Evropské volby 2024 – pouze v rámci České republiky

Evropské volby 2024 – pouze v rámci České republiky

Tento článek poskytuje informace o podmínkách, za kterých mohou čeští voliči odevzdat svůj hlas v České republice ve dnech 7. a 8. června 2024.

Volby do Evropského parlamentu se konají každých pět (5) let. Podle rozhodnutí Evropské rady ze dne 22. září 2023 bude mít Evropský parlament na období 2024–2029 720 poslanců Evropského parlamentu (EPS), přičemž Českou republiku bude zastupovat 21 europoslanců. Tyto volby se konají ve všech 27 členských státech Evropské unie.

Příští volby do Evropského parlamentu se mají v České republice konat ve dnech 7. a 8. června 2024. Oficiální vyhlášení termínu voleb proběhlo zveřejněním rozhodnutí prezidenta republiky v zákoníku ze dne ledna 26, 2024.

Čeští občané, kteří žijí v zahraničí a chtějí volit v ČR

Volby do Evropského parlamentu v České republice proběhnou 7. a 8. června 2024. Hlasovat se bude v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00.

Během voleb do Evropského parlamentu nemohou voliči odevzdat svůj hlas na českých ambasádách nebo konzulátech.

Pokud chcete volit české kandidáty ve volbách do Evropského parlamentu, musíte volit v České republice.

Jste-li zapsáni ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, můžete si vyžádat voličský průkaz a hlasovat v kterémkoli volebním okrsku v ČR pomocí vydaného průkazu. Pokud nejste registrováni a pobýváte v Austrálii nebo na Novém Zélandu, můžete požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů prostřednictvím Konzulárního úřadu v Canbeře nebo Generálního konzulátu České republiky v Sydney. Budete muset předložit doklad totožnosti (český pas nebo občanský průkaz). V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte: [email protected].

Pokud se nehodláte zapsat do zvláštního seznamu voličů Velvyslanectví ČR v Canbeře nebo Generálního konzulátu ČR v Sydney např. z důvodu krátkodobého pobytu a chcete se zúčastnit do voleb musíte vycestovat do České republiky do obce svého trvalého bydliště. Už jsem se tam zaregistroval k hlasování. Obec nejpozději 15 dnů přede dnem voleb zveřejní adresu volební místnosti a další základní údaje obvyklé v místě.

READ  Cash and Carry: Jaguar XF Sportbrake vs. konkurenti

Ve volební místnosti musí voliči prokázat svou totožnost a státní občanství. Tento požadavek mohou čeští občané splnit předložením platného občanského průkazu, platného cestovního pasu ČR, diplomatického nebo služebního pasu nebo nouzového cestovního dokladu.

Podrobné informace o tom, jak volit ve volbách do Evropského parlamentu v ČR zde: https://elections.europa.eu/cs/how-to-vote/cz/

připojený Níže naleznete informace určené českým občanům pobývajícím v zahraničí ohledně volebního postupu pro volby do Evropského parlamentu 2024. [CZECH VERSION ONLY].

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *