Indonésie a Česká republika spolupracují na ochraně volně žijících živočichů

JAKARTA (ANTARA) – Indonéské ministerstvo životního prostředí a lesnictví a předsednictví České republiky spolupracují s Evropskou komisí na ochraně přírody před hrozbou vyhynutí.

České předsednictví v Radě Evropské unie začalo 1. července 2022.

Úředník ministerstva Novia Vidyaningtias na mezinárodní konferenci o ochraně volně žijících živočichů v úterý zde řekl, že spolupráce je zaměřena na ochranu volně žijících živočichů nejen v obou zemích, ale také po celém světě.

O spolupráci mezi zeměmi se bude diskutovat na Mezinárodní konferenci o ochraně přírody, která se zde bude konat od 13. do 15. září 2022.

Na konferenci budou Indonésie a Česká republika diskutovat o třech oblastech životního prostředí: biodiverzita mezi oběma zeměmi, změna klimatu a nakládání s odpady.

Tato spolupráce je založena na hodnocení, že lidské rozvojové aktivity se staly hrozbou pro volně žijící zvířata.

Podle zprávy OSN z roku 2019 je milion druhů na celém světě ohrožen vyhynutím a je nezbytné vybudovat dobrou vůli k zastavení nebo zvrácení ztráty biologické rozmanitosti.

Obě země budou sdílet osvědčené postupy související s ochranou a ochranou volně žijících druhů a jejich stanovišť, přičemž budou využívat jejich udržitelnost, která bude upravena na základě Globální strategické politiky ochrany přírody.

Výměna postupů mezi těmito dvěma zeměmi bude realizována prostřednictvím nové integrované iniciativy a iniciativy a bude zahrnovat plánování, politiku a skutečné akce, které podpoří zapojení všech zúčastněných stran.

Podle Vidyaningtiase budou zástupci České republiky jako forma závazku Indonésie pozváni do přírodního parku Alam Anka Kapuk v severní Jakartě, aby se mohli přímo zapojit do úsilí o ochranu životního prostředí výsadbou mangrovů.

Obě strany se také naučí, jak obnovit ohrožené druhy pomocí technologií na podporu ochrany volně žijících živočichů.

Eva Volfová, náměstkyně ministra životního prostředí ČR, zdůraznila, že s hroznými dopady krize klimatu a biodiverzity se potýká každý člověk.

READ  Vakcína Spunick V - český místopředseda vlády Hamzek propouští úředníka, který prozradil svůj plán koupit svět

Řekl, že rozdíly mezi zeměmi nejsou překážkou pro lidi, aby zachránili veškerou divokou zvěř před vyhynutím.

Dodal, že každá dobrá praxe by měla být podrobně prostudována, aby se Země opět stala obyvatelnou planetou pro všechny živé organismy.

Během konference ocenil Indonésii jako zemi s přírodními zdroji, které mohou jeho zemi poskytnout pohled na divokou zvěř a ochranná opatření.

Související zprávy: Indo-pacifické centrum pro globální ekonomický růst: český velvyslanec
Související zprávy: EU podporuje udržitelný přebytek palmového oleje v Indonésii: Česká republika

You May Also Like

About the Author: Alanna Cobbett

"Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.