Just Transition Mechanism: 6 dalších českých projektů vybraných pro financování PSLF

Just Transition Mechanism: 6 dalších českých projektů vybraných pro financování PSLF

Evropská komise vybrala ke spolufinancování v České republice 6 projektů zaměřených na rozvoj udržitelné sociální infrastruktury, zlepšení energetické účinnosti veřejných budov a modernizaci dopravní infrastruktury. Projekty obdrží podporu EU v hodnotě 8,9 milionu EUR v rámci úvěrového nástroje pro veřejný sektor (PSLF) mechanismu spravedlivého přechodu (JTM). Do 6. uzávěrky bylo předloženo šest návrhů První volání PSLF.

Ostravská univerzita získá grant ve výši až 3 miliony eur na výstavbu nové studentské rezidence a rozšíření studentských rezidencí v Ostravě. Město Postoloprit obdrží dotaci až 0,56 milionu eur na obnovu historického centra města zlepšením komunikací, chodníků a pouličního osvětlení. Město Děčín obdrží dotaci až 0,39 mil. EUR na zlepšení energetické účinnosti veřejných budov (škol, kulturních a sportovních zařízení) a dotaci až 0,58 mil. EUR na revitalizaci historické části Podmokly. Město Litvínov získá dotaci až 1,98 milionu eur na vybudování nového krytého bazénu v rámci sportovního areálu.

Kromě toho Česká národní správa železnic (Správa železnik) obdrží dotaci až 2,35 mil. EUR na rekonstrukci železniční trati včetně protihlukových bariér a vybudování mimoúrovňové křižovatky v Litoměřicích, rekonstrukci železničního mostu v r. Ústí nad Labem a rekonstrukce železničního mostu v Teplicích.

Pozadí

Nástroj v rámci úvěrové facility veřejného sektoru (PSLF). Mechanismus spravedlivého přechodu (JTM) Jeho cílem je zmírnit sociální a ekonomické důsledky přechodu regionů EU ke klimatické neutralitě. Jedná se o hybridní nástroj, který kombinuje půjčky EIB s granty Evropské komise na podporu podniků veřejného sektoru v nejvíce postižených regionech EU (v nich označených). Regionální projekty spravedlivého přechodu) mobilizovat další veřejné investice a uspokojit jejich rozvojové potřeby při přechodu na klimaticky neutrální hospodářství.

Evropská agentura pro řízení klimatu, infrastruktury a životního prostředí (CINEA) je odpovědná za implementaci úvěrového nástroje pro veřejný sektor v rámci mechanismu spravedlivého přechodu.

READ  Ukrajinský Little Leaguer v South Williamsport pro World Series

První výzva PSLF k předkládání návrhů byla vyhlášena 19. července 2022 s průběžnou uzávěrkou 10 do konce roku 2025. 3 termíny uzávěrek jsou naplánovány ročně do konce roku 2025 a další je 19. září 2024.

Dozvědět se víc o:

You May Also Like

About the Author: Alanna Cobbett

"Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *