Oznámení schodku a vládního dluhu

Po pravidelných konzultacích mezi Eurostatem a Českým statistickým úřadem byly zveřejněny údaje o vládním saldu a vládním dluhu V tiskové zprávě vydané 1. října 202Potvrzeno 1. V roce 2020 dosáhlo saldo českého vládního sektoru schodku 318,0 miliardy KčVládní dluh je 2149,4 miliardy Kč.

Plán oznámení dluhu a vládního dluhu, Česká republika, 2017-2020

osamělost

Všeobecné

2017

2018

2019

2020

Čisté půjčky/půjčky vládním institucím

Milionů Kč

76733

49388

17 859

-318 015

Celkový konsolidovaný veřejný dluh vlády

Milionů Kč

1749677

1734602

1739932

2 149 399

HDP v současných cenách

Milionů Kč

5110743

5409665

5790348

5694 623

Čisté výpůjčky/půjčky vládním institucím v procentech HDP

%

1.5

0,9

0,3

-5,6

Celkový konsolidovaný veřejný dluh vlády v procentech HDP

%

34.2

32.1

30.0

37,7

K údajům o vládním schodku a dluhu v České republice nemá Eurostat výhrady.

Data za všechny členské státy EU budou zveřejněna na Eurostatu 21. října 2021 v 11 hodin ráno

Poznámky:
Oznámení o vládních schodcích a dluzích za poslední čtyři roky vždy sestavuje a předkládá Evropské komisi každý členský stát EU vždy na konci března a září každého roku, včetně prognóz na aktuální rok. Projekci na aktuální rok sestavuje a zveřejňuje Ministerstvo financí ČR. Kvantifikace finančních ukazatelů vychází z metodiky ESA 2010. Podle maastrichtských kritérií by schodek veřejných financí neměl překročit 3% HDP a úroveň akumulovaného vládního dluhu by neměla překročit 60% HDP.

Vládní přebytek/schodek je ve SNA B.9 „Čisté půjčky (-) nebo čisté půjčky (+)“. Indikátor udává schopnost sektoru vládních institucí v daném roce financovat jiná odvětví ekonomiky (+) nebo potřebu sektoru vládních institucí financovat (-) jinými odvětvími.

Vládní dluh se skládá z konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí ve formě oběživa, vkladů, vydaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. V případě dluhových nástrojů v cizí měně zajištěných proti měnovému riziku je hodnota v CZK získána pomocí smluvního směnného kurzu.

Hlavní odpovědný ČSÚ: Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních účtů a financí, Tel: (+420) 704688734, E -mail: helena.houzvič[email protected]
Kontaktní osoba: Jaroslav Kahoun, vedoucí oddělení vládních účtů, Tel: (+420) 274054 232, E -mail: [email protected]
Následující tisková zpráva bude zveřejněna dne: 1. dubna 2022

Tato tisková zpráva nebyla upravena pro jazyk.

odmítnutí odpovědnosti

CSO – Český statistický úřad Sdílejte tento obsah na 21. října 2021 Je výhradně odpovědný za informace v nich obsažené. Distribuováno prostřednictvím Všeobecné, neupravené a neupravené, datováno 21. října 2021, 07:13:07 UTC.

READ  Série Amazon's Wheel of Time se brzy obnovuje pro svou druhou sezónu

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.