Evropská unie investuje více než 110 milionů eur do ochrany životního prostředí a klimatu v 11 členských státech

Evropská unie investuje více než 110 milionů eur do ochrany životního prostředí a klimatu v 11 členských státech

Evropská komise dne 17. února oznámila investici více než 110 milionů eur do integrovaných projektů programu LIFE pro ochranu životního prostředí a klimatu, které byly vybrány na základě výzvy k předkládání návrhů pro rok 2020.

„Nemáme čas ztrácet čas, pokud jde o krize klimatu, biologické rozmanitosti a znečištění. Program LIFE poskytuje přímou podporu projektům v celé Evropské unii a umožňuje celým zemím a regionům chránit a obnovovat přírodu,“ výkonný viceprezident Evropské unie Komise odpovědná za Evropskou zelenou dohodu Frans Timmermans Řekl. „Příroda je náš největší spojenec a musíme se o ni postarat, aby se mohla postarat o nás. Gratulujeme každému z dnes vybraných projektů.“

Financování podle Komise podpoří velké nové projekty v oblasti životního prostředí a klimatu v 11 zemích EU – na Kypru, v České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Lotyšsku, Litvě, Nizozemsku, Polsku a Slovinsku.

Projekty přispívají k zelené obnově po pandemii COVID-19 a podporují cíle evropské zelené dohody, aby byla EU do roku 2050 klimaticky neutrální a bez znečištění. Jsou příklady akcí k dosažení klíčových cílů evropské zelené dohody v rámci biologické rozmanitosti EU do roku 2030 Strategie a akční plán Oběhové hospodářství Evropské unie.

Komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginius Syncevicius Poukázal na to, že integrované projekty programu LIFE jsou jedním z hlavních nástrojů, jak učinit zelenou transformaci realitou zavedením cílených změn v praxi. „Prostřednictvím těchto projektů mohou členské státy ozelenit své ekonomiky, obnovit přírodu a biologickou rozmanitost a zlepšit svou odolnost. Těším se, až uvidím výhody, které tato investice přinese 11 zemím i za jejich hranicemi.“

Integrované projekty umožňují členským státům sdružit dodatečné finanční zdroje z Evropské unie, včetně financování zemědělství, strukturálního, regionálního a výzkumného financování, jakož i národního financování a investic soukromého sektoru, uvedla komise a dodala, že se očekává, že 11 projektů dohromady přitáhne více než 10 miliard EUR ve fondech. Doplňující, dramaticky zdvojnásobení zdrojů, které jsou dnes věnovány na dosažení skutečné změny v praxi.

READ  Průběžné volby v roce 2022 jsou již tady | Táto

přirozený rozhovor

Projekt ve Francii zavede opatření k zastavení a zvrácení degradace biologické rozmanitosti v Grand Est, například vytvořením tří pilotních lesních oblastí. Další projekt zmírní nepříznivé účinky lidských činností, které ohrožují finskou mořskou a pobřežní biologickou rozmanitost, a to sledováním a zlepšováním řízení národní sítě chráněných mořských oblastí. Tyto projekty pomohou realizovat strategii EU pro biologickou rozmanitost do roku 2030.

čistý vzduch

Projekt v Polsku zavede opatření ke zlepšení celkové kvality ovzduší ve slezském regionu, kde znečištění ovzduší patří k nejzávažnějším v Evropě, a to nahrazením malých domácích topidel na tuhá paliva méně znečišťujícími alternativami. Tento projekt přispívá k cílům Evropské unie v oblasti emisí skleníkových plynů do roku 2030 ak akčnímu plánu nulového znečištění.

nakládání s odpady

Na Kypru se projekt zaměří na zlepšení infrastruktury a sběrných systémů pro recyklovatelný a biologicky rozložitelný odpad. V Lotyšsku se zaměří na zlepšení tříděného sběru odpadu a opětovného využití komunálního odpadu. V Dánsku bude fungovat projekt, jehož cílem je předcházet vzniku odpadů a vyvinout lepší regulační rámec pro odpady. Projekt ve Slovinsku se mimo jiné zaměří na dosažení lepší míry recyklace stavebního a demoličního odpadu, který není nebezpečný. Celkem čtyři projekty se zaměří na předcházení vzniku odpadů a využití zdrojů, čímž přispějí k cílům akčního plánu EU pro oběhové hospodářství a rámcové směrnice o odpadech.

Zmírnění dopadů změny klimatu

Financování LIFE pomůže Litvě dosáhnout cílů stanovených v jejím Národním energetickém a klimatickém plánu (NECP), včetně účinnějších budov, mobility šetrné ke klimatu, energeticky účinného průmyslu a lepších ekologických veřejných zakázek. V Estonsku budou ve skupině budov ve třech městech vytvořeny různé nástroje a řešení pro hluboké renovace, které lze replikovat po celém Estonsku a dalších členských státech a podporovat strategii vlny obnovy Evropské unie.

READ  Podporovat Rusko v České republice se stalo nezákonným

Adaptace na změnu klimatu

V Nizozemsku pomůže financování LIFE urychlit přizpůsobení se změně klimatu v několika sektorech: vodní hospodářství, infrastruktura, zemědělství, příroda, zdraví a územní/městské plánování. Projekt v Moravskoslezském kraji České republiky zvýší odolnost regionu vůči klimatickým změnám, zlepší kvalitu životního prostředí obyvatel a podpoří udržitelný rozvoj. Oba projekty budou sledovat cíle Adaptační strategie Evropské unie.

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *