Evropská komise: Diskriminační komentáře českého ombudsmana jsou velmi znepokojivé a budeme jednat

Český veřejný ochránce práv Stanislav Křeček a budova Evropské komise. (Galerie: Romea.cz)

Evropská komise (EK) plánuje svolat schůzku se Stanislavem Křečkem, českým veřejným ochráncem práv, a nově jmenovanými příslušnými představiteli v ČR, aby projednali jeho protiřímské názory. EK tak činí v reakci na dopis, který jim vloni zaslalo několik českých neziskovek a stěžovalo si na jeho chování.

Zpravodajský server Romea.cz zaznamenal vlastní písemnou odpověď volební komise dobrovolným organizacím. Loni v únoru 14 organizací a několik jednotlivců napsalo EK dopisy, v nichž vyjádřily obavy z kritikových komentářů a zabránily jim kontaktovat Kancelář veřejného ochránce práv pro Rumuny postižené diskriminací.

Organizace také upozorňovaly na jednotlivé případy diskriminačních připomínek ombudsmana. Tyto organizace v únoru 2021 napsaly, že „Stanislav Kosek, ochránce veřejných práv, brání obětem rasové diskriminace podávat oficiální stížnosti v systému rovnosti prostřednictvím opakovaných veřejných komentářů k menšinám, zejména římským mužům a ženám“. Plnění cílů Mandát EU o rasismu Existuje tedy nebezpečí.

„Jeho dosavadní činy jsou v rozporu s hodnotami sestavenými v článku 21 Listina základních práv Evropské unie“Pokračoval dopis od organizací, který poznamenal, že chování ombudsmana bránilo římským organizacím v konstruktivní spolupráci s ním. Generální ředitelství pro spravedlnost a ochranu spotřebitele Volební komise odpověděla: „Sdílíme Váš názor, že pokračující diskriminační komentáře Stanislava Kozáka vzbuzují vážné obavy. Komise se proto rozhodla okamžitě reagovat a věc s ním znovu projednat. – Jmenované příslušné české úředníky.“

Shodou okolností tyto organizace obdržely odpověď EK krátce předtím, než ombudsman zveřejnil nové zprávy o sociálně vyloučených oblastech, což římský lid opět rozzuřilo. Podle dopisu volební komise chce navrhnout novou legislativu, která takovým situacím dlouhodobě zabrání.

„Děkujeme zástupcům EK za pozornost, kterou věnovali naší iniciativě, a těšíme se na další postup proti českým společnostem. Zároveň bych rád upozornil, že souhlasíme s vyjádřenými názory. Za A naše rezervace jsou o tom, jak je zastupuje ombudsman,“ řekl ředitel Peter McGall. Služba IQ Roma Zpravodajskému serveru Romea.cz to řekla organizace, která dopis začala.

READ  Česká podpora jadernému boomu v energetické krizi: Energetika a životní prostředí

K jednotlivým případům diskriminace se v dopise EK uvádí, že „v každém konkrétním případě je vhodné, aby vnitrostátní orgány posuzovaly pouze konkrétní skutečnosti a okolnosti související s aplikací vnitrostátního práva. Evropská komise nemůže zasahovat ani se odvolávat. tělo.“

Organizace si také stěžovaly, že vrcholní představitelé ČR o komentářích kritika mlčí. „Skutečnost, že Česká republika porušuje právo EU a nechce se domáhat nápravy vlastními právními postupy, vede mě i nás k nulové reakci. Je vhodné, aby se EU v této věci angažovala. S cílem zajistit že právo EU je účinně uplatňováno prostřednictvím řízení o porušení,“ uvedl. Tyto organizace uvedly ve svém dopise.

V odpovědi volební komise se uvádí, že i přes veřejná prohlášení kritika podle jejich informací Kancelář veřejného ochránce práv své povinnosti plní. „Pokud jde o fungování České organizace pro rovnost, na základě našich šetření a veřejně dostupné zprávy chápeme, že pracovníci České organizace pro rovnost popisují složitou situaci. Výše ​​nadále plní své povinnosti. Projednává případy podle platného práva EU „Snížil se počet pokusů postavit se zásadní diskriminaci. Osoby římského původu nepředstavují dostatečně pádný důvod k předložení věci soudům EU, zvláště když české právo je v souladu s právem EU.“

„V daném případě se jakékoli snížení počtu stížností na údajnou diskriminaci na základě římského původu může jevit jako podmíněné těmito okolnostmi, Komise však nemůže prokázat, že jakékoli snížení počtu takových stížností je přímé.“ Komise si v této fázi nepřeje zahájit proti České republice nové řízení o porušení a uzavře vaši stížnost se závěrem dopisu EK, že v každém případě bude situaci pečlivě sledovat.

Křeček byl před dvěma lety zvolen veřejným ochráncem práv. V letech 2013 – 2019 byl zástupcem veřejného ochránce práv pro veřejná práva Anna Šabatová.

READ  Taiwan Resource Center je zřízeno v České republice

Prezident a Senát navrhují kandidáty na post ochránce veřejných práv a jeho zástupce, z nichž každého volí sněmovna samostatně. Funkční období je šest let.

You May Also Like

About the Author: Alanna Cobbett

"Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.