Od tohoto měsíce se v České republice zjednodušila pravidla pro dávky na bydlení

Splnění pravidel pro nárok na příspěvky na bydlení je nyní v ČR snazší a obdobné zjednodušení se dočkala i pravidla pro rodičovský příspěvek a dávky mimořádné okamžité pomoci. Změny byly zavedeny vládou podporovaným zákonem, který prezident Miloš Zeman podepsal 29. června.

Pražský hrad oznámil, že návrh zákona je nyní zákonem. Zatím není oficiálně publikován v knihách platformy.

Zeman zákon podepsal ve stejný den, kdy jej schválil Senát. Pobírající příspěvky na bydlení budou nově dokládat své výdaje a příjmy jednou za půl roku, nikoli každé tři měsíce, jak měli před 1. červencem.

Úřady budou dávky dávat na dobu neurčitou a lidé o ně nebudou muset každoročně znovu žádat. Rovněž nebude nutné, aby příjemci dávek předkládali podrobné vyúčtování svých výdajů na služby spojené s bydlením.

Měsíční rodičovský příspěvek pro rodiče s nízkými příjmy se zvýší z 10 000 Kč [EUR 400] na 13 000 Kč [EUR 525] podle nového zákona. Podle ministerstva práce a sociálních věcí budou tyto rodiny schopny v tomto období inflace zvýšit své příjmy a pravděpodobně se na tyto zdroje rychleji spolehnout.

Příspěvek na bydlení se vypočítává na základě standardních nákladů stanovených vládou v lednu každého roku na základě minulých trendů v nákladech na energii, nájemném a souvisejících výdajích. Podle nového zákona bude nyní vláda při stanovování benchmarku počítat i předpokládaný růst cen na další roky.

Lidé budou moci při žádosti o dávky předložit i kopie dokumentů, které nebudou vyžadovat notářské ověření. Úřad práce si bude moci vyžádat předložení originálů dokumentů, pokud budou pochybnosti o jejich pravosti.

Zákon také říká, že lidé mají nově možnost předkládat pravidelné kopie dokladů při žádosti o dávky mimořádné okamžité pomoci. Tyto výhody budou moci využívat i lidé bez majetku a příjmů, kteří nedokážou svou situaci řešit vlastními silami.

READ  V ukrajinských přístavech jsou kvůli ruské invazi zablokovány miliony tun obilí, uvedl podle zprávy představitel OSN.

Oběti dopravních nehod, požárů, povodní a hurikánů mohou poskytnout jednorázovou podporu až do výše 15násobku existenčního minima příjmu. V současné době je dávka okamžité pomoci v nouzi ve výši 63 750 Kč [EUR 2,575].

Tuto funkci lze nově nabídnout i lidem, kteří se potýkají s možností bezdomovectví nebo nemohou uspokojit své základní potřeby z důvodu nedostatku peněz. Celková částka, kterou lze prostřednictvím této dávky ročně vybrat, podle zákona nesmí přesáhnout 20násobek existenčního minima, neboli 85 000 Kč. [EUR 3,435].

U jednorázových dávek se bude posuzovat i příjem žadatele a příjem jeho rodinných příslušníků, a to nejen za měsíc, kdy krize nastala, ale i za předchozí tři měsíce. Toto opatření má podle ministerstva práce a sociálních věcí zabránit tomu, aby lidé před žádostí o dávku vyprázdnili své bankovní účty ve světle spekulací, že tím zvýší své šance na její získání.

Pro výpočet nároku bude použito pouze 70 % příjmu důchodce, nikoli celý důchod. Lidé budou nově moci žádat o dávky tam, kde již žijí, a nebudou se muset kvůli žádosti vracet na místo své registrované adresy.

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.