Evropský parlament schválil regionální balíček ve výši 330 miliard EUR, který nekontroluje výdaje, říkají kritici – EURACTIV.com

Evropský parlament přijal ve středu (23. června) na plenárním zasedání regionální plán podpory pro dlouhodobý rozpočet EU. Někteří zákonodárci EU však byli zklamáni nedostatečnou podporou přeshraničních projektů a neschopností sledovat výdaje.

Strukturální fondy zaměřené na posílení soudržnosti Evropské unie a konvergenci evropských regionů jsou jednou z nejstarších politik bloku. Plán ve výši 330 miliard EUR má přibližně třetinu sedmiletého rozpočtu Evropské unie.

„Nesmí se dovolit, aby tyto miliardy na ochranu klimatu a regionální rozvoj mizely v kapsách přátel autokratů,“ řekl europoslanec za Zelené Niklas Nina.

Stěžoval si, že rada zakázala vylepšené povinné nástroje sledování toho, jak se utrácejí peníze, což je blokáda, která pokračovala během německého předsednictví v Radě EU ve druhé polovině roku 2020.

Nina přisoudila neochotu Německa povinně digitalizovat informace o projektu papírové byrokracii v zemi, která se obává, že by mohla být přemožena břemenem nutnosti vypořádat se s digitálně soudržnými projekty.

Nizozemský poslanec za EU Tom Berendsen varoval, že „kohezní fondy nejsou darem pro země EU“ a že ti, kteří peníze nechají, skončí ve špatných kapsách, by z nich měli být vyloučeni.

Bez ohledu na obavy ze zneužití finančních prostředků byli zákonodárci EU celkovým výsledkem poněkud spokojeni. Během druhého čtení v Evropském parlamentu nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy a všichni klíčoví zákonodárci EU doporučili svým stranám, aby za ně hlasovaly.

Jeďte po zelené vlně

Strukturální fondy EU nebyly nikdy zelenější. „Zelená dohoda si razí cestu do regionů,“ řekla Nienaß.

30% z obrovského 191 miliard EUR Evropského fondu pro regionální rozvoj je věnováno investicím šetrným ke klimatu.

Nejpůsobivějších 37% z Fondu soudržnosti ve výši 43 miliard EUR je věnováno investicím šetrným ke klimatu. Celkově to znamená, že více než 72 miliard EUR podpory EU pro regiony bude směřovat k přímému boji proti změně klimatu.

READ  Země potřebují dlouhodobou strategii boje proti klimatické krizi

Kromě povinných procent je v programech zakotven nový princip zvaný „neubližujte“.

Obrovské množství peněz vyčleněných na změnu klimatu také zvyšuje hodnocení EU, což je soubor pravidel o tom, jaké druhy investic jsou považovány za zelené. Klasifikace byla nedávno kritizována za nejasnost ohledně úlohy plynu a jaderné energie a za příliš shovívavost k projektům biomasy.

EU stanoví kritéria zelených investic v nových pravidlech „klasifikace“

Evropská komise ve středu (21. dubna) představila první várku prováděcích pravidel v rámci klasifikace udržitelných financí EU. Nastiňuje podrobná technická kritéria, která musí společnosti splnit, aby získaly zelenou investiční značku v Evropě.

Méně financování přeshraničních projektů

Člen Evropského parlamentu Herbert Dorfmann (EPP), který si stěžoval, že země EU udělaly vše pro to, aby vyhladověly peníze, uvedl: „Interreg učinil hranice méně jasnými.“

Interreg je politika z roku 1990, jejímž cílem je podpora projektů umístěných blízko hranic mezi zeměmi Evropské unie. Cílem je posílit evropskou regionální spolupráci.

Mezi příklady toho, co Interreg nabízí, patří čeští občané, kteří mohou navštívit rakouské nemocnice s pomocí financování z EU, nebo sdílená mateřská škola na belgicko-německých hranicích.

„Pro příhraniční regiony a přeshraničně spolupracující regiony je program Interreg nepostradatelným nástrojem, který chceme v budoucnu posílit,“ uvedl hlavní zákonodárce EU pro Interreg Pascal Arimont (EPP).

Fond měl v rozpočtu na předchozích sedm let k dispozici 10 miliard EUR, ale jeho rozpočet bude nyní snížen na 8 miliard EUR.

[Edited by Zoran Radosavljevic]

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *