Náklady na dostavbu horních cyklotras se odhadují na tři miliardy Kč

Náklady na dostavbu horních cyklotras se odhadují na tři miliardy Kč

Jak se budou porovnávat přínosy jednotlivých projektů?

Dokument uzavírá, „Většinu opatření ze seznamu nebude možné realizovat ani v příštích 20 letech vzhledem k jejich investiční náročnosti a neustálému nárůstu pravidelných výdajů v úseku dopravy. Současné tempo údržby silniční infrastruktury je nedostatečné ani na to, aby zpomalilo její pokračující zhoršování. Z rozpočtu města například nebude možné financovat stavbu městského okruhu.

Přínos některých projektů je diskutabilní

Městský úřad dodává, „V souvislosti s hodnocením upozorňujeme, že poměr přínosů k finančním nákladům některých uvedených opatření je diskutabilní. Například investice 1 až 1,5 miliardy korun do nového parkovacího zařízení u stanice metra poskytuje omezenou přínosy z hlediska objemu přepravy a dělby přepravní práce i přes zlepšování kvality ovzduší a snižování klimatických dopadů je to proto, že v Praze je denně cca 800 000 aut. Naproti tomu u tramvajové trati z Nádraží je potřeba obdobné investice. Z Podbaby do Suchdola, který slouží 6800 obyvatelům plus okolí a univerzitě s 20 000 studenty a 900 zaměstnanci.

APodle dostupných zahraničních studií nemusí být dopad navrhovaných projektů radiál na dopravu pozitivní. Zkrácením jízdních dob zvyšují nová vysokorychlostní spojení celkový počet jízd automobilem na úkor ekologičtějších druhů dopravy. Cestování autem se stane atraktivní pro mnoho lidí, kteří v současnosti využívají MHD nebo do vzdálenějších destinací vůbec nejezdí. Kromě toho, radiální silnice zvyšující kapacitu podporují předměstskou urbanizaci as tím související nárůst automobilové dopravy z příměstských oblastí do centra města, což vede k dopravním zácpám ve vnitřních městech. Průběžně je však využívána kapacita silniční sítě ve městě. Finanční náklady, např. 14 mld. Kč na Radlickou radiálu, jsou významné z hlediska celkového investičního rozpočtu města.

READ  5 technologických gigantů, kteří spotřebují více energie než Portugalsko a Řecko

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *