Hory starověké země se zvedly s pomocí nejmenších tvorů oceánu

Bez exploze života v oceánech před více než dvěma miliardami let nová studie ukazuje, že mnoho pozemských hor nemuselo vůbec vzniknout.

Když mikroorganismy v mělké vodě, jako je plankton, zemřou a klesnou ke dnu, mohou přidat organický uhlík do zemské kůry, čímž se stane slabší a odolnější.

Případová studie 20 pohoří po celém světě, včetně horských pásem ve Skalistých horách, Andách, Svalbardu, střední Evropě, Indonésii a Japonsku, spojila načasování pohřbu s vysokým obsahem uhlíku v oceánu s generováním vrcholů naší planety. .

„Zvláštní uhlík umožnil snazší deformaci kůry způsobem, který vedl ke konstrukci horských pásem, a tedy okrajů desek charakteristických pro moderní deskovou tektoniku,“ napsat.

Zdá se, že změny začaly téměř před dvěma miliardami let, uprostřed Archaická éra, kdy biologický uhlík z planktonu a bakterií začal přidávat výjimečně vysoké koncentrace grafitu do horniny na dně oceánu. To způsobilo, že horniny byly křehké a pravděpodobněji se agregovaly.

Během 100 milionů let se v těchto slabých plátcích kůry začala tvořit většina pohoří. Pohoří, která se nedávno objevila, mají podobný vzorec.

Například v Himalájích byl tektonický tah asi před 50 miliony let zaměřen na paleolitické sedimenty s organicky bohatšími vrstvami.

Načasování a umístění naznačují, že biologický uhlík v grafitu nadále utváří geologii naší planety.

„Naše výzkumy nakonec ukázaly, že klíčem k formování hor byl život, což dokazuje, že Země a její biosféra jsou neoddělitelně spojeny způsoby, které dříve nebyly pochopeny,“ vysvětlit Geolog John Parnell z University of Aberdeen ve Skotsku.

Studijní údaje byly shromážděny z již publikované literatury o horské formaci a pohřbené mořské biomase.

V minulosti, Mnoho studie Ukázala, že desková tektonika musí být oslabena grafitem, aby se vytvořily hory, ale jak by k tomu mohlo zpočátku dojít, je méně jasné.

READ  První případ opičích neštovic potvrzen v Iowě

Nový výzkum ukazuje, že mořský život je nezbytnou součástí procesu. Všech dvacet studovaných pohoří nakonec obsahuje vysoce koncentrovaný černý břidlicový grafit, který se zdá být biologického původu.

„Můžeme vidět důkazy v severozápadním Skotsku, kde kořeny starověkých hor a kluzký grafit, který je pomohl vybudovat, lze stále nalézt na místech jako Harris, Terry a Gerloch,“ On říká Parnell.

K prudkému nárůstu mořského života před 2 miliardami let pravděpodobně došlo v reakci na Velkou oxidační událost, kdy fotosyntetické bakterie začaly produkovat obrovské množství oxidantů, schopných podporovat nové formy jednobuněčného života, jako je hojnost mořského planktonu.

Horská formace však ani nevyžaduje mnoho biologického uhlíku. Jen malé procento biomasy je potřeba k tomu, aby se okraje tektonických desek při srážce podsouvaly pod sebe nebo přes sebe.

V pohořích vytvořených ze sedimentů archaického období je však obsah uhlíku neustále nad 10 procenty. Vědci zjistili, že někdy dosahuje více než 20 procent.

Stručně řečeno, zdá se, že mimořádný nárůst mořského života před miliardami let vydláždil cestu mnoha horským pásmům, která dnes vidíme.

„Protože obsah uhlíku v sedimentech byl v paleozoiku abnormálně vysoký, proudění uhlíku do subdukčních zón bylo větší, a tak mohlo dojít k deformaci snadněji, než bylo možné dosud,“ vysvětlit.

Pokud má tým pravdu, znamená to, že jednobuněčné mikroskopické organismy, které se neviditelně vznášejí v moři, mohly hrát klíčovou roli při vytváření některých z největších geologických struktur na naší planetě.

Z nejmenších věcí na Zemi mohou vyrůst ty největší.

Studie byla zveřejněna v Komunikace se zemí a prostředím.

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.