Nikdy nesmíme přestat bránit svobodu a demokracii – projev prezidenta Ukrajiny na zasedání Evropské rady

Nikdy nesmíme přestat bránit svobodu a demokracii – projev prezidenta Ukrajiny na zasedání Evropské rady


Drazí přátelé! Drazí kolegové!

Nejprve bych chtěl poděkovat tobě, Charlesi, a také bych chtěl poděkovat českému předsednictví za tuto příležitost a osobně panu premiérovi Villalovi za pozvání k účasti na této akci. Ukrajina – jak má být – se všemi Evropany.

To je něco, co dnes každý zná – a na naší úrovni, kdy se pravidelně setkáváme a pracujeme společně v různých evropských formách. Znají to i lidé v našich zemích – protože pro většinu Evropanů je Ukrajina nedílnou součástí evropského prostoru.

Prostor svobody, demokracie, sociálního rozvoje a základních hodnot, které nás všechny spojují.

Díky tomu je Evropa velmi atraktivní pro mnoho lidí z jiných částí světa.

Ohlédněme se ale na chvíli zpět – do velmi nedávné minulosti. Ještě před několika generacemi nebyl evropský prostor, který máme dnes, ničím jiným než snem.

A tak odvážnému snu bylo velmi těžké uvěřit.

Evropa byla kontinentem sváru, válečných ambicí, klanismu, nesvobody, nerovnosti a chudoby. Evropané museli uprchnout do jiných částí světa, jen aby přežili a rozvinuli svůj potenciál.

Tak to bylo. Evropa udělala hodně, aby to překonala.

Ani Rusko nebude schopno zatlačit náš společný kontinent do takové minulosti. Rusko o to sice vyloženě usiluje, ale vynakládá na to spoustu energie, spoustu peněz a prostředků, bojuje za to a vyvolává protievropské krize, jejichž dopady pociťují všichni v Evropě – od Portugalska po Finsko.

Co však dává jistotu, že evropská cesta je nezvratná?

Existuje pouze jedna odpověď – jednota. Je to jednota nejen vůdců a států. Nejen v právním prostoru. Nejen v našich institucích – institucích EU a dalších, nejen v jejich práci.

Je velmi důležité, aby jednota našeho vnímání Evropy zůstala důležitá.

Pan Fiala, předseda vlády ČR, včera v projevu k evropským lídrům shromážděným v Praze na ustavujícím setkání nové formy spolupráce na našem kontinentu odkazoval na tento obrázek navržený Václavem Havlem.

Evropa jako poslání.

Dnes na zasedání Evropské rady bych chtěl ještě jednou zdůraznit přesně tento obrázek. Protože tohle je naše síla.

READ  Maloobchodníci s automobily hledí v této prázdninové sezóně na velké ztráty, protože nedostatek čipů brání dodávkám, Auto News, ET Auto

Evropa zůstane taková, jaká je nyní, dokud si Evropané uvědomí, co mají, jak žijí a co dostali od předchozích generací, nikoli jako úkol, ale jako úkol.

Mír v Evropě není stát, ale úkol.

Naše hodnoty, popularita a síla nejsou dány, ale důležité.

A demokracie není něco, co může být vždy, protože už existuje, je to také práce.

Sociální rozvoj, snaha o rovnost v rozmanitosti, která odlišuje Evropu od jiných částí světa, není něco, co můžeme jednoduše získat od našich rodičů nebo jednoduše předat našim dětem, je to poslání.

A bezpečnost… Bezpečnost také není stát, není to dárce a není to dědictví, které lze přijmout nebo převést, ale je to úkol.

Je to úkol, který se neustále obnovuje a nelze ho nikdy opustit a neustále potřebuje nové nápady, kroky a řešení, aby bylo zachováno vše, čeho si vy i já tak vážíme, co známe.

Zvláště nyní – v době, kdy na Evropu na několika úrovních brutálně útočí nejvíce protievropská země moderního světa – Rusko.

Rusko přineslo válku do naší země – do ukrajinské části Evropy. A jen díky tomu, že ukrajinský lid zastavil tuto invazi do Ruska, nemohlo Rusko přinést stejnou válku do jiných částí Evropy, zejména do pobaltských států, Polska a Moldavska.

Celá Evropa se nachází v podmínkách akutní cenové krize, kdy Rusko manipulací s energetickým trhem vyvíjí bezprecedentní tlak na životní úroveň naprosté většiny Evropanů.

Všichni jsme na pokraji jaderné katastrofy kvůli dobytí jaderné elektrárny Záporizhzhya ruskými silami.

To jsou otřesné podmínky. Ale jsme všichni spolu, energicky se bráníme a nevzdali jsme se svého poslání.

Navázali jsme spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany a tuto spolupráci bychom měli jen prohlubovat.

Zvýšit dodávky zbraní a střeliva na obranu proti ruskému tlaku.

Zvýšit výrobu zbraní a střeliva v Evropě, abychom byli vždy připraveni bránit náš společný prostor.

READ  Termíny, tomboly, prize money a vše, co potřebujete vědět

Vlastně to chápu a peníze, které dáváme na zbrojení, všichni raději utrácíme za úplně jiné cíle – mírové cíle, sociální potřeby. Ale kdo a co bude moci takové cíle a potřeby chránit?

Musíme být obzvláště opatrní při ochraně naší kritické infrastruktury – zejména po sabotáži plynovodů v Baltském moři.

Nikdy předtím náš kontinent nečelil takové hrozbě – hrozbě zničení potrubí, kabelů a podvodních tunelů. Teď to ale můžete čekat od Ruska.

Zároveň musíme posílit naši spolupráci, abychom si vzájemně pomáhali, a poskytnout všem Evropanům přiměřené energetické záruky. Rusko nesmí uspět ve svém úsilí přimět Evropany k energetické chudobě nebo dokonce úplnému nedostatku energie.

Hlavní výzva na Ukrajině.

Prvním je fyzická ochrana energetických zařízení před ruskými údery. Potřebujeme dostatek systémů protivzdušné obrany, abychom zabránili Rusku nechat lidi v zimě bez topení a elektřiny.

Druhou je jaderná elektrárna Záporoží. Musíme konečně donutit Rusko, aby okamžitě splnilo požadavky Mezinárodní agentury pro atomovou energii a všech obyčejných lidí na světě a odzbrojilo elektrárnu. A nejde jen o ruskou vojenskou techniku, ale také o to, dostat z laboratoří všechny vojáky. Nyní je v závodě Záporoží 500 ruských teroristů. Není tam pro ně místo!

To je nezbytné pro jadernou bezpečnost. To je naprosto nezbytné, aby Ukrajina získala potřebný objem elektřiny pro export. Na export, který je letos v zimě důležitý hlavně pro naše sousedy v Evropské unii.

Třetí je rekonstrukce. Rychlá obnova zařízení zničených Ruskem během nepřátelských akcí.

Jsem vděčný těm zemím, které již začaly pracovat v rámci našeho plánu rychlé obnovy. Očekáváme, že o tom bude věcná diskuse na konferenci v Německu 25. října.

Již jsme zavedli a musíme neustále posilovat systém nátlaku na pachatele.

Velice vám děkuji za přijetí osmého balíčku sankcí EU, mezi které patří zejména ruská ropa. Tímto směrem se musíme ubírat i nadále – směr tlaku na ruský energetický sektor, na tento hlavní zdroj příjmů pro agresorský stát.

Musíme si udržet politické vedení. To je obzvláště důležité nyní – když ruské jednotky konečně dorazily na bojiště a naši hrdinové každý den osvobozují ukrajinské země – vesnici za vesnicí, město za městem.

READ  Evropská komise naléhá na Německo a další, aby se nenechaly zatáhnout do přísnějších evropských dluhových pravidel

Aby zastavilo osvobozování Ukrajiny, Rusko začalo manipulovat s předmětem jednání a s tvrzením, že zmínilo dialog, který odmítlo, začalo tuto válku proti Ukrajině a proti vám všem, proti celé Evropě.

Je jasné, že Rusko žádná skutečná jednání nechce. Protože kdyby chtěl, reagoval by na naše desítky návrhů a snah. Rusko chce jen ušetřit čas. Chce přeskupit síly. a akumulaci zdrojů. znovu zasáhnout. Musíme jí v tom zabránit.

Stejně jako cokoli jiného v Evropě není bezpečnost něco, co můžete získat tím, že se něčeho vzdáte nebo podepíšete smlouvu. Bezpečnost je důležitá. Úkol vyhnat okupanta z okupovaných území. Úkol pohnat vrahy a popravčí k odpovědnosti. Úkol obnovit platnost základních norem a dohod přijatých mezinárodním společenstvím pro všechny země bez výjimky.

Musíme být silní – až do našeho společného vítězství, abychom zachovali vše, čeho si tak vážíme. Nikdy nesmíme přestat bránit svobodu a demokracii, aby naše děti a vnuci mohli požívat alespoň tolik práv a svobod jako my.

A nyní musíme co nejvíce investovat do naší obrany, naší bezpečnosti a naší spolupráce, aby si každý na světě, kdo by mohl mít nápad vydat se na protievropský kurz, navždy uvědomil, že síla evropské jednoty je nepřekonatelný.

Děkuji za pozornost! Děkuji za vaší podporu!

Ať žije sjednocená Evropa! Stejně důležité jsou také United. důležité pro vás i pro nás. Rovnocenní lídři evropských zemí – zemí EU. Všechny jsou de facto, ale ne všechny ještě de iure. To je také poslání pro vás a pro mě – poslání pro Evropu. Prostor svobody, demokracie, sociálního rozvoje a základních hodnot, které nás všechny spojují.

Děkuji! Děkuji Charlesi!

Sláva Ukrajině!


You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *