Nový model by mohl předpovědět existenci uhlíkového cyklu na exoplanetách

Umělecký dojem exoplanety připomínající Zemi. Uznání: NASA

Život se daří při stabilních teplotách. Na Zemi to usnadňuje uhlíkový cyklus. Vědci ze společností SRON, VU a RUG vyvinuli model, který předpovídá, zda je uhlíkový cyklus přítomen na exoplanetách, vzhledem k podmínkám hmotnosti, velikosti základny a množství oxidu uhličitého.2 je to známé. Publikováno v Astronomie a astrofyzika 3. května.


Při hledání života na planetách mimo naši sluneční soustavu nemají astronomové takový luxus, aby pořizovali snímky, aby zjistili, co se tam děje. Současné dalekohledy zdaleka nejsou žádoucí Prostorové rozlišení Pro tohle; Exoplanety jsou prostě příliš malé a příliš vzdálené. Atmosféra planety nicméně vytiskne do spektra hvězdného světla, které je skrze něj vystřeleno, množství informací. Spektrální rozlišení našich dalekohledů je ve skutečnosti více než dost na to, aby to bylo možné detekovat. Tímto způsobem mohou vědci identifikovat látky v něm Atmosféra exoplanety. Při hledání života, CO2 Velmi zajímavé kvůli uklidňujícímu účinku Uhlíkový cyklus Na oteplování a chlazení. Díky tomu Kurs„Země si vždy udržovala obyvatelnou teplotu, zatímco slunce se za poslední miliardy let stalo o 20% jasnějším.

Vědci ze společností SRON, VU a RUG vyvinuli model, který koreluje hmotnost exoplanety a velikost jejího jádra s množstvím oxidu uhličitého2 V atmosféře za předpokladu, že existuje uhlíkový cyklus. Takže když definujeme tyto tři faktory exoplanety pomocí dalekohledu, model nám řekne, zda má uhlíkový cyklus. Hmotnost planety a její základní velikost jsou faktorem kvůli jejich silnému vlivu na Tektonické desky, Který hraje hlavní roli v uhlíkovém cyklu.

Uhlíkový cyklus má zmírňující účinek na změny teploty, protože planeta absorbuje více oxidu uhličitého2 Když se oteplí, sníží se skleníkový efekt. Když se ochladí, stane se pravý opak. Prvním krokem v cyklu je zvětrávání: horniny reagují s oxidem uhličitým2 A dešťová voda za vzniku hydrogenuhličitanu (HCO3). To se ukládá na mořském dně jako sedimentární horniny (CaCO3), Zatímco malá část uhlíku se rozpouští jako zbytkový produkt v mořské vodě. Poté tektonické desky transportují sedimentární horniny do pláště. Poté sopky uvolňují oxid uhličitý2 Z Sedimentární horniny Zpět do atmosféry.

„Nevíme, jestli vůbec existují jiné planety, které mají deskovou tektoniku a uhlíkový cyklus,“ říká Mark Austerlo, hlavní autor článku. „V našem regionu Sluneční SoustavaZemě je jedinou planetou, kde jsme našli uhlíkový cyklus. Doufáme, že náš model přispěje k objevu exoplanety s uhlíkovým cyklem, a tedy možná i k životu. “


Nové poznatky o uhlíkovém cyklu Země


více informací:
Oosterloo, D. Höning, IEE Kamp a FFS van der Tak, „Role vnitřních planet v dlouhodobém vývoji atmosférického oxidu uhličitého na exoplanetách podobných Zemi“, Astronomie a astrofyzika2021.

citát: Nový model, který dokáže předpovědět existenci uhlíkového cyklu na exoplanetách (2021, 3. května) Citováno 4. května 2021 z https://phys.org/news/2021-04-carbon-presence-exoplanets.html

Tento dokument podléhá autorským právům. Bez ohledu na jakékoli spravedlivé zacházení pro účely soukromého studia nebo výzkumu nesmí být žádná část reprodukována bez písemného souhlasu. Obsah je poskytován pouze pro informační účely.

READ  Nově objevené netopýří viry naznačují původ Covid

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *