení drah jako provozovatel dráhy potřebuje přesné informace o železniční síti a blízkém okolí. Získáním přesných a podrobných geodetických měření a digitalizací informací o majetku a infrastruktuře může Správa železniční dopravní cesty vyjít vstříc svým potřebám i potřebám státu vytvořením digitální technické mapy České republiky, která bude zprovozněna v roce 2024.

Celostátní mapa vzniká spojením regionálních digitálních map Správy železniční dopravní cesty a Ředitelství silnic a dálnic a dalších. Odkaz poskytnut Český úřad zeměměřický a katastrálníMá bohaté zkušenosti s úspěšným řízením katastrálního mapování.

Nad rámec standardních digitálních map

Generální ředitel Jiří Svoboda považuje projekt digitálního mapování za vysokou prioritu Správy železniční dopravní cesty: „Projektem TDRM zdigitalizujeme nezpracovanou část železniční infrastruktury včetně sítí. K dispozici budou veškerá data související s technickou a dopravní infrastrukturou. Kraje , obcím a každému stavebníkovi pro účely územního plánování a stavebního řízení. Od toho urychlíme a zkvalitníme stavební povolení, mimo jiné zejména při výstavbě vysokorychlostních tratí.“

Projekt DTRM je komplexní systém, který zahrnuje více komponent, od ukládání kmenových dat přes správu geoprostorových dat až po portálové aplikace. Všechny tyto procesy zastřešuje systém ISTEM postavený na technologii Hexagon. Kromě dalších vylepšení systém zajistí, že se všechny změny zobrazí všem uživatelům v reálném čase.

„Klient má na projekt vysoké nároky a očekávání, které přesahují standardní digitální výkresy,“ říká Martin Silvica, generální ředitel. Ness Sec. „Přizpůsobení včetně nového datového modelu zohledňují specifické požadavky. Například přesné geodetické měření musí být evidováno v milimetrech. Počet objektů a množství detailů v jejich popisu je větší než standardní požadavky. Protože infrastruktura je DTRM je zacíleno s vysokou přesností a je integrováno do stávajících systémů řízení železnic. Databáze bude obsahovat velké množství dat, z nichž budou data přebírána.“

READ  Romský kick boxer z České republiky porazí boxera po 90 sekundách

Regionální železnice v ČR.

Dlouhodobá správa geodat

Schéma DTRM zavádí Správa železniční dopravní cesty od září 2022. Dokončení je plánováno do konce roku 2025, podpora a vývoj bude pokračovat do konce roku 2027.

Rozsah realizace projektu se odhaduje na 20 000 zaměstnaneckých dnů a zahrnuje kromě Ness a Hexagon další dodavatele: TKP Geo, ICZ, HSI, Altepro a Vars. Projekt se skládá z infrastruktury, softwaru, dat, podpory a vývoje. Práce s daty budou zahrnovat digitalizaci, integraci a synchronizaci všech dat, která jsou v současné době k dispozici se Správou železniční dopravní cesty, v rozsahu cca 9 200 km tratí, 27 000 km technické infrastruktury a ploše 21 000 hektarů. Součástí distribuce jsou také tři datová centra.

„Informační systém DTRM bude komplexním systémem pro ukládání, správu a sdílení všech typů geografických dat v rámci společnosti. Správa železniční dopravní cesty díky tomuto projektu splní nejen legislativní požadavky týkající se digitální technické mapy České republiky, ale i možnost využití digitální technické mapy České republiky.“ ale zároveň GIS pro dlouhodobou správu geografických dat ve 2D a 3D dostává platformu, která se stane pevnou základnou pro budoucí projekty,“ říká Jakub Swati, Country Manager. BEZPEČNOSTNÍ INFRASTRUKTURA A GEOGRAFICKÉ DIVIZE HEX V České republice.

Mezi zákazníky Nes Czech v oblasti digitálních technologických map patří Plánovací a rozvojová agentura hlavního města Prahy, Středočeský kraj a Český úřad zeměměřický a katastrální. Kromě Správy Českých drah Hexagon podporuje železnice a dopravní systémy geografickými a bezpečnostními řešeními v Kanadě, Německu, Itálii, Švýcarsku, Spojených státech a jinde.

You May Also Like

About the Author: Alanna Cobbett

"Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *