Orgány EU se dohodly na společných prioritách pro roky 2023 a 2024

Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola, český premiér Petr Fiala jménem Rady Evropské unie a předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová podepsali Společnou deklaraci o legislativních prioritách EU na roky 2023 a 2024, navazující na výrazný pokrok za poslední rok .

Společná deklarace nastiňuje společnou evropskou vizi silnější a odolnější Evropy tváří v tvář brutální a nevyprovokované ruské agresi proti Ukrajině a jejímu širokému dopadu – to vše při řešení dalších vážných problémů, jako je klimatická krize a ekonomické protivětry. Evropská unie bude i nadále stát při Ukrajině a jejím lidu a zároveň urychlovat dvojí zelenou a digitální transformaci.


Po dvou vyčerpávajících letech pandemie a stále probíhající ruské invazi na Ukrajinu je právě toto období, kdy je evropské vedení nejvíce potřeba. K poskytování evropských řešení našim občanům a podnikům jsou zapotřebí společná opatření. Prioritami Evropského parlamentu je zajistit, aby naše energetická legislativa pomáhala kontrolovat účty a přispívala k našim dlouhodobým cílům v oblasti klimatu, zajišťovat udržitelnost rozpočtu EU a dokončovat reformy v oblasti přistěhovalectví a azylu. Tyto reformy jsou zvláště důležité s ohledem na evropské volby v roce 2024, kdy nás občané povedou k odpovědnosti za to, jak EU reaguje na současné výzvy.

Roberta Metsola, předsedkyně Evropského parlamentu


Petr Fiala, předseda vlády České republiky

Společné prohlášení, které dnes podepisujeme, znovu potvrzuje náš závazek pracovat na spravedlivější, zelenější a digitální Evropě. Rovněž podtrhuje naše odhodlání prosazovat naše demokratické zásady, pokračovat v rozvoji dobře fungujícího jednotného trhu a reagovat na očekávání našich občanů. Tyto priority budou vodítkem pro naše rozhodnutí a činy v průběhu příštího roku a půl a pomohou našim společnostem a ekonomikám odolat účinkům neoprávněné a neopodstatněné vojenské agrese Ruska proti Ukrajině.

Petr Fiala, předseda vlády České republiky


Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise

Rusko vrátilo válku do Evropy. Důsledky této agrese jsou silně pociťovány v Evropě i ve světě. Toto společné prohlášení je svědectvím našeho neochvějného závazku zůstat jednotní při podpoře Ukrajiny a jejího lidu a při překonávání velkých výzev naší doby, jako je změna klimatu. Mapuje způsob, jak splnit sliby, které jsme dali našim evropským občanům.

Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise

Dnešní společné prohlášení zdůrazňuje klíčové legislativní návrhy, které jsou v současné době v rukou Evropského parlamentu a Evropské rady, nebo které má Evropská komise předložit v roce 2023. Toto prohlášení zavazuje tři orgány EU, aby přikládaly vysokou prioritu iniciativám zaměřeným na dosažení evropských cílů. . Zelená dohoda, dosažení digitální transformace a posílení odolnosti Evropské unie, vytvoření ekonomiky, která pracuje pro lidi, posílení Evropy ve světě, podpora našeho evropského způsobu života, ochrana naší demokracie a našich hodnot. Cílem těchto tří institucí je dosáhnout co nejlepšího pokroku v iniciativách nastíněných ve společném prohlášení do příštích evropských voleb v roce 2024.

Orgány Evropské unie rovněž vítají výsledky Konference o budoucnosti Evropy a potvrzují svůj závazek navazovat na návrhy, každý ve své oblasti působnosti. Mnoho návrhů z konference již bylo zahrnuto do pracovního programu Komise na rok 2023.

Navzdory náročnému roku lídři tří institucí EU také uvítali úspěchy roku 2022. Patří sem zejména poskytování humanitární, politické, finanční a vojenské podpory Ukrajině a jejímu lidu a také bezprecedentní sankce vůči Rusku za jeho ekonomické praktiky. Tlak a podkopávání vojenských schopností Ruska. Evropská unie nabídla Ukrajincům přístup k zaměstnání, bydlení, vzdělání, školení a zdravotní péči jako součást vůbec první aktivace mechanismu dočasné ochrany. Přijetím plánu REPowerEU bude EU postupně odstraňovat závislost Evropy na ruské fosilní energii a zároveň podporovat obnovitelné zdroje energie a energetickou bezpečnost. Implementace národních plánů obnovy a odolnosti v rámci NextGenerationEU zároveň podporuje odolnou obnovu. Tyto tři orgány jsou i nadále odhodlány nacházet společná řešení EU pro řešení krize životních nákladů pro občany a podniky.

Kromě toho byly dohodnuty důležité právní předpisy týkající se řady prioritních oblastí, které již byly stanoveny ve společném prohlášení z roku 2022, včetně zásadního zákona o digitálních trzích a zákona o digitálních službách, spravedlivé minimální mzdy, rovnosti pohlaví ve správních radách společností a některých organizací From Health Union and Fit. za 55 návrhů. Začátek roku 2022 znamenal 20. výročí eura a začátek Evropského roku mládeže.

Další kroky

Tyto tři orgány EU budou nadále spolupracovat na základě tohoto společného prohlášení a jeho doprovodného pracovního dokumentu, který uvádí přibližně 164 hlavních legislativních návrhů.

Pozadí

Od roku 2016 Evropský parlament, Rada a Komise diskutovaly a dohodly se na legislativních prioritách EU na následující rok ve výročním společném prohlášení. To umožňuje orgánům efektivněji a těsněji spolupracovat na hlavních legislativních návrzích předložených Komisí, na nichž Evropský parlament a Rada spoluvytvářejí právní předpisy.

Kromě toho v roce 2020 podepsaly tyto tři orgány EU společné závěry na období 2020–2024, které stanoví společné politické cíle a priority do příštích evropských voleb v roce 2024.

READ  Bezpečnostní poradce - Moldavsko | ReliefWeb

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *