Guyana je připravena spolupracovat s Českou republikou a Nigérií v oblasti potravinové bezpečnosti – News Room Guyana

Prezident Dr. Irfan Ali řekl, že Guyana je připravena spolupracovat s Českou republikou a Nigérií mimo jiné v oblasti zemědělství a potravinové bezpečnosti.

Prezident Ali to řekl poté, co ve středu v kanceláři prezidenta na Chef Chanderpool Drive přijal akreditivy od diplomatů obou zemí.

Hlava státu vyzvala nigerijského velvyslance Abubakara Danlamiho Ibrahima, aby se setkal s vládními úředníky z klíčových sektorů i ze soukromého sektoru. Poukázal také na velký význam, který stát přikládá potravinové bezpečnosti.

Velvyslanec informoval, že Guyana ve spolupráci se sekretariátem CARICOM bude koncem tohoto měsíce hostit Agricultural Investment Conference and Exhibition. Poznamenal, že přítomnost velvyslance na akci by mohla pomoci identifikovat konkrétní oblasti zemědělské spolupráce a investic.

Prezident Dr Irfan Ali a Vysoký komisař České republiky Guyaně Sandře Lang Linkinsederové (Foto: Kancelář prezidenta)

Stejně tak prezident řekl vysoké komisařce České republiky Sandře Lange Linkinsederové, že výzvy 21. století přesahují hranice a že pandemie COVID-19 zdůraznila význam vzájemné závislosti na globální úrovni.

Nesmíme tedy ignorovat to, čeho lze dosáhnout kolektivně. Guyana je na cestě ekonomické transformace a diverzifikace vedoucí k udržitelnému rozvoji. „Uvědomujeme si, že pokud chceme jako rozvojová země dosáhnout udržitelného rozvoje, jednou z věcí, kterou musíme řešit jako první, je potravinová bezpečnost,“ řekl prezident Ali.

Řekl, že vzhledem k tomu, že zemědělství je tradičním odvětvím ekonomiky ČR, měly by obě země hledat spolupráci v regionu.

Nigerijský velvyslanec v Guyaně Abubakar Danelimi Ibrahim předává svůj pověřovací dopis prezidentovi Dr. Irfanu Alimu (Foto: Kancelář prezidenta)

Prezident dále uvedl, že Guyana je na cestě ke zlepšení svého zdravotnického zařízení a uvítal by pomoc České republiky v regionu.

Doufám, že se můžeme pustit do praktického programu bilaterální spolupráce v těchto a dalších oblastech ke vzájemnému prospěchu našich národů.

Dohoda o leteckých službách s Nigérií

Mezitím prezident Ali řekl nigerijskému velvyslanci, že se těší na pokračující výměnu názorů mezi obrannými silami obou zemí a také na možný podpis vyjednané dvoustranné dohody o leteckých službách.

READ  Svět juniorů: Kanadský tým odchází po prohře s Českou republikou

„Taková dohoda pomůže rozšířit naše obchodní vztahy s Nigérií – oblastí, do které se naše země již začala vydávat, a také pomůže vytvořit životně důležité vazby na regionální a mezinárodní úrovni,“ uvedla hlava státu.

Třetí zleva: Prezident Dr. Irfan Ali a nigerijský velvyslanec v Guyaně Abubakar Danlami Ibrahim (čtvrtý zleva) (Foto: Kancelář prezidenta)

Prezident také velvyslanci řekl, že vzhledem k tomu, že Nigérie i Guyana jsou země produkující ropu, mohou si vyměňovat zkušenosti a zkoumat cesty ekonomické bezpečnosti.

Připomněl mu také, že Guyanská strategie nízkouhlíkového rozvoje si klade za cíl podpořit ekonomickou transformaci prostřednictvím čistší a levnější energie, poskytování klimatických a ekosystémových služeb a zároveň umožnit zemi investovat do přizpůsobení se změně klimatu a její zmírňování. (tisková zpráva z kanceláře prezidenta)

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *