Kontrolní úřad říká, že Česká republika není dostatečně připravena na krizové nebo mimořádné situace – Brněnský deník

Kontrolní úřad říká, že Česká republika není dostatečně připravena na krizové nebo mimořádné situace – Brněnský deník

Česká republika není dostatečně připravena na krize a mimořádné situace, varuje Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve výroční zprávě za rok 2023. Odpovědné společnosti podcenily mnoho případů, jako je pandemie COVID-19, a nepoučili se. od nich.

Státní úřady podle zprávy někdy podnikly formální kroky bez věcných výsledků. Takové chyby se mohou v kritických okamžicích opakovat, což vede ke značným škodám a plýtvání penězi a ohrožuje zdraví lidí.

Auditoři uvedli, že v praxi se za účelem zlepšení připravenosti na krize provádí jen velmi málo skutečných změn.

„Nejen v loňském roce, ale mnohé z našich auditů naznačovaly, že jsme zaznamenali především formální aktivity bez věcných výsledků,“ uvádí výroční zpráva NKÚ.

Úřad mimo jiné podotýká, že systém ochrany měkkých cílů je stále neúplný a slabou stránkou je dlouhodobě zanedbávaný stav ochrany obyvatelstva.

Pokud jde o bezpečnostní schopnosti státu, NKÚ zjistil, že peníze poskytnuté ministerstvem obrany nelze přes opakované navyšování výdajů efektivně využít.

Auditoři také zjistili riziko plýtvání v nedávné praxi ministerstva obrany podepisovat smlouvy na dodávky zbraní přímo s vládami nebo výrobci bez výběrových řízení.

„Ministerstvo obrany v poslední době stále více provádí finančně významné akvizice, uzavírá smlouvy přímo s vybranými zahraničními vládami nebo s konkrétními výrobci bez výběrových řízení. NKÚ v tomto chování spatřuje riziko neefektivního a nehospodárného vynakládání finančních prostředků,“ uvádí zpráva. říká.

Například loni vláda na doporučení armády rozhodla o nákupu 24 amerických F-35. Za stíhačky amerického výrobce Lockheed Martin zaplatí Česká republika 150 miliard korun. Jde o nejdražší nákup české armády.

„Vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci je nutné klást důraz na posílení bezpečnostních schopností České republiky. To by však mělo být podmíněno smysluplným a efektivním využíváním omezených zdrojů, které má stát k dispozici,“ píší NKU.

READ  Proč počet osamoceně žijících českých občanů dosáhl téměř 40 procent?

Vidět víc

Zpráva konstatuje, že rozpočtová kapitola ministerstva obrany se za posledních pět let téměř zdvojnásobila. Zároveň ale upozorňuje, že navýšení výdajů by mělo být v souladu se schopností ministerstva efektivně a hospodárně nakládat s penězi, což podle úřadu dosavadní kontroly neprokázaly.

Patří sem například pořizování zbraní a obrněných vozidel.

NKÚ loni zjistil, že armáda nesplňuje materiální požadavky armády na plánovanou obnovu vybavení vojenských vozidel nebo radiační, chemické a biologické obrany. Úřad uvedl, že průměrné stáří vojenských vozidel je asi 21 let a některá jsou v provozu 39 let. Ministerstvo neefektivně vynakládalo peníze na opravy starších vozidel, v některých případech zaplatilo za opravy více, než byly náklady na nové vozidlo, poznamenal úřad.

Ministryně obrany Jana Černozová (ODS) loni řekla, že stáří aut v armádě je výsledkem desítek let skladování.

You May Also Like

About the Author: Alanna Cobbett

"Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *