Mezinárodní obchod se zbožím (změna vlastnictví)

Celková bilance mezinárodního obchodu1) v zboží2)byl jsem negativně ovlivněno Především snížením přebytku obchodu v Automobily, přívěsy a návěsy za 10,4 miliardy USD. Navíc Obchodní deficit se prohloubil „Ropa a zemní plyn“ činily 8,9 miliardy Kč, „Základní kovy“ 6,7 miliardy Kč, „Počítačové, elektronické a optické výrobky“ 3,8 miliardy Kč a „Chemikálie a chemické výrobky“ 2,6 miliardy Kč. Obchodní bilance v „Elektrických zařízeních“ O 2,8 miliardy Kč přebytek přešel do schodku.

Celková bilance byla pozitivně ovlivněno Především největšími obchodními přebytky „zpracovaných kovových výrobků“ a „elektřiny, plynu a páry“ o 2,1 mld. Kč, resp. 1,1 mld. Kč.

Y – o – y,vývozu o 8,2% na 277,5 miliardy Kč a dovozy Rostlo o 22,7 procenta na 305,5 miliardy Kč. Srpen 2021 měl o jeden pracovní den více než srpen 2020.

v období od Od ledna do srpna 2021, Přebytek obchodní bilance dosáhl 44,8 miliardy Kč, což představuje meziroční pokles o 22,1 miliardy Kč. Od začátku roku vývoz meziročně vzrostl o 20,0% a dovoz o 21,7%.

měsíc po měsícisezónně očištěno vývozu A dovozy o 5,7%, respektive 1,5%. Tento trend ukazuje pokles vývozu (-0,4%) a dovozu (-0,2%).

V srpnu 2021 vložte obchodní bilanci pomocí Evropská unie 273) Členské státy skončily s přebytkem 36,8 miliardy korun, což bylo meziročně o 3,5 miliardy korun méně. Nejvyšší meziroční pokles přebytku byl zaznamenán v obchodu s Nizozemskem (o 1,4 miliardy Kč) a Belgií (o 1,3 miliardy Kč). Přebytek obchodu s Rakouskem se naopak zlepšil o 1,3 miliardy Kč.

v srpnu 2021, exportuje do Eurozóna Země se na celkovém českém exportu podílely 64,0%. Dovoz ze zemí Eurozóny do České republiky představoval 46,0% veškerého českého dovozu. Vývoz do Eurozóny se meziročně zvýšil o 9,2% (+15,0 miliardy Kč) na 177,6 miliardy Kč; Dovoz z Eurozóny se zvýšil o 14,1% (+17,3 miliardy Kč) a dosáhl 140,4 miliardy Kč. V srpnu 2021 česká koruna vůči euru posílila v průměru o 2,7%, p−o – y.

READ  Česká centrální banka opět zvýšila úrokové sazby

obchodní deficit s Mimo EU27 Země vzrostly o 31,7 miliardy Kč na 63,1 miliardy Kč. Obchodní deficit rostl hlavně s Čínou o 8,9 miliardy Kč, Japonskem o 2,7 miliardy Kč a Jižní Koreou o 2,5 miliardy Kč. Obchodní bilance s Ruskou federací se zhoršila o 6,8 miliardy Kč, protože přebytek přešel do schodku.

Metodická poznámka:Český statistický úřad (ČSÚ) od roku 2020 změnil terminologii a způsob prezentace dat. Zahraniční obchod je nyní označován jako mezinárodní obchod. Údaje založené na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve „národní koncept zahraničního obchodu“) se dále označují jako „mezinárodní obchod se zbožím (změna vlastnictví)“. „Koncept přeshraničního zahraničního obchodu“ se týká přeshraničního pohybu zboží. Více informací: https://www.czso.cz/csu/czso/changes-in-international-trade-statistics

Poznámky: 1)The mezinárodní obchodní bilance Je to rozdíl mezi vývozem z České republiky a dovozem do České republiky.
2)The Mezinárodní obchod se zbožím (změna vlastnictví) Odráží exportní a importní výkonnost české ekonomiky, tj. I mezinárodní obchodní bilanci České republiky. Měří skutečný obchod se zbožím, který probíhá mezi českými a zahraničními subjekty, tj. Změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
3)The Evropská unie 27 Od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.

Údaje společností, na které se vztahuje oznamovací povinnost a které údaje neohlásily (neodpovídají), byly vypočítány podle přenosů a příjmů hlášených těmito společnostmi v předchozím období. Údaje pro společnosti osvobozené od oznamovací povinnosti byly odhadnuty na základě údajů obsažených ve formulářích přiznání k DPH. Údaje, které nebyly k dispozici z formulářů přiznání k DPH, se odhadují na základě hodnot předchozích období.

Údaje za příslušné měsíce roku 2021 jsou předběžné; Data do roku 2020 jsou považována za vyčerpávající. Po zveřejnění údajů za referenční měsíc se aktualizuje předchozích šest měsíců. Po zveřejnění údajů za leden, březen a červenec jsou všechny měsíce aktualizovány nezpracovanými daty. Konečná data jsou vždy zveřejněna v září následujícího roku.

Hlavní odpovědný za ČSÚ: Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky mezinárodního obchodu, telefonní číslo (+420) 274054176, E-mailem: [email protected]
kontaktní osoba: Stanislav Konvichka, vedoucí oddělení obchodní bilance, telefonní číslo (+420) 274054254,
E-mailem: [email protected]Metoda sběru dat: Formuláře podnikového informačního systému v rámci EU, jednotlivé administrativní dokumenty a formuláře prohlášení k DPHKonec sběru dat: Dvacet pracovních dnů po skončení referenčního měsíce
následující sady dat:
https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_crNásledující tisková zpráva bude zveřejněna na adrese:
8. listopadu 2021

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.